วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๖๓

 06 ก.ค. 2563 15:21 น. | อ่าน 300
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง: งบ ๒๕๖๔ : ฝ่ายค้านข้องใจงบดับไฟใต้ เปลี่ยนชื่อโครงการ “ตบตาสภา” แต่ตั้งเป้า “ปรับทัศนคติ” ประชาชนตามเดิม
2.สิทธิมนุษยชน: ๑) ฝ่ายหนุนนิคมฯ จะนะโผล่ทำเนียบ-ปชช.เชื่อเกิดแน่ เหตุผู้มีอิทธิพล กว้านซื้อที่ดินแล้ว, ๒) ญาติ 'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' ร่วมสืบข้อเท็จ จริงการตายในค่ายทหาร ที่ศาลสงขลา ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ นี้ และ ๓) จะนะ : ไครียะห์ "ลูกสาวแห่ง ทะเลจะนะ" บุกสภา เรียกร้องให้ตรวจสอบ ศอ.บต. จัดเวทีรับฟัง ความเห็นเขตพัฒนาพิเศษ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด:
มทภ. ๔ สอบผู้ต้องหาขนไอซ์ ๑.๔ ตัน
2. การช่วยเหลือประชาชน: ๑) ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ 'การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน' และ ๒) ฉก.ทพ.48 นำรถครัวสนามประกอบอาหารให้กับประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีในพื้นที่
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ตำรวจเบตงกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลเข้าพรรษา, ๒) รวบ ๒ สาวไทยกลับจากมาเลย์ ติดหมาย จับ 'อั้งยี่-ฟอกเงิน' คาด่านเบตง, ๓) ปัตตานีระอุ! จนท. ปะทะเดือดโจรใต้ดับ ๑ ศพ- 'พ.ต.'บาดเจ็บ 'อส.'พลีชีพ ๑ นาย, ๔) 'มทภ.๔' เดินสายโรงเรียน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เน้นย้ำการ์ดอย่าตก-ยึดมาตรการเข้ม และ ๕) ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบอาวุธปืนสั้นให้แก่กำนัน-ผญบ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๒
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) 'สุริยะ'โหมเขต ศก.พิเศษ, ๒) ททท. ผนึกเอกชน บูมเที่ยวหน้าฝน, ๓) ส่งออกทุเรียนชายแดนใต้ไปจีน, ๔) ยันพัฒนา ถนนภาคใต้ ผุด'มอเตอร์เวย์คู่รถไฟ' ๘ เส้นทาง, ๕) 'ทรงกลด' ควง 'พี่เต้' ลุยรับฟังความเห็นขุดคลองไทย พร้อมชง 'บิ๊กตู่' ดันเป็นวาระแห่งชาติ, ๖) คึกคักแห่ซื้อ 'ชุดนร.' รับเปิดเทอม 'ร้านค้าใจป้ำ' ลด ๕๐% ช่วยแบ่งเบา, ๗) ศอ.บต .เคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจ 'เมืองต้นแบบที่ ๔' อ.จะนะ และ ๘) แรงงานไทยในมาเลเซีย แห่กลับน้อยลง หลังมาเลย์ คลายล็อก ตั้งแต่ ๑๐ มิย.
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๖๕ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) เป็น ๒.๖๒ ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๖๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในช่วงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบฯ​ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ งบ 2564 : ฝ่ายค้านข้องใจงบดับไฟใต้ เปลี่ยนชื่อโครงการ “ตบตาสภา” แต่ตั้งเป้า “ปรับทัศนคติ” ประชาชนตามเดิม

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๑ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ตำรวจเบตงกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลเข้าพรรษา ๒) รวบ 2 สาวไทยกลับจากมาเลย์ ติดหมายจับ'อั้งยี่-ฟอกเงิน'คาด่านเบตง ๓) ปัตตานีระอุ! จนท.ปะทะเดือดโจรใต้ดับ1ศพ- 'พ.ต.'บาดเจ็บ 'อส.'พลีชีพ 1 นาย ๔) 'มทภ.4' เดินสายโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เน้นย้ำการ์ดอย่าตก-ยึดมาตรการเข้ม และ ๕) ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบอาวุธปืนสั้นให้แก่กำนัน-ผญบ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

      ในช่วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๑ ข่าว จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'สุริยะ'โหมเขต ศก.พิเศษ ๒) แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศเตรียมพร้อมเปิด ๓) ททท. ผนึกเอกชน บูมเที่ยวหน้าฝน ๔) ส่งออกทุเรียนชายแดนใต้ไปจีน ๕) ยันพัฒนาถนนภาคใต้ ผุด'มอเตอร์เวย์คู่รถไฟ' 8 เส้นทาง ๖) กษ. ลุยสกัดพื้นที่โรคใบด่างมันฯระบาด แนะชาวไร่ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดจาก 30 จว. ๗) 'ทรงกลด'ควง'พี่เต้'ลุยรับฟังความเห็นขุดคลองไทย พร้อมชง'บิ๊กตู่'ดันเป็นวาระแห่งชาติ ๘) คึกคักแห่ซื้อ'ชุดนร.'รับเปิดเทอม 'ร้านค้าใจป้ำ' ลด50%ช่วยแบ่งเบา ๙) ศอ.บต.เคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจ 'เมืองต้นแบบที่ 4' อ.จะนะ ๑๐) แรงงานไทยในมาเลเซีย แห่กลับน้อยลง หลังมาเลย์ คลายล็อก ตั้งแต่ 10 มิย. และ ๑๑) เกษตรฯ พร้อมพัฒนาผู้ทำนาเกลือและเกลือทะเลไทย วางเป้าขึ้นทะเบียน GI ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ลูกสาว แห่งทะเลจะนะปักหลักทำเนียบ ขอยกเลิกมติ ครม. นิคมอุตสาหกรรมฯ ๒) เครือข่ายอนุรักษ์ทะเลฯร้องนายกฯยกเลิกมติครม.ดันนิคมฯจะนะ และ ๓) กษ. กุมขมับ'โรคใบด่าง'ลาม22จว.

Comment