วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑

 23 พ.ค. 2561 15:18 น. | อ่าน 773
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
เหตุร้ายรายวันที่ค่อนข้างอยู่ในความสนใจ คือ เหตุการณ์ ผกร. ยิงเอ็ม ๗๙ ในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) บาโงยซิแน เนื่องจาก อส. ที่ประจำในฐานให้ข้อมูล จนท.ตร. ว่า ก่อนการโจมตีประมาณ ๒ - ๓ วัน มีโดรนไม่ทราบที่มา บินวนรอบฐาน
2. สิทธิมนุษยชน: สหรัฐแต่งตั้งนาง Gina Haspel เป็น ผอ.ซีไอเอ ซึ่งในอดีตพัวพันกับคุกลับซีไอเอในประเทศไทย อย่างไรก็ตามข่าวนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์ จชต. แต่อาจจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน
3. อาชญากรรมในพื้นที่: เหตุการณ์บุกยิงหัวพ่อค้าดับคาบ้านที่ยะลา ซึ่งคาดว่าเป็นความขัดแย้งทางธุรกิจ
4. การพูดคุยเพื่อสันติ: การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองในมาเลเซีย ส่งผลให้กระบวนการพูดคุยเกิดการชะงักงัน เนื่องจากต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ของมาเลเซียภายใต้การนำของมหาธีร์ อย่างไรก็ตาม นรม.​และ รอง นรม.ด้านความมั่นคง ยืนยันไทยยังเดินหน้ากระบวนการพูดคุย หลังจากทางมาเลเซียจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การบำรุงขวัญกำลังพล:
ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ตะกร้าสิ่งของแด่อาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บ
2. การเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต.: ) กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กฟผ. และ กฟภ. จัดสัมมนาความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดภาคใต้ และ ) กิจกรรมขับเคลื่อนสามเหลี่ยม “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้แก่ ครม. อนุมัติ ๑,๑๕๕ ล้านบาท สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ๓ จชต. ตามแนวทางประชารัฐ
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) ศปป.๕ กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง ลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ค่ายสิริธร จ.ยะลา (เดลินิวส์), ) กิจกรรมโครงการพาคนกลับบ้าน ได้แก่ (๑) มทภ.๔ รับมอบตัวกลุ่ม RKK และ (๒) ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน เยือนพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ชื่นชมโครงการพาคนกลับบ้าน, ) กิจกรรม รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ มทภ.๔ กำชับหน่วยในพื้นที่ในการคุ้มครองครู และประชาชนในพื้นที่ และ ) OIC ประฌาม เหตุการณ์การโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตาย ในเมือง ซูราบายา ประเทศอินโดนีเซีย
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย ได้แก่ (๑) ไทย-มาเลเซียเปิดด่านสะเดา ๒๔ ชม. และ (๒) เศรษฐกิจชายแดนเบตง ยะลาเริ่มคึกคัก หลังจากมหาเธร์เป็นนายก, ) การส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้แก่ (๑) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และ (๒) ธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยว ๓ จังหวัดชายแดนใต้
5. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ) OIC จัดทำแผนกลยุทธ์ในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อต่อสู้ และ รับมือกับการก่อการร้าย (OIC) และ ) พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้หัวข้อ การศึกษาสร้างสรรค์สังคมสันติ และวากาฟการศึกษา “รากฐานสังคมสันติ” ณ มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ตำบลบานา อำเภอหน่องจิก จังหวัดปัตตานี องคมนตรี
6. กระบวนการยุติธรรม: อดีตแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรง มั่นใจกระบวนการยุติธรรม! เข้ารายงานตัวโครงการพาคนกลับบ้าน
7. ประเด็นภัยแทรกซ้อน อื่นๆ ได้แก่ การจับนักค้ายา ๔ ราย ยึดยาไอซ์ ๔๔๘ กก. มูลค่าราว ๔๕๐ ล้าน ในพื้นที่ จชต. ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ จชต.
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าว ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๒๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑)

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) สำหรับในมิติของ แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๙ (๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๖๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๘ (๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของ แนวโน้ม ความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ความหวังดับไฟใต้! ประวิตรรอรัฐบาลใหม่มาเลย์ ประสานดันเจาะไอร้องนำร่องเซฟตี้โซน, ) นายกฯยันเดินหน้าคุยสันติสุขรอมาเลย์มหาธีร์ฟอร์มทีม และ ) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขหวัง 'มาราปาตานี' รับ อ.เจาะไอร้อง เป็น 'เซฟตี้โซน' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) เจรจาสันติภาพดับไฟใต้เลื่อนมหาธีร์งดจัดประชุมเดือนพ.ค., ) คอลัมน์: กรองสถานการณ์: รอยต่อปรับทัพ ดับไฟใต้ พาคนกลับบ้าน-พูดคุยสันติสุข สะดุด และ ) มหาเธร์คว่ำนาจิบสะเทือนไทย จับตาชายแดนใต้ กลุ่มแนวร่วมรอจังหวะสุมไฟ

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๖ (๑๘ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ยิง ปธ. พาคนกลับบ้านยะลายัง ระอุกระหน่ำยามค่ำดับสยอง, ) ยะลายังร้อน โจรใต้ก่อเหตุ ๒ จุด ยิงตาย ๒ เจ็บ ๒ คาดสร้างสถานการณ์, ) ๒ รุม ๑ ผู้ช่วย ผญบ.หนังเหนียว ลือคาถาดียิง ๒ นัดไม่เข้าเนื้อ, ) ผบ.ตร.เชื่อฝีมือกลุ่มใหม่-ยิงเอ็ม ๗๙ ถล่มฐาน ชคต. บาโงยซิแน, ) สรุปป่วนใต้ปักษ์แรกเดือน พ.ค. นราธิวาส อ่วม, และ ) เร่งล่าตัวมือยิง ร้านน้ำชาดับ ๑

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๕ (๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๑๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ข่าวร้อนจากมาเลย์มหาธีร์ ๙๒ ถึง ชวน ๗๙ คนละเรื่องเดียวกัน?!, ๒) กฟผ.-กฟภ.จัดสัมมนา เผยปริมาณใช้ไฟภาคใต้สูง ชี้จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้า, ๓) ครม.ไฟเขียวผุดโรงไฟฟ้า ๓ จว.ใต้ เปิดเอกชนหุ้น ๖๐% และ ๔) เคาะร่วมทุนไฟฟ้าประชารัฐ ภาพข่าวเชิงลบได้แก่ ) Statement of the OIC- 45th Council of Foreign Ministers Issued at the initiative of Chairs of the Islamic Summit, Turkey, and the Council of Foreign Ministers, Bangladesh On the Deplorable Action of the U.S. To Open its Embassy in Jerusalem (OIC), ) จับทิศรัฐบาลใหม่มาเลเซีย "กวาดล้างอำนาจเก่า - กระทบไฟใต้" (ศูนย์ข่าวอิศรา)

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖ (๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๒๘ ข่าว ใน สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่คงที่ (๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง ลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ค่ายสิริธร จ.ยะลา, ) สงขลาป้องกันเข้มรอมฎอน, ) มทภ. ๔ รับมอบตัวกลุ่มอาร์เคเค, ) แม่ทัพภาค ๔ กำชับทหารคุ้มครองครู สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนพื้นที่ชายแดนใต้, ) ๔ โจรหนีด่าน ตร.มูโนะ ทิ้ง จยย. กับปืนไว้ พบ ๑ ใน ๔ เป็นคนร้ายสำคัญ, ) ยะลา เปิดภาคเรียน วันแรก จนท.สนธิกำลัง ๓ ฝ่าย ตรวจเข้ม, ) มทภ.๔ ปัดสั่งห้ามบินโดรนชายแดนภาคใต้ ติงสื่อเสนอข้อมูลผิดพลาด, ) ตำรวจชงตั้ง ๒กองบังคับการใหม่ ปราบค้ามนุษย์-ยกไทยพ้นเทียร์ ๒, ) ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมนเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชื่นชมโครงการพาคนกลับบ้าน และ ๑๐) OIC condemns suicide attack in Indonesia’s second largest city Surabaya. (OIC) ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) บุหรี่เถื่อนทะลัก ๗ จังหวัดใต้, ) ทหาร-ตร. บุกค้นพบโดรนในบ้านหนุ่มยะหา สอบเค้นแล้วไม่เกี่ยวโจมตีฐาน, ) ร้านขายน้ำมันเถื่อนยังเปิดเย้ยกฎหมาย หลัง จนท. ลงพื้นที่บุกจับหลายจุดในอำเภอสะเดา, ) เมื่อ "หมาป่าคอกเดียว" ออกล่าเหยื่อ: ความน่าสะพรึงของก่อการร้ายที่อินโดนีเซีย!, ) แนะถอดบทเรียนดูแล "คนกลับบ้าน" อย่าให้ซ้ำรอย "สุคิริน", ) ยังไม่ฟันธง "โดรนสอดแนม" หรือ "ว่าวตัวใหญ่" แม่ทัพไฟเขียวยิงทำลาย!, ) รอยต่อ สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ พาคนกลับบ้าน หวังดีแต่อ่อนไหว และ ) Surabaya attacks: Parents who bring their children to die

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่คงที่ (๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๓๓ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕ (๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ธุรกิจพริกเขียวมันส่งออกมาเลเซีย, ) ก้าวข้ามข้อจำกัดเวลา ไทย-มาเลเซียเปิดด่านสะเดา ๒๔ ชม., ๓) ศก.ชายแดนเบตงยะลาเริ่มคึกคัก มหาเธร์เป็นนายก-ริงกิตพุ่ง, ๔) ประมงดีเดย์ ๑๖ พ.ค.ใช้ กม.ใหม่คุมเข้มจับสัตว์น้ำ !!!, ๕) อาชีวะจัดตลาดนัดแรงงานชายแดนใต้ ๑๗ -๑๘ พ.ค.นี้, ๖) พี่น้องมุสลิมเลือกซื้ออาหารคาว หวาน และผลไม้ ไว้กินช่วงละศีลอด, ๗) จับเนื้อควายเถื่อนกลางตลาดสดปัตตานี ลอบนำเข้าจำหน่ายช่วงถือศีลอด, ๘) พาณิชย์ ผนึกกำลัง ท็อปส์ดันไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก, และ ๙) ภาพข่าว: ธ.ออมสินร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ม็อบกุ้งสงขลาปักหลักเชิงสะพานติณสูลานนท์ จี้แก้ราคาต่ำไม่ได้คำตอบไม่สลายชุมนุม

Comment
Related