วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑

 13 มี.ค. 2561 16:44 น. | อ่าน 253
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – ๒ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – ๒ มี.ค. ๖๑)

ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (๑๑ มม.จ่อหัวหนุ่มยะลาดับคาถนน), เหตุร้ายรายวัน (...) คืบหน้าบึ้มรือเสาะ! คนร้ายซุกระเบิดในถังแก๊สขนาด ๘๐ กก. ผญบ. รอดตายหวุดหวิด, ) คนร้ายยิงคนหาของป่าเสียชีวิต ๑ ศพบนเทือกเขาสุคิริน และ ๓) โจรใต้ลอบยิง ชรบ.ยะหา ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับ คาดสร้างสถานการณ์), การบำรุงขวัญกำลังพล (มทภ.4 อยู่หรือไป !! รอโผทหารกลางปี) และ สิทธิมนุษยชน (ประชาสังคมจี้หยุดละเมิดสิทธิ์ - ฟ้องปิดปาก ทหารโต้แรง"ลวงโลก")

ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ความร่วมมือไทย-มาเลย์ (การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (…) “กฤษฎา” เผย อินโดนีเซียสนใจมาตรการลดกรีดยาง ๓ เดือน, ) ชูรับเบอร์ซิตี้ต่อยอดงานวิจัยหนุนยางพารา, ) รัฐเร่งสางปมดันยอดใช้ยางเพิ่มแสนตัน และ ๕) สหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ), กระบวนการยุติธรรม (...) รวบแล้ว ๖ มือวาง จยย.บอมบ์ปัตตานี หลังศาลอนุมัติหมายจับ ๑๑ โจรใต้, ) ๑๗ ปีศาลปกครองก้าวไกล ตั้งเป้าศาลอัจฉริยะใช้ IT หนุนสางคดี และ ๓) จำคุกมาหาดีป่วนยะลา ๓๓ ปี ๒๐ เดือน), การศึกษา (...) มรภ.สงขลา ลดเหลื่อมล้ำ น.ร.ชายแดน ติววิทย์ – คณิตเอกชนสอนอิสลาม – หนุนสู่อุดมศึกษา และ ๒) ห้องเรียนแห่งอนาคต หมดยุคหน้าตรงเข้ากระดาน ผสานการเรียนศาสนาแนวใหม่), วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (...) แห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, ) เริ่มแล้วงานแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งที่ ๓๓, ) ศอ.บต.หนุนกิจการฮัจญ์สู่ประชาชน, ) ผ้าปะลางิง อัตลักษณ์หัตถศิลป์ใต้ และ ๕) เบตงสมโภชวัดกวนอิมเชื่อมสัมพันธ์ไทย – มาเลย์), ยาเสพติด (...) ปส. ลุยชัยยะสยบไพรี ล้างบางแก๊งยาเสพติดบุกรวบคนร้าย ๔๒ ราย ยึดทรัพย์สิน ๙๒๕ ล้าน, ) ล้างบางยาบ้า ๔ เครือข่ายใหญ่ยึดทรัพย์ ๒๘๕ ล้าน, ) ๖ เดือนลุย ๔๙ จังหวัด ป.ป.ส.ยึดทรัพย์เครือข่ายยานรก ๑๑๑ ล้าน และ ๔) จับใบกระท่อม ๗๔๐ กก. โยนข้ามรั้วชายแดนไทย – มาเลเซีย), การยกระดับคุณภาพชีวิต (...) คลอดแผนผังระบายน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากทั่วประเทศ, ) เด็กไทยสุขภาพดี สู่พื้นที่ชายแดนใต้, ) สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนใต้ และ ๔) เครือข่ายผู้หญิงรุกอิสลามกลางประจำจังหวัด ดาโต๊ะและรัฐทำงานด้วยกันเพื่อให้ผู้หญิงได้รับความยุติธรรม และปรับหลักการทางศาสนาให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน), การเมือง (...) บิ๊กตู่ ลุย ครม.สัญจรเมืองรอง โกยคะแนนนิยม, ) มท.ลุยโครงการไทยนิยม เข้มเบิกจ่าย สนองความต้องการ ปชช., ) รมว.พลังงานย้ำขอเวลาศึกษาเอสอีเอ เชื่อทุกฝ่ายยอมรับผลสรุปโรงไฟฟ้าถ่านหินฯ, ) บิ๊กน้อยเผยโอไอซีพอใจ รบ. แก้ใต้, ) บิ๊กป้อม ยันประสานมาเลย์ ติดตาม ๑๑ อุยกูร์ และ ๖) ชงงัด ม.๔๔ ฟันโกงคนไร้ที่พึ่ง บิ๊กโย่งฮึ่มรีบสารภาพ – พร้อมกันเป็นพยาน), การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...) นราฯ จับตาเข้มกระบะมิตซู! หลัง จนท. พบหลังคาเหล็กรถที่ถูกขโมยไป, ) จนท.ยิงทำลายไปป์บอมบ์ซุกขวดน้ำ, ) แจงเพจดัง แฉโกงเบี้ยเลี้ยง ตชด. ชายแดนใต้ เป็นการเข้าใจผิด และ ๔) เปิดปฏิบัติการ‘ปาดีโมเดล’ ปูพรมค้น ๘ จุดสุไหงปาดี จ.นราธิวาส)

จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – ๒ มี.ค. ๖๑)

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๘ (๘๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๒ (๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๓๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ มีข่าวในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุขจำนวน ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เลขาฯ คณะคุยสันติสุขย้ำนานาชาติยอมรับแนวทางดับไฟใต้

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๓ (๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๑๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) คนร้ายซุกระเบิดในถังแก๊สขนาด ๘๐ กก. ผญบ. รอดตายหวุดหวิด, ) คนร้ายยิงคนหาของป่าเสียชีวิต ๑ ศพบนเทือกเขาสุคิริน และ ๓) โจรใต้ลอบยิง ชรบ.ยะหา ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับ คาดสร้างสถานการณ์

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๖๖ (๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๒๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕๐ (๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ) บิ๊กตู่ ลุย ครม.สัญจรเมืองรอง โกยคะแนนนิยม , ) รมว.พลังงาน ย้ำขอเวลาศึกษาเอสอีเอ เชื่อทุกฝ่ายยอมรับผลสรุปโรงไฟฟ้าถ่านหินฯ, ) บิ๊กน้อยเผยโอไอซีพอใจ รบ. แก้ใต้, ) บิ๊กป้อม ยันประสานมาเลย์ ติดตาม ๑๑ อุยกูร์, ) ชงงัด ม.๔๔ ฟันโกงคนไร้ที่พึ่ง บิ๊กโย่งฮึ่มรีบสารภาพ - พร้อมกันเป็นพยาน, ) คณะผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๑, และ ๗) คอลัมน์: น.ต.ประสงค์ พูด: ชายแดนใต้ที่ยังไร้ความสงบสุข สําหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) หนุนโรงไฟฟ้า, ) การเยือน โอไอซี ที่ชายแดนใต้กับข้อมูลในพื้นที่คนละชุด, และ ๓) โกงเงินแก้ตกเขียว ศึกษาธิการฉาวกว่า ๑๐ ปีฟาดไป ๘๘ ล้าน

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๕ (๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ) มี ๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) นราฯ จับตาเข้มกระบะมิตซู! หลัง จนท. พบหลังคาเหล็กรถที่ถูกขโมยไป, ) จนท.ยิงทำลายไปป์บอมบ์ซุกขวดน้ำ, ) หนองจิกเชิญทหารคุยคณะครู, ) แจงเพจดัง แฉโกงเบี้ยเลี้ยง ตชด. ชายแดนใต้ เป็นการเข้าใจผิด และ ๕) เปิดปฏิบัติการ‘ปาดีโมเดล’ ปูพรมค้น ๘จุดสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) รู้ผลวันนี้!!! ข้อสรุปผู้บริหารปอเนาะเอี่ยวคดีไฟใต้, ) จิบน้ำชาให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนบากง ฝ่าฟันข้อครหาคดีความมั่นคง และ ๓) ทิ้งใบปลิวป่วนปัตตานี - ยะลา

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ (๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๑๗ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) นาวาโทสมพงษ์ โพธิ์ศรี ผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์ชาชักชาวเรือ, ) “กฤษฎา” เผย อินโดนีเซียสนใจมาตรการลดกรีดยาง ๓ เดือน, ) รัฐเร่งสางปมดันยอดใช้ยางเพิ่มแสนตัน, ) สหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ, ) จี้แก้ พรก.ประมงด้วยรับ กม.ต่างด้าวใหม่ชี้รื้อโทษลดเงินใต้โต๊ะ และ ๖) ลุยเมืองรอง

Comment
Related