วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓

 28 ก.ย. 2563 09:45 น. | อ่าน 229
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๗ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน
:  ประกบยิง ผช.ผญบ.ปัตตานีดับ
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) เมืองอุตสาหกรรมจะนะ รัฐจะเดินหน้า - ถอยหลัง ฟังเสียงค้านบ้าง, ๒) คอลัมน์ เลาะรั้ว: เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๓) ประมงปัตตานีจี้ซื้อเรือ
3. การเมือง: ๑) หมอสุภัทร ตอบคำถาม มีโอกาสรัฐประหารไหม - กองทัพจะไม่ทนไหม เชื่อ น่าจะฉลาดพอ และ ๒) ปักธง ความคิด ๑๙ กันยา ทวง'อำนาจ' ถึง ๒๔ กันยายน
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข
: เดินสายชายแดนใต้พบผู้นำศาสนา
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ประมงนราฯ อวดปลาทูน่าบิ๊กไซซ์ ชี้ชัดทะเลอ่าวไทยอุดมสมบูรณ์ ๒) ยกระดับสินค้าปศุสัตว์สามจังหวัดชายแดนใต้ ๓)  เปิดชุมชนยะรังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๔) ธนาธรชูโมเดลธุรกิจ3จว.ใต้ ๕) กยท.ดันไทยสู่ศูนย์พัฒนาอุตฯยางครบวงจร ๖) ผู้ช่วยผบ.ตร.ลงใต้ ติวเข้มป้องกันปราบปรามประมง-แรงงานผิดกฎหมาย ๗) 'เกาะโลซิน' เกาะแสนล้านสุดอ่าวไทย ที่หวังว่าจะเป็นพื้นที่คุ้มครอง ทางทะเลแห่งใหม่ ๘) ผู้ว่าฯนราธิวาส นำคณะนักท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ และ ๙) อภิโปรเจคคลองไทยและโครงการแลนด์บริดจ์...เชื่อม 2 ฝั่งทะเลภาคใต้
3. ยาเสพติด: จับกุมผู้ต้องหา ๔ คน พร้อมยาบ้าเกือบ ๕ แสนเม็ด
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๑๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) เป็น ๒.๖๓ ในสัปดาห์นี้ 

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๗ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๒ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เดินสายชายแดนใต้พบผู้นำศาสนา

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ประกบยิง ผช.ผญบ.ปัตตานีดับ

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ รอบรั้วเมืองใต้ : 24 กันยายน 2563  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) การเมือง เข้มข้น สู่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่าน รัฐธรรมนูญ ๒) หมอสุภัทร ตอบคำถาม มีโอกาสรัฐประหารไหม - กองทัพจะไม่ทนไหม เชื่อ น่าจะฉลาดพอ และ ๓) ปักธง ความคิด 19 กันยา ทวง'อำนาจ' ถึง 24 กันยายน

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลงภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รายงานพิเศษ: จับตา 'มิติ' การพัฒนาชายแดนใต้ของ ศอ.บต. และการรู้ทัน 'บีอาร์เอ็น' ของแม่ทัพคนใหม่ ๒) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรง 2 รายพื้นที่สะบ้าย้อย และ ๓) ปรบมือรัวๆหญิงไทยใจสุดแกร่ง แห่สมัครอาสาสมัครทหารพราน ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๓ ข่าว จากที่มี ๓๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ลุย 3 จ.ชายแดนใต้ส่องโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ๒) รมว.อว.ชี้ไทยเหมาะลงทุน'สเปซพอร์ต' ๓) ประมงนราฯอวดปลาทูน่าบิ๊กไซซ์ ชี้ชัดทะเลอ่าวไทยอุดมสมบูรณ์ ๔) ยกระดับสินค้าปศุสัตว์สามจังหวัดชายแดนใต้ ๕) เปิดชุมชนยะรังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๖) ธนาธรชูโมเดลธุรกิจ3จว.ใต้ ๗) 'นกแอร์'สนบินลง'เบตง' 'ถาวร'ดึงทัวร์จัดทริปธ.ค.นี ๘) กยท.ดันไทยสู่ศูนย์พัฒนาอุตฯยางครบวงจร ๙) ผู้ช่วยผบ.ตร.ลงใต้ ติวเข้มป้องกันปราบปรามประมง-แรงงานผิดกฎหมาย ๑๐) 'เกาะโลซิน' เกาะแสนล้านสุดอ่าวไทย ที่หวังว่าจะเป็นพื้นที่คุ้มครอง ทางทะเลแห่งใหม่ ๑๑) อว.อัพสกิล ผู้ผลิต โค-แพะ-ไก่เบตง ฟื้นเศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนใต้ ๑๒) ผู้ว่าฯนราธิวาส นำคณะนักท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ และ ๑๓) อภิโปรเจคคลองไทยและโครงการแลนด์บริดจ์...เชื่อม 2 ฝั่งทะเลภาคใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) เมืองอุตสาหกรรมจะนะ รัฐจะเดินหน้า - ถอยหลัง ฟังเสียงค้านบ้าง ๒) คอลัมน์ เลาะรั้ว: เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๓) ประมงปัตตานีจี้ซื้อเรือ

Comment