วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔

 15 ก.พ. 2564 11:37 น. | อ่าน 258
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖-๑๒ ก.พ. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๙ ข่าว จากที่มี ๑๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔-๕ ก.พ. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าว จากที่มี ๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔-๕ ก.พ. ๖๔)

ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
การเมือง:  ๑) รายงานพิเศษ : ๑๗ ปี'ไฟใต้' ที่ไม่มอดดับ เป็นเพราะรัฐบาล'ไม่จริงใจ'ใช่หรือไม่, ๒) 'นโยบายรัฐบาล' กับแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๓) คอลัมน์: บทความพิเศษ: ที่ดินจะนะ 'ประเด็นอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี'
2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้เหิมยิงชาวบ้าน ก่อนถูกเก๋งพุ่งชนบาดเจ็บและหลบหนีไปได้ และ ๒) คนร้ายย่อง เข้าด้านหลัง กระหน่ำยิงชาวบ้าน ปัตตานี ดับคาแคร่หน้าบ้าน
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: คอลัมน์ ข่าวลึก ปมลับ: ค้าเหล้า-บุหรี่เถื่อนภาคใต้ สะท้อนปัญหาทุจริตในไทย

4. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: มือลึกลับ! ทุบทำลายกุโบร์สุลต่านสุไลมาน ต้นตระกูล'เจ้าเมืองสงขลา'

ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง:
ชิงนายกเล็ก-ส.ท. สมัครวันแรกคึกคัก
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) กรมการปกครองมอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงาน ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563, ๒) ชุดพยัคฆ์ไพรลุยตรวจ ผู้นำท้องถิ่นรุกป่าสงวนฯ ป่าเทือกเขา สันกาลาคีรี, ๓) ผอ.ศปพร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อำเภอสุไหงโกลก, ๔) ทราบตัวคนร้าย ยิงชาวบ้าน หน้ามัสยิด บ้านปากู ปัตตานี และ ๕) เฝ้าระวังคุมเข้มแนวชายแดน ผสานกำลัง ลาดตระเวนร่วมแนว ชายแดนไทย-มาเลย์ พร้อมเผยคืบหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้
3. ยาเสพติด:  ๑) ยุทธการพิทักษ์นิบงจับกุม'แบมะ', ๒) 'บิ๊กปั๊ด'ลุยยาเสพติดใต้ จับลูกอดีต ส.ส., ๓) ผบ.ตร.-มทภ.๔ ทลายแก๊งยา เปิดปฏิบัติการ 'สยบอันดามัน'ยึดทรัพย์, ๔) นายอำเภอสุไหงโก-ลก นำกำลัง อส.บุกจับยาเสพติด ได้เจ้าตัว พร้อมของ กลางสนองนโยบาย รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และ ๕) ภ.จว.ยะลาจับกุมยึดทรัพย์ เครือข่ายยาเสพติด รายสำคัญ มูลค่ากว่า ๔๐ ล้าน
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ : การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต. สืบเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๑๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔-๕ ก.พ. ๖๔) เป็น ๒.๘๒ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๙ ข่าว จากที่มี ๑๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าว จากที่มี ๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วง ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๗ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้เหิมยิงชาวบ้าน ก่อนถูกเก๋งพุ่งชนบาดเจ็บและหลบหนีไปได้ และ ๒) คนร้ายย่องเข้าด้านหลัง กระหน่ำยิงชาวบ้าน ปัตตานีดับ คาแคร่หน้าบ้าน

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๗ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ชิงนายกเล็ก-ส.ท. สมัครวันแรกคึกคัก ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รายงานพิเศษ : 17 ปี'ไฟใต้' ที่ไม่มอดดับ เป็นเพราะรัฐบาล'ไม่จริงใจ'ใช่หรือไม่ ๒) 'นโยบายรัฐบาล'กับแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๓) คอลัมน์: บทความพิเศษ: ที่ดินจะนะ'ประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี'

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๗ ข่าว จากที่มี มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลงเล็กน้อย  ในส่วนข่าว เชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) กรมการปกครองมอบรางวัลแก่กองร้อย อาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 ๒) ชุดพยัคฆ์ไพรลุยตรวจ ผู้นำท้องถิ่นรุกป่าสงวนฯ ป่าเทือกเขา สันกาลาคีรี ๓) ผอ.ศปพร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อำเภอสุไหงโกลก ๔) ทราบตัวคนร้าย ยิงชาวบ้าน หน้ามัสยิด บ้านปากู ปัตตานี และ ๕) เฝ้าระวังคุมเข้มแนวชายแดน ผสานกำลัง ลาดตระเวนร่วมแนวชายแดนไทย-มาเลย์ พร้อมเผยคืบหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์ ข่าวลึก ปมลับ: ค้าเหล้า-บุหรี่เถื่อนภาคใต้ สะท้อนปัญหาทุจริตในไทย

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๑ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ข่าวภูมิภาค : 6 กุมภาพันธ์ 2564 ๒) ชิมยำถาด 'มาม่า ซือด้ะ ต้มยำ ซีฟู้ดส์' รสแซ่บ ริมหาด นราทัศน์ นราธิวาส ๓) 'ปีกไก่ย่าง อบน้ำผึ้ง วินเทจ เคลื่อนที่' นราธิวาส ๔) ไก่เบตง 'โกโต้ง' สานตำนานอาหาร คู่เมืองยะลา ฮึดสู้โควิด ยกระดับพร้อมรับประทาน เสิร์ฟอร่อยทั่วไทย ๕) ยืดอายุมาตรการหนุนลงทุนชายแดนใต้อีก 3 ปี ๖) ชาวบ้านพบเรือประมงหาปลาข้ามชาติที่จังหวัดนราธิวาส และ ๗) ตรุษจีนปัตตานีคึกคัก นักท่องเที่ยวไหว้ศาล ขอโชคจากเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

Comment