วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔

 15 มี.ค. 2564 10:23 น. | อ่าน 185
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖-๑๒ มี.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔-๕ มี.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔-๕ มี.ค. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เศรษฐกิจฯ:
๑) พิษโควิด - ริงกิตร่วง ทำแรงงานในมาเลย์กลับไทย ๑.๙ หมื่นราย และ ๒) สนามบิน เบตงเลื่อนเปิดไม่มีกำหนด - ตารางบินว่างไร้เที่ยวบิน
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: บ้านปาตา ต.ตะโละกาโป อ.ยะหริ่ง จ.ว.ป.น. ประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะซ้ำซาก บ้านพังแล้วหลายหลัง
3. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ๕ คนร้ายอาวุธครบมือก่อเหตุปล้นทรัพย์ รถยนต์ส่งของ, ๒) โจรใต้เหี้ยม!'อาก้า-ลูกซอง 'ยิงถล่ม อส.บาเจาะ ดับคาบ้าน และ ๓) โจรใต้ขโมย-เผากล้องวงจรปิด
4. สิทธิมนุษยชน: ๑) องค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เรียกร้องศาลให้ประกันตัวกลุ่มราษฎร และ ๒) "ทวี"ลอกคราบ กอ.รมน. "งบรายจ่ายอื่น"พุ่ง สงสัยโยง"ไอโอ"
5. การเมือง: พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์มุมมอง-วาทกรรมใหม่ 'เพศทางเลือก'นัยทางการเมือง 'ประชาธิปไตย'

ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. กีฬา: ๑)
โหมกระตุ้นเศรษฐกิจปัตตานี ผุดมหกรรม 'มวยไทยวิถีถิ่นใต้ และ ๒) ปัตตานีพร้อมจัดปั่น'ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ม.อ. เปิดสอนจัดระบบกิจการฮาลาล ๒) กระทรวงเกษตรฯ อุ้มสวนกาแฟยะลา ดึง 'ไทยคอมมอดิตี้' ซื้ออราบิก้า และ ๓) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ จชต.
3. ยาเสพติด: ๑) อามัด แก๊งค้าเฮโรอีนสุราษฎร์ ถูกรวบกลางเมืองนราธิวาส และ ) จับเครือข่ายยาเสพติด รายใหญ่ ขนลำเลียง'ไอซ์-ยาบ้า'จากเหนือลงใต้ ยึดกว่า ๑๐๐ ล้าน
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แถลงคนร้ายปล้นรถยนต์ ก่อนซุกระเบิดจอดหลัง สภ.รามัน สร้างสถานการณ์, ๒) ตรวจยึดป่าต้นน้ำ! เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลางยะลา มีการบุกรุกต่อเนื่อง และ ๓) กู้ได้แล้ว!ระเบิดแก๊สปิกนิคซุกกระบะถูกปล้นที่ยะลา
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) (๒.๗๕ ในสัปดาห์นี้ และ ๒.๗๐ ในสัปดาห์ที่แล้ว)

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๕๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี  ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ ในช่วง ๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติ ของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่  

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ๑๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) 5 คนร้ายอาวุธครบมือก่อเหตุปล้นทรัพย์ รถยนต์ส่งของ ๒) โจรใต้เหี้ยม!'อาก้า-ลูกซอง'ยิงถล่ม อส.บาเจาะดับคาบ้าน และ ๓) คอลัมน์ ข่าวสั้น: โจรใต้ขโมย-เผากล้องวงจรปิด

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รายงานพิเศษ: เมื่อ 'กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า' ใช้มวลชนสู้มวลชน แพ้-ชนะ อยู่ที่ใครมีความพร้อมและช่ำชองมากกว่า และ ๒) 'นิพนธ์'เผย ปชป. ต้องทบทวน-ทำการบ้านข้อใหญ่หลังพ่าย พปชร. ปัดพูดมารยาททางการเมือง ชี้แข่งขันเป็นเรื่องปกติ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์มุมมอง-วาทกรรมใหม่ 'เพศทางเลือก'นัยทางการเมือง 'ประชาธิปไตย'

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีข่าว ๘ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงคนร้ายปล้นรถยนต์ ก่อนซุกระเบิดจอดหลัง สภ.รามัน สร้างสถานการณ์ ๒) ตรวจยึดป่าต้นน้ำ! เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลางยะลา มีการบุกรุกต่อเนื่อง และ ๓) กู้ได้แล้ว!ระเบิดแก๊สปิกนิคซุกกระบะถูกปล้นที่ยะลา ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๖ ข่าว จากที่มี ๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ. เปิดสอนจัดระบบกิจการฮาลาล ๒) คอลัมน์ คุยนอกสนาม: โหมกระตุ้นเศรษฐกิจปัตตานี ผุดมหกรรม 'มวยไทยวิถีถิ่นใต้' ๓) อวดโฉม'มินิบัสไฟฟ้า'เบตง ๔) เปิดแล้ว จิบกาแฟไตล์แคมป์ปิ้ง Moka pot ริมสวนขวัญเมืองยะลา เหมือนตั้งแคมป์จริง ผ่อนคลาย พักสมอง ๕) ไม้กวาดดอกหญ้า" จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพเสริมชาวอัยเยอร์เวง ๖) "หินล้านงาม" เปิดขึ้นชมแสงแรก-ทะเลหมอก ชายแดนใต้ หลังปิดยาวโควิด ๗) 'สถานีรถไฟนาประดู่' เปิดขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ บนระบบรางเป็นวันแรก ๘) 'เจ้าสัวธนินท์' เป็นประธาน 'ม.สงขลานครินทร์-ซีพีเอฟ'จับมือหนุนวิชาการเกษตรครบวงจร ๙) กระทรวงเกษตรฯ อุ้มสวนกาแฟยะลา ดึง 'ไทยคอมมอดิตี้' ซื้ออราบิก้า และ ๑๐) ปักหมุด 'ปิโตรเคมี' ภาคใต้ บูมเศรษฐกิจหลัง โควิดทุบท่องเที่ยว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) พิษโควิด - ริงกิตร่วง ทำแรงงานในมาเลย์กลับไทย 1.9 หมื่นราย และ ๒) สนามบินเบตงเลื่อนเปิดไม่มีกำหนด - ตารางบินว่างไร้เที่ยวบิน

Comment