วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒

 13 พ.ค. 2562 12:07 น. | อ่าน 591
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๗๒ ข่าวจากที่มี ๑๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
เหตุร้ายรายวัน
: ) ยิงถล่มกระบะ ผญบ.บันนังสตา กระสุนคร่าเมีย-ลูกสาหัส และ ) โจรใต้ยิงถล่มบ้านวางกลลวง ก่อนดักบึ้มรถ ตชด.เจ็บ ๕ นาย
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การช่วยเหลือประชาชน:
รพ.นราธิวาสฯ ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินซื้อเครื่องมือแพทย์
2. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ) ประชาชน จชต. ใส่เสื้อเหลืองชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ และ ๒) แม่ทัพภาคที่ ๔ ร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมเมืองเบตง
3. การศึกษา: 'บิ๊กน้อย'ปลื้มผลงาน ๔ ปี พัฒนาชายแดนใต้สำเร็จ
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: ) ค.ต.ป.กห.กับการบริหารพัฒนาการ ตรวจสอบและประเมินผลความพร้อมของ หน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ของไทย, ) ใต้ปะทะเดือดที่ปัตตานี 'วิ' มือบึ้มโรงพักหาดใหญ่, ) ปฏิบัติการเชิงรุก ๗๓๕ ชป. ๔ วัน ๓ ปะทะ ไร้สูญเสีย, ) ทหารจับรถกองทัพมดขนน้ำมันเถื่อนมาเลย์ขายสงขลา, ) ทหารพรานปะทะโจรใต้ ยิงเลือดสาด ทิ้งปืน หนีขึ้นเขาทุ่งยางแดง, ) แม่ทัพภาคที่ ๔ พบปะพูดคุยกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนสตรี และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ฝ่าย ประสานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านศูนย์การนำให้เกิดประสิทธิ์สูงสุด
5. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: 'ห้างฮาลาล' Pattani Asian Mall ศูนย์การค้าแห่งแรกเมืองใหม่ปัตตานี ยกระดับเศรษฐกิจปลายด้ามขวาน
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๔๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) เป็น ๒.๘๔ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๗๒ ข่าวจากที่มี ๑๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๕ ข่าวจากที่มี ๑๘ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ยิงถล่มกระบะ ผญบ.บันนังสตา กระสุนคร่าเมีย-ลูกสาหัส และ ) โจรใต้ยิงถล่มบ้านวางกลลวง ก่อนดักบึ้มรถ ตชด.เจ็บ ๕ นาย

      ในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๘ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.๒๕๖๒ เป็นทางการ ๓๔๙ เขต ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๐ ข่าว จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ค.ต.ป.กห.กับการบริหารพัฒนาการ ตรวจสอบและประเมินผลความพร้อมของ หน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ) ใต้ปะทะเดือดที่ปัตตานี 'วิ' มือบึ้มโรงพักหาดใหญ่ ) ปฏิบัติการเชิงรุก ๗๓๕ ชป. ๔ วัน ๓ ปะทะ ไร้สูญเสีย ) ทหารจับรถกองทัพมดขนน้ำมันเถื่อนมาเลย์ขายสงขลา ) ทหารพรานปะทะโจรใต้ ยิงเลือดสาด ทิ้งปืน หนีขึ้นเขาทุ่งยางแดง ) แม่ทัพภาคที่ ๔ พบปะพูดคุยกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนสตรี และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ฝ่าย ประสานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านศูนย์การนำให้เกิดประสิทธิ์สูงสุด ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ จรยุทธ์ 'สาดกระสุน' ดับไฟใต้ อย่าลืมเหลียวมอง 'ไทยพุทธ'

      ในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๔ ข่าว จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) 'ชาวตำบลปุโรง' พลิกวิกฤติเป็นโอกาส พัฒนาชายหาดแม่น้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ) วิทยาลัยชุมชนยะลาประสบผลสำเร็จผสมเทียมไก่เบตงพร้อมถ่ายทอดให้เกษตรกร ) กยท. ยะลาส่งเสริมอาชีพให้ชาวสวนยาง ) ขยายพื้นที่ ศก.ใหม่ คลุม'จะนะ'สงขลา ผุดท่าเรือหมื่นล้าน ) คอลัมน์: เคี้ยวตุ้ย ตะลุยกิน: 'มัสมั่นข้าวเหนียวมูน'ตำรับวังยะหริ่ง กลิ่นรสชาติอัศจรรย์บันลือโลก และ ) 'ห้างฮาลาล' Pattani Asian Mall ศูนย์การค้าแห่งแรกเมืองใหม่ปัตตานี ยกระดับเศรษฐกิจปลายด้ามขวาน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ พิษเศรษฐกิจตกต่ำ! ร้านขายเครื่องแบบชุด นร.เบตง เงียบเหงา

Comment