วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ต.ค. ๖๒

 28 ต.ค. 2562 12:27 น. | อ่าน 417
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ต.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ต.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ต.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ต.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ต.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ต.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ต.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ พบว่ามีข่าวเชิงบวก ๑๗๒ ข่าว จากที่มี ๑๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
๑). 
การศึกษา: ๑) "กศน.ยะลา" เจอวุฒิฯ ปลอมอื้อ ใช้สอบตำรวจ-สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น และ ๒) เรื่องเล่าจาก 'เด็กชายขอบ' ขอโอกาส เพื่อสร้างประโยชน์ 
๒). การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: มาเลย์เปิดคลิปแฉ "กองทัพมด" ขนสินค้าเถื่อนข้ามพรมแดนไทย
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
๑). การพูดคุยเพื่อสันติสุข
:  ๑) มทภ.๔ เดินหน้า ขับเคลื่อนสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ และ ๒) "ประสานความร่วมมือ รับฟังทุกความคิดเห็น ด้วยแนวทางสันติวิธี สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุย"
๒) การเมือง: ๑) วันนอร์ต่อรองถอนฟ้องกลับ แลกบิ๊กแดงไม่เอาผิด ม.๑๑๖, ๒) คอลัมน์ ข่าวทะลุคน: นิรามาน สุไลมาน ลา 'กก.บห. อนาคตใหม่' และ ๓) ปิดลับ ๑ ปมสังหารผู้ช่วย สส.ภูมิใจไทย ปลอกกระสุนไม่โยง ๓ จว.ใต้
๓)เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ศอ.บต. รุกด้านเศรษฐกิจอีกก้าว เตรียมจัดซื้อที่ดินตั้งนิคมอุตฯที่นราธิวาส
๔)ยาเสพติด: ๑) บุกทลายจุดพักใบกระท่อมชายแดนไทย-มาเลเซีย ยึดของกลางกว่า ๕๐๐ โล และ ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้ารายงานผลการปฏิบัติงาน เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ในห้วง (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒)

      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๔๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒) เป็น ๒.๓๓ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๗๒ ข่าว จากที่มี ๑๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข ๔ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติ   ของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) มทภ.๔ เดินหน้า ขับเคลื่อนสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ และ ๒) "ประสานความร่วมมือ รับฟังทุกความคิดเห็น ด้วยแนวทางสันติวิธี สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุย"

      ในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓๙ ข่าว จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๗ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) วันนอร์ต่อรองถอนฟ้องกลับ แลกบิ๊กแดงไม่เอาผิด ม.๑๑๖ ๒) คอลัมน์ ข่าวทะลุคน: นิรามาน สุไลมาน ลา 'กก.บห. อนาคตใหม่' และ ๓) ปิดลับ ๑ ปมสังหารผู้ช่วย สส.ภูมิใจไทย ปลอกกระสุนไม่โยง ๓ จว.ใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ตั้งผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า พนง.สืบสวนสอบสวน คดีที่ กอ.รมน. ยัดข้อหายุยงปลุกปั่นให้วงเสวนานับ ๑ รธน.ใหม่ ๒) 'โบว์' ตามเหน็บ 'บิ๊กแดง' ไม่เลิก บอกเล่นการเมืองเก่ง ๓) โดนจัดหนัก! 'ชลิตา' ขำปนอนาถ โวย ตร. ตั้งทีมเกือบ ๖๐ นายทำคดีฟ้องผิด ม.๑๑๖ ๔) สับ 'บิ๊กตู่' ๕ ปีแก้ไฟใต้เหลว ๕) นศ.ใต้-นักวิชาการ ประสานเสียงแก้ รธน.๖๐ ๖) ประชุมสภา : เจาะงบดับไฟใต้ ๓.๖ หมื่นล้าน อยู่ในมือกองทัพบกมากที่สุด ๔.๒ พันล้าน และ ๗) สุมไฟกองใหม่...ชายแดนใต้ การเมืองขัดทหาร สะท้อน 'เสถียรภาพ' ความมั่นคง

      ในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๙ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ชาวเมืองหมอแคนรวมพลังจัดโครงการ ส่ง 'แจ่วบอง' สู่ทหารชายแดนใต้แทนคำขอบคุณ ๒) แม่ทัพภาค ๔ เน้นใช้ยุทธศาสตร์ คนดี ๓) รุดตรวจหลุมระเบิดใน อ.รามัน ๔) ตำรวจได้ภาพ ๒ คนร้ายจ่อยิงหนุ่มสาหัสคาถนน ๕) มท.ภ.๔ มอบนโยบาย เน้นการทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาชายแดนใต้ และ ๖) แม่ทัพภาคที่ ๔ พบปะกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เน้นงานเชิงรุก สู้ด้วยความจริง ไม่สร้างเงื่อนไข เดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ๑๕ ปีตากใบ...ญาติเหยื่อภาวนาอย่าตายก่อนใต้สงบ และ ๒) มาเลย์เปิดคลิปแฉ "กองทัพมด" ขนสินค้าเถื่อน ข้ามพรมแดนไทย

      ในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ  ๒๙ ข่าวจากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) มท.๒ ลุยช่วยชาวสวนปาล์มใต้ ๒) หนุนเกษตรกรชายแดนใต้ 'ปลูกไผ่' ส่งเกาหลี ๓) รอยเท้านักเดินทาง: นราฯ น่ารัก ๔) อุตฯ นราธิวาสเสริมเขี้ยวเล็บ ๕) เกษตรแปลงใหญ่ปัตตานียกระดับรายได้ประชาชน ๖) รายงานพิเศษ: ของดีชายแดนใต้ โกปี๊วังเก่า-ข้าวเกรียบปลา ๗) 'ทหาร-ป่าไม้-ชุมชน'พัฒนาพื้นที่ ๘) ยะลาเร่งป้องโรคใบร่วงยางพารา ๙) ท้องถิ่นพูด: แยนะ เจะวานิ ประธานกลุ่มแม่บ้านไอร์กูเล็ง 'สละอินโดฯเทือกเขาบูโด' ๑๐) ศอ.บต.รุกด้านเศรษฐกิจอีกก้าว เตรียมจัดซื้อที่ดินตั้งนิคมอุตฯที่นราธิวาส และ ๑๑) โอกาสและความท้าทาย การท่องเที่ยวนิยามใหม่แบบ 'เศรษฐกิจสีน้ำเงิน' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ โรคใบร่วง

Comment