วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๓

 07 ก.ย. 2563 15:53 น. | อ่าน 285
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๘๖ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ปัตตานีป่วน! คนร้าย'เผา-ขโมย-เปลี่ยนมุมกล้อง CCTV หลายจุดในพื้นที่ ๒ อำเภอ และ ๒) รองผู้การนราฯ ฝ่าความตาย โจรใต้รัวเอ็ม ๑๖ ยิงถล่มรถพรุน
2. การเมือง: ๑) กิจกรรม 'ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง' มวลชนร่วมชูสามนิ้ว พร้อมตั้งโต๊ะลงชื่อแก้ รธน. ๒) 'ปิยบุตร' ปั่น ปชช.สู้! งัดวาทะรอ รธน.ใหม่คือรอความตาย ฉะ 'สสร.' ฉบับรัฐบาล กินหมดโต๊ะ ๔ เด้ง
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด: ตร.ยะลา โชว์ผลงานจับพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ ได้ของกลางกว่า ๗ หมื่นเม็ด
2. เศรษฐกิจฯ: ๑) 'บิ๊กป้อม' ประชุม คปต. ย้ำจุดยืน มั่นคง ปลอดภัย มุ่งเป้าความสงบสุข ปชช.อยู่ดีกินดี ๒) รัฐบาลบิ๊กตู่ทำตามสัญญา!! กยท. แจ้งข่าวดี ราคายางทะยานไม่ยั้ง พุ่งทะลุ ๖๐ บ. /กก. ๓) เปิดตัว กาแฟมวลชน นราธิวาส ต่อยอดโมเดลสร้างงาน-สร้างอาชีพ และ ๔) 'นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย' เปิดธุรกิจก้าวไกลถึงเมืองจีน เชื่อมั่นศักยภาพ-อัตลักษณ์กาแฟยะลา
3.รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ยะลาพบ 'โจรใต้' เคลื่อนไหว สั่งคุมเข้ม ๕ อำเภอยาวถึงกันยายน ๒) ทหารสำรวจพื้นที่ป่า ถูกบุกรุก ทำลาย ในพื้นที่ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา และ ๓) ทหารคุมเข้ม ทำบุญสารทเดือนสิบรับตายาย
4.สิทธิมนุษยชน: ร่างกฎหมายป้องกันการทรมาณ-อุ้มฆ่า ผ่านสภาฯฉลุย!
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๓.๐๐ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) เป็น ๒.๒๘ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๘๖ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยฯ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วง ๒๒ ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๕ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ปัตตานีป่วน! คนร้าย'เผา-ขโมย-เปลี่ยนมุมกล้อง CCTV หลายจุดในพื้นที่ 2 อำเภอ และ ๒) รองผู้การนราฯ ฝ่าความตาย โจรใต้รัวเอ็ม 16 ยิงถล่มรถพรุน

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เช็ค'สภาพคล่อง'มหาดไทย ปลดแอกเลือกตั้ง'ท้องถิ่น'  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) กิจกรรม 'ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง' มวลชนร่วมชูสามนิ้ว พร้อมตั้งโต๊ะลงชื่อแก้ รธน. ๒) 'อันวาร์' ยัน ทำตามมติพรรค ปชป.เดิม ชะลอซื้อเรือดำน้ำ ๓) 'อันวาร์' หนุนแก้ ม.272 ไม่เอา ส.ว. ลั่นไม่ใช่กบฏ และ ๔) 'ปิยบุตร' ปั่น ปชช.สู้! งัดวาทะรอ รธน.ใหม่คือรอความตาย ฉะ 'สสร.' ฉบับรัฐบาล กินหมดโต๊ะ 4 เด้ง

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ต่ำค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วง ๒๒  ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยะลาพบ 'โจรใต้' เคลื่อนไหว สั่งคุมเข้ม 5 อำเภอยาวถึงกันยายน ๒) ทหารสำรวจพื้นที่ป่า ถูกบุกรุก ทำลาย ในพื้นที่ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา และ ๓) ทหารคุมเข้ม ทำบุญสารทเดือนสิบรับตายาย ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๓ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย: โลซิน ขุมทรัพย์กลางทะเลลึก ๒) นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอก 'อัยเยอร์เวง' กันอย่างคึกคักช่วงวันหยุด ๓) 'บิ๊กป้อม' ประชุม คปต. ย้ำจุดยืน มั่นคง ปลอดภัย มุ่งเป้าความสงบสุข ปชช.อยู่ดีกินดี ๔) พาณิชย์รับรอง'ลูกหยียะรัง-ข้าวหอมมะลิพะเยา'เป็นสินค้าจีไอ ๕) ปัตตานีจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ๖) รัฐบาลบิ๊กตู่ทำตามสัญญา!! กยท. แจ้งข่าวดี ราคายางทะยานไม่ยั้ง พุ่งทะลุ 60 บ. /กก. ๗) เปิดตัว กาแฟมวลชน นราธิวาส ต่อยอดโมเดลสร้างงาน-สร้างอาชีพ และ ๘) 'นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย' เปิดธุรกิจก้าวไกลถึงเมืองจีน เชื่อมั่นศักยภาพ-อัตลักษณ์กาแฟยะลา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เลื่อนลงทุนรถไฟทางคู่เฟส2 เหตุเจอพิษไวรัสโควิด-19

Comment