วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ เม.ย ๖๔

 19 เม.ย. 2564 19:16 น. | อ่าน 264
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ เม.ย ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ เม.ย ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ เม.ย ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ เม.ย ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ เม.ย ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ เม.ย ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ เม.ย ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐-๑๖ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๔ ข่าว จากที่มี ๑๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ เม.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๘ ข่าว จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ เม.ย. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน:
๑) รุนแรงไม่แพ้เสียงปืน-ระเบิด 'สงครามข่าว'ปลายด้ามขวาน และ ๒) รายงานพิเศษ: แนวรบชายแดนใต้ ๑๗ ปีที่ไม่เปลี่ยน เดือน'รอมฎอน'ยังเป็นเดือนแห่งบาป
2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ๖ คนร้ายจับ ๒ ผู้ช่วย ผญบ.มัดมือ เผารถทำถนนวอด ๓ คัน เสามือถือ ๒ ต้น, ๒) โจรใต้ป่วนหนัก ลอบกัดยิงถล่มก่อกวนข้างฐาน จนท.ปัตตานี โชคดีไร้คนเจ็บ, ๓) เทียบ ๓ ปี "สถิติไฟใต้ ๖ เดือน" เหตุรุนแรงลด แต่ระเบิดเยอะกว่ายิง และ ๔) บึ้มรถทหาร
3. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: เปิดคำชี้แจง บ.กัญจน์ณพัฒน์ ปมบัญชีดำคดีอัลฟ่า-เอาเครื่องตรวจชนิดเสาที่ไหนมาขาย ทบ.?
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: 'ปัตตานี' พบติดโควิดเพิ่ม ๔ ราย เชื่องโยงผับดัง กทม.
5. การบังคับใช้กฎหมาย: ๑) 'ทวี' เผย วันมูหะมัดนอร์ ร่วมดูดวงจันทร์รับเดือนรอมฎอน ยันพรรคประชาชาติ พร้อมเสนอ ยกเลิกกฎอัยการศึก- พรก.ฉุกเฉิน' ๒) เลขาฯ The Patani เล่า-ไลฟ์เหตุ จนท.บุกล้อมบ้านแต่เช้า สุดท้ายกลับค่าย-ไม่เข้าบ้านตน
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: ๑) ศอ.บต. ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ๒) กยท. ใช้โดรน ติดกล้องมัลติ สเปคตรัม ๓) ชู'สุคิริน'แหล่งท่องเที่ยวโดดเด่น ๔) ยะลา-จ่ายตลาดคึก ๕) อย่างกับความฝัน! แห่ชมทะเล หมอก อัยเยอร์เวง เข้มป้องกันโควิด และ ๖) 'เอนก'ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส กระตุ้นชาวบ้านทำธุรกิจ ท่องเที่ยวชุมชน ชู 'ฮาลาบาลา' สวยไม่แพ้ใคร
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๑.๙๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ เม.ย.

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๘๔ ข่าว จากที่มี ๑๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔)) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๘ ข่าว จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๒ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) 6 คนร้ายจับ 2 ผู้ช่วย ผญบ.มัดมือ เผารถทำถนนวอด 3 คัน เสามือถือ 2 ต้น ๒) โจรใต้ป่วนหนัก ลอบกัดยิงถล่มก่อกวนข้างฐาน จนท.ปัตตานี โชคดีไร้คนเจ็บ ๓) เทียบ 3 ปี "สถิติไฟใต้ 6 เดือน" เหตุรุนแรงลด แต่ระเบิดเยอะกว่ายิง และ ๔) บึ้มรถทหาร

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ปชป.ชูแพลตฟอร์ม 'ฟังไทย' ตั้งต้นรับฟังปชช.  

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ชีวิตกลางไฟใต้ของ "อส.มะ บราโว่" แห่งโคกโพธิ์ ปัตตานี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รุนแรงไม่แพ้เสียงปืน-ระเบิด 'สงครามข่าว'ปลายด้ามขวาน และ ๒) รายงานพิเศษ: แนวรบชายแดนใต้ 17 ปีที่ไม่เปลี่ยน เดือน'รอมฎอน'ยังเป็นเดือนแห่งบาป

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔  มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วง ๓ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ศอ.บต. ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ๒) กยท. ใช้โดรน ติดกล้องมัลติสเปคตรัม ๓) ชู'สุคิริน'แหล่งท่องเที่ยวโดดเด่น ๔) ยะลา-จ่ายตลาดคึก ๕) อย่างกับความฝัน!แห่ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เข้มป้องกันโควิด และ ๖) 'เอนก'ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส? กระตุ้นชาวบ้านทำธุรกิจท่องเที่ยว?ชุมชน? ชู? 'ฮาลาบาลา'สวยไม่แพ้ใคร

Comment