วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑

 11 มิ.ย. 2561 11:46 น. | อ่าน 892
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน
: เหตุร้ายรายวันที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้เชิงลบค่อนข้างมาก ได้แก่ เหตุการณ์คนร้ายฆ่าหมู่ ๔ ศพ ในขณะที่มาร่อนทอง ในพื้นที่ อ.สุคิริน
2อาชญากรรมในพื้นที่: เหตุการณ์ ลอบยิง รองประธาน คณะกรรมการอิสลามปัตตานี
3สิทธิมนุษยชน: ศรีสุวรรณค้านกระทรวงกลาโหมซื้อดาวเทียมจารกรรม ๙ หมื่นล้าน เนื่องจากเกรงว่าจะใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน
4การศึกษา: การทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ในโรงเทศบาลในยะลา
5วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: กรณีอนุญาตนักเรียนมุสลิมสวมฮิญาบ ยังคงมีความเห็นต่าง ของชาวไทยพุทธในพื้นที่ ซึ่ง มทภ.๔ กล่าวว่า กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้ดูแลมิให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ และทุกอย่างจะต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม และเป็นไปตามกฏหมาย
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. 
การเมือง: มทภ.๔ เชื่อว่าการเมืองในภาคใต้อาจจะการแย่งชิงทางการเมือง ระหว่าง ตระกูลผู้มีอิทธิพล ขบวนการค้ายาเสพติด และอาจมีการยิงกันเอง แต่จะโยนใส่ความว่าเป็นเรื่องความมั่นคง นอกจากนั้น มทภ.๔ ได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่กลุ่มวาดะห์ จะตั้งพรรคการเมือง เป็นเรื่องที่ดี โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงจะดูแลทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีเข้าข้างพรรคการเมืองใด
2การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ผบ.ทบ.​ ให้กำลังใจกำลังลพในเขตเซฟตี้โซน จ.นราธิวาส และ มทภ.๔ มั่นใจว่า กองกำลังท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมทดแทนกำลังหลักแล้ว กว่าร้อยละ ๗๐
3เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจับมือรัฐบาลใหม่มาเลเซียขยายการค้าการลงทุน และ ศอ.บต. ชูผลงานโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงฯฟื้น ศก. ๓ จว.ใต้ เงินสะพัดกว่า ๔.๖ พันล้าน
4ภัยแทรกซ้อนอื่นๆ : การบูรณาการระหว่าง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.​กับ หน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน ได้แก่ การกวาดล้างน้ำมันเถื่อนในบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย และการจับกุมยาบ้ากว่า ๑๕​ ล้านเม็ด ซึ่งซุกในท้ายรถ ๖​ ล้อ ที่เดินทางไปนราธิวาส
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑)

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗ (๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๑๔๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ (๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๕๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ไม่มีทั้ง ข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔ (๒๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๒๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ซุกระเบิดโคนเสากดตูมสนั่น ชุด รปภ.ครู ยะลาบาดเจ็บ, ) เหี้ยม! คนร้ายประกบยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบาเจาะ, ) คนร้ายลอบยิงชาวบ้านปัตตานีเสียชีวิต หลังกลับจากละหมาด, ) ยิงหัวฆ่าหมู่! ทหารเร่งสอบปมสังหาร ๔ ศพสุคิริน และ ) ยะลาเดือด! โจรใต้ลอบกัด ยิงลูกระเบิดถล่มฐานปฏิบัติการ ฉก. ทหารพราน เจ็บ ๒ นาย

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่คงที่ (๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๑๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๓ (๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ยันไม่เล่นการเมือง หลังเกษียณ ก.ย.นี้, ) ป้อมเบรกเทือกเดินสาย รอปลดล็อก บิ๊กตู่ฮึ่มจัดการป่วนคิวเลือกตั้งดอนลั่นไม่ออกศาลชี้ผ่านฉลุยคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓, ๓) พท.งัด ม.๘๒ ไล่ ‘ดอน’ ไม่ต้องรอศาล, ๔) แปลกตรงไหน? ร้องไห้เรื่องธรรมดา สุเทพ หลั่งน้ำตา ไม่ใช่ครั้งแรก!, ๕) “บิ๊กตู่”ผนึก ๕ ชาติ ACMECS มุ่งขับเคลื่อนการค้า-ลงทุน และ ๖) บิ๊กตู่ฉุนโต้เดือดปมผลงาน-ขี่เสือ นั่งนายกฯ ๔ ปีไม่สูญเปล่า แจงปลดล็อกทีละขยัก เดือนนี้ถกวันเลือกตั้ง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ระวังแผนโค่นรัฐบาลประยุทธ์ จุดประกายไฟสงครามศาสนา และ ) การไฟฟ้าแต่งดำประท้วงอาร์พีเอส

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ (๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๓๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) อาจมีการยิงกัน แม่ทัพภาค ๔ คาดการเมืองใต้ ช่วงเลือกตั้งแรง, ) มทภ.๔ มั่นใจ กกล.ทถ. พร้อมทดแทนกำลังหลัก แล้ว ๗๐%, ) รวบ ๖ ผู้ต้องหาบึ้มตู้เอทีเอ็มปัตตานี, ) แม่ทัพภาค ๔ อวยสุเทพตั้งพรรค เป็นเรื่องดีมาเล่นบนดิน, ) แม่ทัพน้อยที่ ๔ เคลียร์ใจปอเนาะ ยืนยันไม่ตัดงบแก้ยาเสพติด, ) ตกใจเจอด่าน! ปิคอัพแก๊งค้ามนุษย์เฉี่ยวรถสองแถว ก่อนเผ่นแนบทิ้งรถ-, ) ตร.หาดใหญ่จับกุมแรงงานเถื่อน ลอบเข้าไทยรอส่งต่อไปมาเลเซีย, ) ผบ.ทบ.ย่องให้กำลังใจกำลังพล เขตเซฟตี้โซนไข่แดงเมืองนราฯ, ) ตร.ไทย-มาเลย์ทลายคอลเซ็นเตอร์ปีนัง, ๑๐) OIC Secretary General Condemns Attack against Afghan Ulema Gathering, ๑๑) OIC Secretary General condemns the recent Boko Haram attack in Diffa Niger, ๑๒) รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปอเนาะญาลันนันบารู ร้องขอความเป็นธรรม, ๑๓) ทหารกวาดล้างน้ำมันเถื่อนไทย-มาเลเซีย และ ๑๔) ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการพาคนกลับบ้าน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ โต๊ะครูปอเนาะขอความเป็นธรรม! ถูกป้ายสีค้ายาบ้าซ่องสุมก่อความไม่สงบ

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๓ (๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๒๙ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่คงที่ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ คงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ‘พาณิชย์’ พร้อมจับมือรัฐบาลใหม่มาเลเซียขยายการค้าการลงทุน, ) ชง ครม. ดันยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ใต้, ) Durian in space: Thailand to send smelly fruit into orbit, ) ทุเรียน บันนังสตา-ธารโต รสเยี่ยม, ) ห้างค้าปลีก ภาครัฐ เกษตรกร จับมือจัดงาน-เปิดช่องระบายกุ้ง แก้ล้นตลาด, ) ศอ.บต.ชูผลงานโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงฯฟื้น ศก. ๓ จว.ใต้เงินสะพัดกว่า ๔.๖ พันล้าน, ) รัฐบาลสนับสนุการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง“รู้กิน รู้ให้ รู้ใจกัน”, ) ดันปลดล็อกรถทัวร์มาเลเซียเข้าภาคใต้, ) คอลัมน์: ผ่าประเด็นร้อน: แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยนโยบายขุดคลองไทย ๙ เอ และ ๑๐) สถานทูตมาเลเซียโปรโมท มูซังคิง’ ราชาแห่งทุเรียนมาเลเซีย ในงาน DURIAN FIESTA 2018 ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ พนง.การไฟฟ้าภูมิภาคยะลาแต่งชุดดำ! ถือป้ายค้านแปรรูปไฟฟ้าเป็นบริษัท

Comment
Related