วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๑

 05 มี.ค. 2561 14:25 น. | อ่าน 256
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๑

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑)

ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การพูดคุยเพื่อสันติสุข (...) คนพื้นที่มอง “เซฟเฮาส์ – เซฟตี้โซน” และ ๒) ข้อสังเกตของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับสภาวะที่ยังไม่เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยฯ), อาชญากรรมในพื้นที่ (...) ผกก. ฟันข้อหาเจตนาฆ่า เถ้าแก่ตีนผี ชนขยี้ลูกน้องดับ และ ๒) จ่อยิงหัวดับคาบ้านพัก ตร. คาดปมยาเสพติด), เหตุร้ายรายวัน (...) ไฟไหม้ร้านค้าตึกเก่า ๕ ห้องวอดที่ตากใบ คาดไฟฟ้าลัดวงจร - ป่วนความมั่นคง, ) คนร้ายป่วนเทพา! ยิงถล่มบ้านเรือนชาวบ้าน, ) คนร้ายควงอาวุธสงครามยิง ผู้ช่วย ผญบ. 'ต.ละหาร' คาดเหตุไม่สงบ ๓ จังหวัดใต้, ) คนร้ายใช้เอ็ม ๑๖ รัวยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่ระแงะ เสียชีวิตที่รือเสาะ, ) แฉโจรใต้งัดแผน กระเป๋าเงินบอมบ์ บึ้มทำลายเศรษฐกิจ ไม่หวังสังหาร ปชช. และ ) ป่วนปัตตานี! คนร้ายยิงฐาน จนท. – เผายางรถ – วางระเบิดหลายจุด), การบำรุงขวัญกำลังพล (ประวิตร โยน ผบ.ทบ. พิจารณา มทภ.๔ อยู่ต่อหรือไม่), การเมือง (...) ถกเรื่องอดีต ส่องอนาคต 'สิ่งแวดล้อม-สิทธิชุมชน' ใต้เงา คสช, ) สี่ประเด็นที่ ปตานี 'นิยม' นำไปสู่สันติ ยั่งยืน, และ ๓) 'ศิริ' เลื่อนถ่านหิน ๕ ปี แค่ซื้อเวลาหรือเป็นเกมการเมือง ใบเบิกทางหาเสียง บนความเสี่ยงความมั่นคงด้านพลังงาน)

ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...) ๓ จังหวัดใต้ บูมปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ดันขึ้นแท่นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ รอง “ยาง - ปาล์ม” และ ) ชูเที่ยวเมือง เบตง ชมไม้เมืองหนาว แดนใต้แห่งสยาม - ไม่ไปไม่รู้,) กีฬา (รร.อามานะศักดิ์ ปัตตานีสุดเจ๋งครองแชมป์ภาคใต้), การศึกษา (ติววิทย์ – คณิต น.ร.ปอเนาะ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ – สอบเข้า ม.), วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (...) พสกนิกรสุดปีติ ร.๑๐ เสด็จฯวันมาฆบูชา ทั่วประเทศทำบุญใหญ่แน่นทุกวัด, ) แห่พระลุยไฟ งานสมโภชศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยว เชื่อล้างสิ่งไม่ดี, ) ทหารพรานชาวบ้านบาเจาะร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชาตอนกลางวัน, และ ๔) ผู้กองบี ผุดไอเดีย ยะลาไอคอน ผลิตภัณฑ์สุดชิค สร้างรายได้ยั่งยืน), ยาเสพติด (บุกยึด ใบกระท่อมบิ๊กล็อตกว่าพันโล กลางขนำกลางป่าอุทยานฯ เขาน้ำค้าง),ความร่วมมือของภาคประชาชน (..) นราธิวาสจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี ๖๑ และ ๒) 'ตูน'เตรียมมอบเงิน ๑,๓๐๐ ล้านให้ ๑๑ รพ.), การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...) แม่ทัพภาคที่ ๔ เชื่อไฟใต้ใกล้ดับ หลังโอไอซี พอใจโครงการพาคนกลับบ้าน, ) ทำงานเป็นทีม! เปิดแผนชั่ว ๑๐ โจรใต้แบ่งหน้าที่ 'เผาห้าง' นราธิวาส, และ ๓) แจ้งประชาชนระมัดระวัง!! ยิงฐานเจ้าหน้าที่ - เผายางหลายอำเภอ ป่วนปัตตานี), ความร่วมมือไทย - มาเลย์ ( สงขลา-ถกชายแดนไทย-มาเลย์) และ การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (ประชาสัมพันธ์กาญจนบุรีนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา – ยะลา)

จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ร้อยละ ๑๒

ในช่วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๙ (๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ๘๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ลดลงร้อยละ ๕๔ (๔๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

ในช่วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากสื่อมวลชนภายในประเทศ (ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นนี้ มากว่า ๕ สัปดาห์แล้ว) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีข่าวเชิงลบในประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข ๒ ข่าว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) คนพื้นที่มอง “เซฟเฮาส์ – เซฟตี้โซน” และ ๒) ข้อสังเกตของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับสภาวะที่ยังไม่เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยฯ

ในช่วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๕ (๒๐ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ไฟไหม้ร้านค้าตึกเก่า ๕ ห้องวอดที่ตากใบ คาดไฟฟ้าลัดวงจร - ป่วนความมั่นคง, ) คนร้ายป่วนเทพา! ยิงถล่มบ้านเรือนชาวบ้าน, ) คนร้ายควงอาวุธสงครามยิง ผู้ช่วย ผญบ. 'ต.ละหาร' คาดเหตุไม่สงบ ๓ จังหวัดใต้, ) คนร้ายใช้เอ็ม ๑๖ รัวยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่ระแงะ เสียชีวิตที่รือเสาะ, ) แฉโจรใต้งัดแผน กระเป๋าเงินบอมบ์ บึ้มทำลายเศรษฐกิจ ไม่หวังสังหาร ปชช. และ ) ป่วนปัตตานี! คนร้ายยิงฐาน จนท. – เผายางรถ – วางระเบิดหลายจุด

ในช่วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๙๐ (๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๘๖ (๒๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ สัมภาษณ์พิเศษ / จับเข่าคุย “ประสิทธิ์ชัย หนูนวล” วันประกาศชัย “ม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินฯ สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ถกเรื่องอดีต ส่องอนาคต 'สิ่งแวดล้อม-สิทธิชุมชน'ใต้เงา คสช, ) สี่ประเด็นที่ ปตานี 'นิยม' นำไปสู่สันติ 'ยั่งยืน, และ ๓) 'ศิริ' เลื่อนถ่านหิน ๕ ปี แค่ซื้อเวลาหรือเป็นเกมการเมือง ใบเบิกทางหาเสียง บนความเสี่ยงความมั่นคงด้านพลังงาน

ในช่วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๘ (๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ต่ำค่อนข้างคงที่ (ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) และ ไม่มีข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ เชื่อไฟใต้ใกล้ดับ หลังโอไอซี พอใจโครงการพาคนกลับบ้าน, ) โอไอซี พอใจ โครงการพาคนกลับบ้าน, ) ทำงานเป็นทีม! เปิดแผนชั่ว ๑๐ โจรใต้แบ่งหน้าที่ 'เผาห้าง' นราธิวาส, และ ๔) แจ้งประชาชนระมัดระวัง!! ยิงฐานเจ้าหน้าที่ - เผายางหลายอำเภอ ป่วนปัตตานี

ในช่วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗ (๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ( ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) รถไฟสายใต้ เส้น กทม. ถึง สุไหงโก-ลก เปิดบริการตามปกติ ทั้งขาขึ้น และล่อง ) ๓ จังหวัดใต้ บูมปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ดันขึ้นแท่นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ รอง “ยาง - ปาล์ม”, ) ชูเที่ยวเมือง เบตง ชมไม้เมืองหนาว แดนใต้แห่งสยาม - ไม่ไปไม่รู้, ) กฤษฎาติวเข้ม ขรก.เกษตร ภาคใต้ และ ๕) หอฯ สงขลาดัน ดิวตีฟรี-กาสิโน รับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา สำหรับภาพข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ได้แก่ ) รถไฟสายใต้อัมพาต ตกรางวันเดียวสองขบวน ไร้เจ็บตาย - รฟท. เร่งเก็บกู้ และ ๒) ส่อง...เกษตร: เงินทอน วัฒนธรรมชั่ว

Comment
Related