วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ เมษา ๖๓

 13 เม.ย. 2563 10:51 น. | อ่าน 318
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ เมษา ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ เมษา ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ เมษา ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ เมษา ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ เมษา ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ เมษา ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ เมษา ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง: ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหลากหลายมิติเกี่ยวกับ. จชต.​  ของรัฐบาล
2. การเยียวยา: อดีตเลขาฯ ศอ.บต. 'ทวี สอดส่อง' มอง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับอำนาจรัฐ และ ประสิทธิภาพ 'รัฐบาลประยุทธ์'
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข:
บีอาร์เอ็น ประกาศ “ระงับกิจกรรมทั้งหมด” เปิดทางภาครัฐจัดการไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดในชายแดนภาคใต้
2. ยาเสพติด: ๑) บุกรวบแก๊งรุ่นใหญ่ค้ายาบ้า-ไอซ์  และ  ๒) ปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2
3. การช่วยเหลือประชาชน: แม่ทัพเดฟ" พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ลงพื้นที่มอบขวัญให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล ๔ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ปัตตานีนำโจรใต้ ๕ หมายจับทำแผนขโมยรถเตรียมจะก่อเหตุ
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๙๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) เป็น ๒.๕ ในสัปดาห์นี้  


      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ โควิด-๑๙ : บีอาร์เอ็น ประกาศ “ระงับกิจกรรมทั้งหมด” เปิดทางภาครัฐจัดการไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดในชายแดนภาคใต้

ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ทั้งในช่วงวันที่ ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓ - ๓ เม.ย. ๖๓)

      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหลากหลายมิติเกี่ยวกับ. จชต.​  ของรัฐบาล

      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ. ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ต่ำค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ปัตตานีนำโจรใต้ 5 หมายจับทำแผนขโมยรถเตรียมจะก่อเหตุ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการรู้ว่า 'เอ็นจีโอ' คนนั้นเป็นใคร

      ในช่วงวันที่ ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข่าว จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เปิดวาร์ปข้าว 2 สายพันธุ์ไทย รสอร่อยมากคุณประโยชน์ ๒) ทัพภาค 4 หนุนกาลังพลเลี้ยงไก่ไข่ขาย ๓) ยางสัญญาณดีจีน-มาเลย์ซื้อราคาขยับขึ้น ๔) เฉลิมชัย ร่อนหนังสือ 'ศบค.' ประสาน 'มท.' สั่งพ่อเมืองผ่อนปรนเคอร์ฟิวชาวสวนยาง และ ๕) 'โควิด' พลิกมุมคิดคนท่องเที่ยว 'สุรวัช อัครวรมาศ' จุดประกาย ขายบะหมี่เบตง 'จี๊กิม! บะหมี่ฮกเกี้ยน' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ปิดด่านถาวรสะเทือนหนัก ทุบค้า ชายแดน'63 วืดเป้า ๒) ด่วน! มาเลเซีย เลื่อนเปิดด่านปาดังฯ ดีเดย์ 7 เม.ย. นี้ ๓) เตือนชาวสวนไม้ผลระวังเพลี้ยแป้งทุเรียน ๔) รถไฟกรุงเทพฯ หยุดวิ่งเหลือขบวนท้องถิ่นสายใต้อาจวิ่งเป็นวันสุดท้าย และ ๕) เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เช็งเม้งเบตงเงียบเหงา

Comment