วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ เมษา ๖๓

 27 เม.ย. 2563 11:35 น. | อ่าน 487
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ เมษา ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ เมษา ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ เมษา ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ เมษา ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ เมษา ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ เมษา ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ เมษา ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การช่วยเหลือประชาชน: มาตรการการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของภาคส่วนต่างๆ
2. ยาเสพติด: ล่อซื้อพร้อมจับกุมคู่รักชายหญิงอ้างเป็นลูกตำรวจพร้อมไอซ์ ๒ กิโลครึ่ง
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: แฉโจรใต้แอบหลังไวรัสข้ามแดนป่วนรอมฎอน  
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: สวนกระแสโควิด จีนต้องการไม่อั้น ทุเรียนไทยออร์เดอร์ ๒๐ ล้านตัน
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) เป็น ๒.๘ ในสัปดาห์นี้ 

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๖๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ไม่มีข่าวทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว

      ไม่มีข่าว ในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มี่ข่าวเชิงลบฯ​ ทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ต่ำค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ แฉโจรใต้แอบหลังไวรัสข้ามแดนป่วนรอมฎอน  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เมื่อหน่วยความมั่นคงไปไม่เป็น กับยุทธศาสตร์ 'ทิ้งปืน หยุดระเบิด' ของบีอาร์เอ็น

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๘ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สวนกระแสโควิด จีนต้องการไม่อั้น ทุเรียนไทยออร์เดอร์ 20 ล้านตัน ๒) 'จุรินทร์'บุกห้างโมเดิร์นเทรด! นำ เกษตรกรทำสัญญาขายผลไม้ 16,700 ตัน 762 ล้านบาท ๓) พณ.จับมือเกษตรฯ ผุด 6 มาตรการด่วน ช่วยชาวสวนผลไม้ ๔) สหกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย กระจายผลผลิตมะม่วงช่วยเกษตรกร กว่า 34 ตัน ๕) เกษตรกรเตรียมเฮ! 'ทุเรียน'ราคาดีสวนกระแสเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 และ ๖) ใต้รับมือ'ทุเรียน-มังคุด' 8 แสนตันออก เปิดรับสมัครรถเร่กระจายสินค้า-ห้องเย็นเก็บสต๊อก ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ โควิด-19 ทำเศรษฐกิจซบเซา ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าไม่กล้าเดินทางมารับซื้อทุเรียน -เงาะ กระทบผลไม้ล้นตลาด

Comment