วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๒

 16 ก.ย. 2562 11:10 น. | อ่าน 512
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศ ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ พบว่ามีข่าวเชิงบวก ๑๖๓ ข่าว จากที่มี ๒๐๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
คนร้ายลอบยิง 'รตท. เมืองยะลา'
2. สิทธิมนุษยชน: ) จากบิลลี่ถึงอับดุลเลาะ และ ) ชุมนุมเหยื่ออุ้มหาย...เมื่อกฎหมายถูกอุ้ม
3. การเมือง: คดีเดิม กับ คำถามเดิม และ คำตอบแบบเดิมๆ สูตรสำเร็จที่ไม่อาจนำประเทศพ้นจาก 'ไฟใต้'
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. 
การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ) ผลัดใบ 'บีอาร์เอ็น-บอร์ดพูดคุย' และ ) พล.อ.ชัยชาญ : หัวหน้าผู้แทนพิเศษ พล.อ.วัลลภ : หัวหอกพูดคุยสันติสุข
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) ศอ.บต.ลุยมิติพัฒนาชายแดนใต้ ดึงทุนต่างชาติฟื้น ศก. ปลูกไผ่ ๓ แสนไร่นำร่องสร้างรายได้, ) ก.ท่องเที่ยวเผยตัวเลข นทท. ม.ค.-ส.ค.เพิ่มขึ้น ๒.๖๑%, ) ผู้ว่าฯชวนเที่ยว'งานของดีเมืองนรา' ๑๗-๒๖ ก.ย.นี้ และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) ช่วยเหลือเกษตรกร
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) จัดแรลลี่สร้าง'สันติสุขใต้', ) กองทัพภาค ๔ สั่งปลด และ ถอดยศนายทหารในสังกัดฐานพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร, ) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ขอเชิญพี่น้องประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของสงขลา ลงทะเบียนซิมการ์ด ด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ ป้องกันการปลอม แปลงสวม ทับสิทธิ์ โทรศัพท์ มือถือ และ ๔) ผอ.ศปป.๕ฯ เป็นประธานการประชุมติดตาม ผลการดำเนินการลงทะเบียน ซิมการ์ดโทรศัพท์ระบบยืนยันตัวตน
4. ยาเสพติด: ) พ่อเมืองปัตตานีเอาจริงลุยแก้ไขปัญหายาเสพติด, ) ตะลึง! ตร.บุกค้นห้องพักโรงแรมดังหาดใหญ่ พบห่อยาบ้าที่เพิ่งแกะนับแสนเม็ด และ ) รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้พระบารมี "กองทุนแม่ของแผ่นดิน"
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๓๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒ - ๖ ก.ย. ๖๒) เป็น ๒.๕๓ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๖๓ ข่าว จากที่มี ๒๐๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๒ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) คอลัมน์: กรองข่าวก้นตะกร้า: ผลัดใบ 'บีอาร์เอ็น-บอร์ดพูดคุย' และ ) พล.อ.ชัยชาญ : หัวหน้าผู้แทนพิเศษ พล.อ.วัลลภ : หัวหอกพูดคุยสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ คนร้ายลอบยิง 'รตท. เมืองยะลา'

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ผลการตรวจสอบทางร่างกายของอับดุลเลาะ ของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง รายงานตรงกันอย่างชัดเจนว่า สาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากปอดอักเสบและติด เชื้ออย่างรุนแรง ไม่ได้เกิดจากการถูกซ้อมทรมานไม่มีร่องรอยการถูกทำ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) คิดต่าง-อำนาจรัฐ ลิงกินกล้วย และ ) คดีเดิมกับคำถามเดิม และ คำตอบแบบเดิมๆ สูตรสำเร็จที่ไม่อาจนำประเทศพ้นจาก 'ไฟใต้'

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๒ ข่าว จากที่มี ๓๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) จ่อออกหมายจับปล้นทองนาทวีเพิ่มอีก ๑ ) จัดแรลลี่สร้าง'สันติสุขใต้' ) "วิชาญ". ผงาด รอง เสธ.ทบ. "สมพล" นั่ง มทน.๔ นักวิชาการชี้โผทหารธรรมาภิบาล ) 'ชาวจะนะ' เฮ! ได้ใช้ไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะโซลาเซลล์นำร่องแห่งแรกสงขลา ) กองทัพภาค ๔ สั่งปลด และ ถอดยศนายทหารในสังกัดฐานพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร ) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ขอเชิญพี่น้องประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของสงขลา ลงทะเบียนซิมการ์ด ด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ ป้องกันการปลอมแปลงสวม ทับสิทธิ์ โทรศัพท์ มือถือ และ ๗) ผอ.ศปป.๕ฯ เป็นประธานการประชุมติดตาม ผลการดำเนินการลงทะเบียน ซิมการ์ดโทรศัพท์ระบบยืนยันตัวตน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ 'สมชาย หอมลอ' ร้อง กสทช.-AIS สอบ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่งข้อความให้ไปลงทะเบียนซิมสแกนใบหน้า

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๙ ข่าวจากที่มี ๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) หลงเสน่ห์เมือง'นรา' ) ศอ.บต.ลุยมิติพัฒนาชายแดนใต้ ดึงทุนต่างชาติฟื้น ศก. ปลูกไผ่ ๓ แสนไร่นำร่องสร้างรายได้ ) ศอ.บต.พัฒนาทักษะการผลิตสื่อเยาวชนชายแดนใต้ ) ขอนแก่นจับมือยะลาช่วยเกษตรกรผลผลิตราคาตก ) ภาค ๔ ปล่อยคาราวาน ลองกอง ) ชู ๔ กลุ่มสตาร์ตอัพมีอนาคต ) นราฯจัดงานใหญ่-มั่นใจปลอดภัยสูง ) เที่ยว'สุคิริน'วิ่งบาลาเทรล ) ชมนวัตกรรมยางพาราของดีเมืองนรา ๑๐) การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เป็น ๒๔ ชั่วโมง (เพิ่มเติมอีก ๙ เดือน) ๑๑) ก.ท่องเที่ยวเผยตัวเลข นทท. ม.ค.-ส.ค.เพิ่มขึ้น ๒.๖๑% ๑๒) ผู้ว่าฯชวนเที่ยว'งานของดีเมืองนรา' ๑๗-๒๖ ก.ย.นี้ และ ๑๓) แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนชายแดนภาคใต้ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment