วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓

 16 มี.ค. 2563 12:15 น. | อ่าน 331
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๘๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๘๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
๑) รอง สว.ป.ศรีสาคร และพวก ดับ ๑ เจ็บ ๒ หลังถูกโจรใต้ยิงถล่ม และ ๒) คนร้ายยิง 'ผู้ช่วย ผญบ.ยะรัง' ดับหน้าสนามฟุตบอล
2. สิทธิมนุษยชน: เสวนา ๑๖ ปีอุ้มหายทนายสมชาย
3. กระบวนการยุติธรรม: ผู้พิพากษายิงตัวตายสะท้อนความล้มเหลวกระบวนการยุติธรรมไทย
4. การเมือง: ๑) 'วันนอร์' จ่อ นำเรื่อง 'อนุมัติ ซูสารอ' เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาลงโทษ, ๒) กลุ่มเยาวชนฯ จี้ รมว.ศธ . สั่งสถานศึกษาหยุดปิดกั้น จัดกิจกรรม แฟลชม็อบ, และ ๓) ปรากฏการณ์ 'นอนเตียงเดียวกันฝันคนละเรื่อง' จากเว็บ 'พูโลนี' ถึง 'โควิด-19' ของรัฐบาล
5. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ย้ำชัดต้องฟังเสียงประชาชนลดไม่ลดพื้นที่โบราณสถาน 'เขายะลา'
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน :
๑) จู่โจมจับเปาซี สนิ แกนนำโจรใต้, ๒) ยะลายิงปะทะคนร้ายจับได้ ๑, ๓) สงขลายึดวัสดุประกอบระเบิด, ๔) ใต้ดุล่า 'อับดุลการี' แกนนำยิง รอง สวป., ๕) จนท.กดดันปะทะโจรใต้ ล่า ๔ คนร้ายอาวุธครบมือ และ ๖) อบรม'กลุ่มสตรีดีจริง'ช่วยแก้ไฟใต้
2. การช่วยเหลือประชาชน: ๑) ผู้ว่าฯ นราธิวาสประชุมคณะทำงานศูนย์ EOC พร้อมวางมาตรการรับมือโควิด-19, ๒) ปัตตานีเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง และ นายอำเภอ แจ้งมาตรการป้องกัน COVID19 และ ๓) แม่ทัพภาคที่ ๔ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมกำชับป้องกัน COVID19 
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) มหกรรมแข่งนกเขาชวา, ๒) ขับเคลื่อนเพื่อพื้นที่ที่เท่าเทียม Facebook ตัวช่วยสตรีภาคใต้ และ ๓) กยท. จัดโครงการ 'คืนน้ำยางกลับสู่ต้น' ถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันกำจัดโรคใบร่วงในยางพารา
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๑.๓๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) เป็น ๐.๒๓ ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ลดลงค่อนข้างมาก

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๘๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๘๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข  จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๕ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) รอง สว.ป.ศรีสาคร และพวก ดับ 1 เจ็บ 2 หลังถูกโจรใต้ยิงถล่ม และ ๒) คนร้ายยิง 'ผู้ช่วย ผญบ.ยะรัง' ดับหน้าสนามฟุตบอล

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ 13 มีค. จับเข่า นศ.แฟลชม็อบ เชิญ100 คน ถก 'กมธ.รธน.'  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'วันนอร์' จ่อ นำเรื่อง 'อนุมัติ ซูสารอ' เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาลงโทษ ๒) กลุ่มเยาวชนฯ จี้ รมว.ศธ.สั่งสถานศึกษาหยุดปิดกั้นจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ๓) ปชป. ไม่จบไล่บี้ 'จุรินทร์' เร่งประชุมพรรคอุดเลือดไหล 'พนิต' ย้ำไม่มีวันพายเรือให้โจรนั่ง ๔) ลูกหาบพรรคพลังประชารัฐ ถล่มพรรคประชาธิปัตย์ และ ๕) ปรากฏการณ์ 'นอนเตียงเดียวกันฝันคนละเรื่อง' จากเว็บ 'พูโลนี' ถึง 'โควิด-19' ของรัฐบาล

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๔ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) จู่โจมจับเปาซี สนิ แกนนำโจรใต้ ๒) ยะลายิงปะทะคนร้ายจับได้ 1 ๓) สงขลายึดวัสดุประกอบระเบิด ๔) ใต้ดุล่า'อับดุลการี'แกนนำยิงรองสวป. ๕) จนท.กดดันปะทะโจรใต้ ล่า 4 คนร้ายอาวุธครบมือ ๖) ปะทะรามันรวบได้ 1 - ผู้ต้องหาบึ้มกรุงหนีรอดหวุดหวิด และ ๗) อบรม'กลุ่มสตรีดีจริง'ช่วยแก้ไฟใต้

      ในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค: มหกรรมแข่งนกเขาชวา ๒) ขับเคลื่อนเพื่อพื้นที่ที่เท่าเทียม Facebook ตัวช่วยสตรีภาคใต้ ๓) กยท. จัดโครงการ'คืนน้ำยางกลับสู่ต้น' ถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันกำจัดโรคใบร่วงในยางพารา และ ๔) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรและอาหารเสริมโคกเคียน ร่วมใจผลิตเจลล้างมือราคาถูก ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) เกษตรกร-ผู้ประกอบการผวาปรับ 'สนธิรัตน์' พ้นพลังงาน ทำโรงไฟฟ้าชุมชน ปาล์มน้ำมันสะดุด และ ๒) แล้งจัดทำผลผลิตแตงโมเสียหาย

Comment