วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔

 16 ส.ค. 2564 11:50 น. | อ่าน 3391
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗-๑๓ ส.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔-๖ ส.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๖​ ข่าว จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔-๖ ส.ค. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้:
โควิดยืดเยื้อห่วงกระทบลงทุนภาคใต้
2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ตามซ้ำจนดับคาที่! โจรแต่งคล้ายหญิงใช้ M16 บุกยิงโฆษกโครงการพาคนกลับบ้าน ๒) เหิมเกริม!โจรใต้ลอบกัด กดบึ้มมุ่งสังหารชุดลาดตระเวนที่รือเสาะ ๓) เมียกรีดร้องแทบขาดใจ ประคองผัวขาขาด เลือดทะลัก พลาดเหยียบกับระเบิดโจรใต้ และ ๔) คนร้ายซุ่มยิง ชรบ.ยะหา กระสุนทะลุม้ามเจ็บสาหัส
3. การเมือง: ๑) 'วันนอร์' เปิดบ้านถกลูกพรรคประชาชาตินัดพิเศษ ขอสมาชิกทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ ๒) ม็อบเยาวชนชูป้ายแห่รอบเมือง ลั่นไล่นายกฯกระหึ่มเทศบาลปัตตานี ๓) ปัตตานีระอุ! ป้ายโผล่ทั้งเมือง ไม่เอาผู้ว่าฯหมดอายุ และ ๔) เลขาฯสมช.เมืองไทย เก้าอี้ปลอบใจ-อะไหล่กองทัพ?
4. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) 'น้ำมันเถื่อน' คืนชีพเปิดขายเกลื่อน เมืองสะเดา วอนจนท.รัฐจัดการ และ ๒) รายงานพิเศษ: อย่าให้เรื่อง'ปืนหาย'มีความหมายแค่'โจรลักวัว' หรือเก้าอี้' เลขาฯ สมช.'เป็นแค่บำเหน็จคนอกหัก
5. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเพิ่มขึ้นของอัตราการติดเชื้อ และจำนวนผู้เสียชีวิต จากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙

6. สิทธิมนุษยชน: ๓ เยาวชนปลดแอกยะลา เตรียมรับทราบข้อหาคดี 'คาร์ม็อบยะลา' เผย จนท.แกะรอยตามหลายคนถึงบ้านหลังร่วมกิจกรรม
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ความพยายามในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของภาครัฐ และภาคธุรกิจที่มีให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) แม่ทัพภาคที่ ๔ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับสมาชิกเครือข่าย วิทยุเครื่องแดง และ ๒) ทลายเหี้ยนแก๊งใหญ่ลอบขนพม่า ฟันค่าหัวอื้อ เปิดสิ้นเส้นทางโยงใย
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การป้องกันแพร่ระบาด การฉีดวัคซีน และการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
4. ยาเสพติด: การจับกุมผู้ขนใบกระท่อม และยาไอซ์


 

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๖๖​ ข่าว จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข่าวเชิงบวก มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐ (๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐ (๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้  ไม่มีข่าวเชิงบวก ในสัปดาห์นี้  ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๐ (๒๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โหด! กราดยิงผู้บริหารโรงเรียนตาดีกาดับต่อหน้าญาติ ๒) ตามซ้ำจนดับคาที่! โจรแต่งคล้ายหญิงใช้ M16 บุกยิงโฆษกโครงการพาคนกลับบ้าน ๓) เหิมเกริม!โจรใต้ลอบกัด กดบึ้มมุ่งสังหารชุดลาดตระเวนที่รือเสาะ ๔) เมียกรีดร้องแทบขาดใจ ประคองผัวขาขาด เลือดทะลัก พลาดเหยียบกับระเบิดโจรใต้ ๕) คนร้ายซุ่มยิง ชรบ.ยะหา กระสุนทะลุม้ามเจ็บสาหัส ๖) 'โจรใต้' ลอบกัด วางระเบิดดัก 'สังหาร' ทหาร-ตำรวจ หน่วยปฎิบัติการพิเศษ (ชมภาพ) ๗) กดบึ้มถังแก๊ส 25 กิโลฯ โจมตี “ชป.ไตรมิตร” จนท.รอดหวุดหวิด ๘) อส.ที่นราฯเหยียบบึ้มขาขาด และ ๙) บุกยิงโฆษกโครงการพาคนกลับบ้าน

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕๐ (๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ไม่มีข่าวเชิงบวก ในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'วันนอร์' เปิดบ้านถกลูกพรรคประชาชาตินัดพิเศษ ขอสมาชิกทำหน้าที่ฝ่ายค้าน อย่างเต็มที่ ๒) ม็อบเยาวชนชูป้ายแห่รอบเมือง ลั่นไล่นายกฯกระหึ่มเทศบาลปัตตานี ๓) ปัตตานีระอุ! ป้ายโผล่ทั้งเมือง ไม่เอาผู้ว่าฯหมดอายุ และ ๔) เลขาฯ สมช.เมืองไทย เก้าอี้ปลอบใจ-อะไหล่กองทัพ?

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗๔ (๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ เลียบค่ายกองทัพ ๒) แม่ทัพภาคที่ 4 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ๓) ทลายเหี้ยนแก๊งใหญ่ลอบขนพม่า ฟันค่าหัวอื้อ เปิดสิ้นเส้นทางโยงใย ๔) พระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ.เกียรติขจร เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีฐานปฏิบัติการ จ.นราธิวาส ๕) กำลัง4หน่วยบุกจับบ่อนกัดปลาริมรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย และ ๖) คอลัมน์ ตีโฉมฉวย: เสียมวลชน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'น้ำมันเถื่อน' คืนชีพเปิดขายเกลื่อน เมืองสะเดา วอนจนท.รัฐจัดการ และ ๒) รายงานพิเศษ: อย่าให้เรื่อง'ปืนหาย'มีความหมายแค่'โจรลักวัว' หรือเก้าอี้' เลขาฯ สมช.'เป็นแค่บำเหน็จคนอกหัก

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๔ (๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๒๔ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๐ (๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ คมคิดฅนเขียน: เดินหน้า 'โครงการจะนะ' ๒) ดันของดี4จ.ใต้ใช้เอฟทีเอเร่งบุกส่งออกเมืองมุสลิม ๓) ปิดทองดันจ.ใต้ปลูกสมุนไพร ๔) คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค: ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน ๕) จี้ตรวจสอบโจรขโมยรังนกอีแอ่น ๖) 'แพ็คเกจเยียวยา'ดันศก.หมุนเวียน 5.8 หมื่นล้าน เตรียมเชื่อมฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้'คนละครึ่ง'ได้ ๗) เปิดวิ่งแล้ว!! ถนนชายแดนใต้ 2.5 กม. หนุนเดินทาง อ.เบตง ๘) ยื่นก่อนได้ก่อน 'สสว.' ผนึก 'SME D Bank' ปล่อยกู้เอสเอ็มอีท่องเที่ยว ร้านอาหาร ดบ.1% ดีเดย์ 11 ส.ค.นี้ ๙) คอลัมน์ Launch ร้อนจากแบงก์: พักหนี้พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด และ ๑๐) ททท.หนุนชุมชนท่องเที่ยวไทยชวนช็อปผลิตภัณฑ์ดีจาก 60 ชุมชนต้นแบบ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ โควิดยืดเยื้อห่วงกระทบลงทุนภาคใต้

Comment