วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๖๒

 09 ก.ย. 2562 11:28 น. | อ่าน 1175
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒ - ๖ ก.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๐๑ ข่าว จากที่มี ๒๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ๓๐ ส.ค. ๖๒)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
เหตุร้ายรายวัน: ) คนร้ายประกบยิงโจ๋ ๑๗ ปีดับ! หลังกลับจากเที่ยวงานแสดงสินค้ายะลา และ ) สลดโจรใต้ฆ่าโหดชาวบ้าน
2. การเมือง: 'ช่อ' เยี่ยมครอบครัว 'อับดุลเลาะ' ลั่นรัฐต้องคืนความเป็นธรรม-ชี้ ๑๕ ปีกฎหมายพิเศษโหมไฟใต้
3. สิทธิมนุษยชน: ) กรรมการสิทธิฯ ร้อง 'ครม.-สภา' เร่งออกกฎหมายป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มโดยเร็ว และ ) กฏหมายพิเศษในมือทหาร และ "หน่วยซักถาม" แดนสนธยา ปมร้อนและรอยร้าวลึกของปัญหาชายแดนใต้
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. 
การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ) เสียงเพรียก'สันติภาพ'จากชายแดนใต้ และ ) ประชาคมใต้จับมือ ส.ส. ชูสันติภาพ
2. ยาเสพติด: จับแก๊งค้ายา-ยึด ๒๐๐ ล้าน
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) เอ็นไอเอชี้ ๔ กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมโชนแสงในภาคใต้ชายแดน พร้อมจับมือ ศอบต. เร่งปั้นสตาร์ทอัพในพื้นที่ หวังบูมเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม และ ๒) ทีมเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เตรียมสำรวจพื้นที่ปลูกกาแฟอะราบีกานำร่องขยายผลยังจังหวัดนราธิวาส
4. การ เยียวยา: ศอ.บต.เคาะเยียวยาครอบครัว'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' ๕ แสนบาท
5. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) ตร.สงขลาประกบ ๒ แนวร่วมรุ่นใหม่ ไม่เคยมีคดีติดตัว-ร่วมปล้นร้านทอง, ) กอ.รมน. คุมซิมมือถือ จว.ชายแดนใต้ สั่งลงทะเบียนถึง ๓๑ ต.ค.-ป้องก่อเหตุ, ) ศาลสั่งจับอีก ๔ มือบึ้มป่วนกรุง, ) พบหลักฐาน ๓ พี่น้องตระกูล "หลำโสะ" ส่อร่วมปล้นทองนาทวี, ) จับเรือประมงลอบขายน้ำมันเถื่อนกลางทะเลอ่าวไทยกว่า ๑ หมื่นลิตร, ) สั่งขัง'5ทหาร'ถ้าผิด-ไล่ออก ยกพวกตีกับ'นักการเมือง' และ ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔ /ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบาย ของภาครัฐในการจัดตั้งและปฏิบัติงานของ ชป.กร.
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๒๘ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๒) เป็น ๒.๓๓ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๒๐๑ ข่าว จากที่มี ๒๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ๓๐ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๓ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของ แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) เสียงเพรียก'สันติภาพ'จากชายแดนใต้ และ ) ประชาคมใต้จับมือ ส.ส. ชูสันติภาพ

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๖ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) คนร้ายประกบยิงโจ๋ ๑๗ ปีดับ! หลังกลับจากเที่ยวงานแสดงสินค้ายะลา และ ) สลดโจรใต้ฆ่าโหดชาวบ้าน

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้ม ความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ฝ่ายรัฐ-ค้านจับมือแน่นแก้ไฟใต้ร่วมกันหลังวิกฤตศรัทธาอับดุลเลาะ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ม.หาดใหญ่ชี้ดัชนี เชื่อมั่นใต้ดิ่งจี้รัฐอัดงบฯ พัฒนา ) 'ช่อ'เยี่ยมครอบครัว'อับดุลเลาะ'ลั่นรัฐต้องคืนความเป็นธรรม-ชี้ ๑๕ ปีกฎหมายพิเศษโหมไฟใต้ และ ) จุดเด่น การเมือง จากอับดุลเลาะ ถึง บิลลี่ แสง ประชาธิปไตย

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓๙ ข่าว จากที่มี ๘๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ตร.สงขลาประกบ ๒ แนวร่วมรุ่นใหม่ ไม่เคยมีคดีติดตัว-ร่วมปล้นร้านทอง ) กอ.รมน. คุมซิมมือถือ จว.ชายแดนใต้ สั่งลงทะเบียนถึง ๓๑ ต.ค.-ป้องก่อเหตุ ) ศาลสั่งจับอีก ๔ มือบึ้มป่วนกรุง ) พบหลักฐาน ๓ พี่น้องตระกูล "หลำโสะ" ส่อร่วมปล้นทองนาทวี ) จับเรือประมงลอบขายน้ำมันเถื่อนกลางทะเลอ่าวไทยกว่า ๑ หมื่นลิตร ) สั่งขัง'5ทหาร'ถ้าผิด-ไล่ออก ยกพวกตีกับ'นักการเมือง' และ ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔ /ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบาย ของภาครัฐในการจัดตั้งและปฏิบัติงานของ ชป.กร. ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ความตายที่ยังเป็นปริศนา 'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' ผู้ต้องสงสัย 'ไฟใต้' และ ) 'หาดใหญ่โพล' ชี้เชื่อมั่น ๑๔ จว.ใต้ วูบ

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒ - ๖ ก.ย. ๖๒ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๓ (๓๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๒) ๕๖ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๘๕ (๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๒) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย: เที่ยวยะลา-นราธิวาส ) 'เบตง' เปิดตลาด น้ำสระบัวแดง ชวนชมธรรมชาติ-ศึกษาประวัติศาสตร์ ) พัฒนาลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ) 'ไผ่ขุนพล' พืชเศรษฐกิจ 'สปอตไลต์' ไล่ความมืดมน ๓ จังหวัด ชายแดนใต้ ) เอ็นไอเอชี้ ๔ กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมโชนแสงในภาคใต้ชายแดน พร้อมจับมือ ศอบต. เร่งปั้นสตาร์ทอัพในพื้นที่ หวังบูมเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม และ ๖) ทีมเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เตรียมสำรวจพื้นที่ปลูกกาแฟอะราบีกานำร่องขยายผลยังจังหวัดนราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เรือประมงปัตตานีรวมตัวขอผ่อนผันจ่ายค่าจ้างช้า

Comment