วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒

 21 พ.ค. 2562 11:46 น. | อ่าน 496
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๗๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
เหตุร้ายรายวัน
: ) บึ้ม ๖ จุดยะลา รับเปิดเทอม และ ) บันนังกูแวเดือดอีก? ยิงถล่มรถ ผญบ. เมียดับ ลูกสาว ๒ คนบาดเจ็บ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด:
) แม่ทัพ ๔ แถลงจับเครือข่ายยาบ้า, ) ผงะ! ยาเสพติดล็อตใหญ่ไหลลงจังหวัดภาคใต้, ) ทหารกวาดล้าง ๒ แก๊งค้ายาปักษ์ใต้ และ ) ลุยดับไฟใต้-ยึดปืนสงคราม
2. การศึกษา: นิทรรศการ 4 ปีศึกษา พัฒนาชายแดนใต้
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: ) รู้ตัวสืบฯ ภาค ๙ อุ้มรีด'สตท.'ฟันวินัย-อาญา, ) ทภ.๔ อบรมทหารพรานหญิง, ) คนร้ายยิงปะทะตำรวจที่สายบุรี, ) 'มทภ.๔' สั่งคลี่คดียิงถล่ม 'ผญบ.', ) จับนายหน้าลอบส่ง ๒๗ พม่า, ) สงขลาผนึกป้องรุกป่าสะบ้าย้อย, ) ทลายสุราเถื่อนขายออนไลน์, ) จนท.จับกุมขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ข้ามชาติ ล่าสุดใช้วิธีขนส่งทางไปรษณีย์ไทย, ) ศาลสั่งจำคุกเพิ่ม ๒๐ ปี 'พล.ท.มนัส' รวม ๔๗ ปี คดีฟอกเงิน-ค้ามนุษย์โรฮิงญา, ๑๐) เปิดเรียนวันแรกชายแดนใต้คึกคัก เฝ้าระวังเข้มปลอดภัย และ ๑๑) ปฏิบัติการเชิงรุก รับรอมฎอน
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ศอ.บต. ดึงนักลงทุนจีนทุ่ม ๗๐๐ ล้าน
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๘๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒) เป็น ๓.๑๕ ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๒๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๗๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มต่ำค่อนข้างที่

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๘ ข่าวจากที่มี ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) บึ้ม ๖ จุดยะลา รับเปิดเทอม และ ) บันนังกูแวเดือดอีก? ยิงถล่มรถ ผญบ. เมียดับ ลูกสาว ๒ คนบาดเจ็บ

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๔ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ๒๐ คน (เคย) ทำงานชายแดนใต้ได้ใส่ชื่อเป็น ส.ว. จับตารื้อ "ผู้แทนพิเศษ-ทีมพูดคุย" และ ) หน.ปชป.ตามคาดอู๊ดด้าลิ่วลุ้นต่อจับขั้วตั้งรัฐบาล ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ บทความพิเศษ: ทิ้งทวน ครม. : กรณีจะนะ'เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต'ปัญหาและทางออก

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๗๒ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) รู้ตัวสืบฯ ภาค ๙ อุ้มรีด'สตท.'ฟันวินัย-อาญา ) ทภ.๔ อบรมทหารพรานหญิง ) คนร้ายยิงปะทะตำรวจที่สายบุรี ) 'มทภ.๔' สั่งคลี่คดียิงถล่ม 'ผญบ.' ) จับนายหน้าลอบส่ง ๒๗ พม่า ) สงขลาผนึกป้องรุกป่าสะบ้าย้อย ) ทลายสุราเถื่อนขายออนไลน์ ) จนท.จับกุมขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ข้ามชาติ ล่าสุดใช้วิธีขนส่งทางไปรษณีย์ไทย ) ศาลสั่งจำคุกเพิ่ม ๒๐ ปี'พล.ท.มนัส'รวม ๔๗ ปี คดีฟอกเงิน-ค้ามนุษย์โรฮิงญา ๑๐) เปิดเรียนวันแรกชายแดนใต้คึกคัก เฝ้าระวังเข้มปลอดภัย และ ๑๑) ปฏิบัติการเชิงรุก รับรอมฎอน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ตร.ทำตัวเยี่ยงโจรอุ้ม-เรียกค่าไถ่'ส.ต.ท.' จะจบอย่างไร!? และ ) รอมฎอนเดือดที่แผ่นดิน 'ปลายด้ามขวาน' ฝ่ายมั่นคงจะ 'ไอโอ' อย่างไร ถึงมีชัยเหนือ 'บีอาร์เอ็น'

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๐ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ศอ.บต.ดึงนักลงทุนจีนทุ่ม ๗๐๐ ล้าน ) เทศกาลบัลลูนนานาชาติ ) 'ก.แรงงาน'จับมือ'มติชน' พาครัวไทยสู่ครัวโลก อบรมฟรี ๑๕ เมนูดี 'บิ๊กอู๋' ทิ้งทวนปรุง 'มัสมั่น' อำลา ) มองผ้าไทยในมุมใหม่ สู่การยอมรับระดับสากล ) ศอ.บต.ปล่อยคาราวานสินค้าช่วงรอมฎอน ) 'สมโภชหลักเมืองยะลา-งานกาชาด' ) ลุยติดตามความคืบหน้า สร้างท่าอากาศยานเบตง ) สพร.๒๓ ปัตตานี มอบชุมเครื่องมือทำอาชีพชายแดนใต้ และ ) การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เป็น ๒๔ ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน) ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เปิดเทอมปีนี้ยอดสั่งซื้อชุดนักเรียนไม่คึกคัก

Comment