วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

 26 ก.พ. 2561 09:58 น. | อ่าน 302
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑)

ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (รายงานพิเศษ: แอมเนสตี้ :สิทธิมนุษยชนในไทย) และ เหตุร้ายรายวัน (…๑) เผยอาการบาดเจ็บ ๔ ทหารกล้าเหยื่อบึ้มโจรใต้ ลำเลียงส่ง รพ.นราธิวาสราชนครินทร์, ๒) ไล่ฆ่า เฒ่าชาวสวนยาง ยี่งอ ยิงหัวดับ ยังไม่ชัดฝีมือโจรใต้ – คู่แค้น, ๓) ป่วนไม่เลิก!! ลอบวางบึม ยิงถล่มซ้ำรถตำรวจเจาะไอร้อง เจ็บ ๓, ๔) เชื่อฝีมือคนในพื้นที่! บึมสนั่นเจาะไอร้อง คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่อง, ๕) บึมสนั่น! โจรใต้ลอบวางระเบิดทหาร หวังสังหารขณะออกลาดตระเวน และ ๖) โคตรโหด! คนร้ายจ่อยิงหัว หนุ่มลูกจ้างของราชการที่ยะลา ดับอนาถ)

ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ การเมือง (รัฐ - ม็อบถ่านหินถอยคนละก้าว), การบำรุงขวัญกำลังพล (...๑) ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ตะกร้าสิ่งของแก่ทหารบาดเจ็บเหตุระเบิด อ.จะแนะ และ ๒) ผบ.พล.พัฒนา ๔ เยี่ยม ๔ ทหารกล้า ช.พัน.๕ ถูกลอบวางระเบิดขณะเข้าสร้างทาง), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...๑) นทท.ไทย - มาเลเซียแห่ชมความงาม มหกรรมสีสันโคมไฟเบตง, ๒) ศอ.บต. บุกทวงแผนพัฒนาใต้ ชี้เอกชนพร้อมลงขัน ๔ แสนล้าน และ ๓) ชูเมืองพาราไดซ์แดนใต้ แหล่งช็อปปิ้งปลอดภาษี กาสิโน บูม ศก. สะเดา – หาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก), ความร่วมมือของภาคประชาชน (...๑) กลุ่มทรู ร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๔๐๒ เครื่อง ร่วมยกระดับครู ๔๐๒ คน...สู่ยุคดิจิทัล และ ๒) ซัมซุงจัดดูงาน ห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่ ๒๑), การศึกษา (...๑) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning, ๒) สอศ.แจกทุนช่วยเด็กชายแดนใต้, ๓) อาชีวะประชารัฐชายแดนภาคใต้อุดหนุนทุนเรียนฟรีสายวิชาชีพ และ ๔) ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่ ในโรงเรียนสอนศาสนา...ชายแดนใต้) การ รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...๑) ใครว่าถือปืนได้อย่างเดียว! ทหารพรานหญิง แต่งกี่เพ้า แจกอั่งเปาตรุษจีน, ๒) พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ โครงการพาคนกลับบ้าน, ๓) ผบ.ทบ.ยัน ไม่มี ไอเอส แฝงตัวในไทย แจงไม่มีคนไทยเกี่ยวข้อง, ๔) ตรวจยึดรถถูกโจรกรรม ๗ จว.ภาคใต้ป้องกันใช้ก่อบึ้มชายแดน, ๕) เบตงคุมเข้มตรวจรถหลังระเบิดบันนังสตา – เจาะไอร้อง, และ ๖) ปูพรมจับคดีความมั่งคง อ.มายอ คนร้ายไหวตัวทันพบของกลางซุกเพียบ) และ ยาเสพติด (ตร.ทางหลวง สกัดจับ ๒ หนุ่ม ขนกัญชา ๒๕ กระสอบปุ๋ย ซุกกระบะลอบลงใต้)

จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ร้อยละ ๑๙

ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๒ (๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗ (๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ๔๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑ ไม่มีการรายงานทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากสื่อมวลชนภายในประเทศ (ไม่มีข่าวในประเด็นนี้ มากว่า ๔ สัปดาห์แล้ว)

ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๐ (๒๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ๒๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) เผยอาการบาดเจ็บ ๔ ทหารกล้าเหยื่อบึ้มโจรใต้ ลำเลียงส่ง รพ.นราธิวาสราชนครินทร์, ) ไล่ฆ่า เฒ่าชาวสวนยาง ยี่งอ ยิงหัวดับ ยังไม่ชัดฝีมือโจรใต้ – คู่แค้น, ) ป่วนไม่เลิก!! ลอบวางบึม ยิงถล่มซ้ำรถตำรวจเจาะไอร้อง เจ็บ ๓, ) เชื่อฝีมือคนในพื้นที่! บึมสนั่นเจาะไอร้อง คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่อง, ) บึมสนั่น! โจรใต้ลอบวางระเบิดทหาร หวังสังหารขณะออกลาดตระเวน และ ) โคตรโหด! คนร้ายจ่อยิงหัว หนุ่มลูกจ้างของราชการที่ ยะลา ดับอนาถ

ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒๓ (๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ๒๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๖๖ (๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ) สมช.จับตาม็อบเทพา เชื่อไม่บานปลาย, ) รัฐ – ม็อบถ่านหินถอยคนละก้าว, และ ๓) กฤษฏาลงใต้วอน ขรก.เกษตร ยึดมั่นประโยชน์ชาติทำเพื่อส่วนรวม สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ผอ.รพ.จะนะ ฉะ รบ. ไม่สนประท้วงอดข้าว, ) ยูเอ็นเป็นห่วง ไฟฟ้าถ่านหิน ม็อบเทพา – กระบี่เข้าพบให้ข้อมูล, ) อีก ๑๗เครือข่ายร่วมต้านถ่านหิน, ) ม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินอดอาหารหน้า UN จ่อเคลื่อนไปทำเนียบฯ ๒๑ ก.พ.นี้, ) ม็อบต้านโรงไฟฟ้าสลาย กลุ่มหนุนโผล่ ขู่บุก – ฟ้อง รมต. และ ๖) ความสิ้นหวังรัฐบาลกับการลุกขึ้นยืนของภาคประชาชน

ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖๑ (๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ๙ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ไม่มีข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ใครว่าถือปืนได้อย่างเดียว! ทหารพรานหญิง แต่งกี่เพ้า แจกอั่งเปาตรุษจีน, ) พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ โครงการพาคนกลับบ้าน, ) ผบ.ทบ.ยัน ไม่มี ไอเอส แฝงตัวในไทย แจงไม่มีคนไทยเกี่ยวข้อง, ) ตรวจยึดรถถูกโจรกรรม ๗ จว.ภาคใต้ป้องกันใช้ก่อบึ้มชายแดน, ) เบตงคุมเข้มตรวจรถหลังระเบิดบันนังสตา – เจาะไอร้อง, และ ) ปูพรมจับคดีความมั่งคง อ.มายอ คนร้ายไหวตัวทันพบของกลางซุกเพียบ

ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖ (๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) แต่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) นทท.ไทย-มาเลเซียแห่ชมความงาม มหกรรมสีสันโคมไฟเบตง, ) ศอ.บต.บุกทวงแผนพัฒนาใต้ ชี้เอกชนพร้อมลงขัน ๔ แสนล้าน และ ) ชูเมืองพาราไดซ์แดนใต้ แหล่งช็อปปิ้งปลอดภาษี กาสิโน บูมศก.สะเดา – หาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก), สำหรับภาพข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม “หาดใหญ่” ผวา…ท่องเที่ยวทรุด จ่อเออร์ลี่พนักงาน

Comment
Related