วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.ค. - ๔ ส.ค. ๖๐

 07 ส.ค. 2560 12:47 น. | อ่าน 1729
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๔ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว
        ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (…๑) กลุ่มชายฉกรรจ์จับมัด-ยิงคนเก็บของป่าเจ็บ ๒ ราย, ๒) ลอบบึ้มรถทหารพราน ฉก.๔๘ เจ็บ ๑ นาย และ ๓) โจรใต้ป่วนนราธิวาส จยย.บอมบ์ ๒ ลูก กลางเมืองสุไหงโก-ลก), การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (…๑) ทหารยิงใส่รถชาวบ้านเจ็บ ๓ เข้าใจผิดว่า เป็นคนร้ายขับผ่านด่านตรวจ และ ๒) ครอบครัวถูกทหารยิงพลาด จ่อฟ้องให้รับผิดชอบผู้บริสุทธิ์), อาชญากรรมในพื้นที่ (รัว ๕ นัด ก่อนยิงกรอกปากชาวระแงะ บนเส้นทางเปลี่ยว คาดขัดแย้งธุรกิจมืด)
        ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ การสร้างความเข้าใจและสมานฉันท์ (ถ่ายทอดสด "โมโนทเวนตี้ไนน์ท็อปคิงเวิลด์ ซีรีส์ ๒๐๑๗ " ศึกมวยไทยระดับโลก จากสนามกีฬามหาราช จ.นราธิวาส), การช่วยเหลือประชาชน (นราธิวาส ขุดคูคลองรอบเมือง เตรียมรับมือน้ำท่วมหนัก/ผู้ว่าฯ สั่ง ๑๓ อำเภอพร้อม ๒๔ ชม.), การยกระดับคุณภาพชีวิต (เปิดประสบการณ์กับมหัศจรรย์พันธุ์บัว งดงามหาชมยากในประเทศไทย), การบำรุงขวัญกำลังพล (ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ตะกร้าสิ่งของมอบให้ทหารบาดเจ็บระเบิด เจาะไอร้อง), กีฬา (ปราสาทสายฟ้า-ศอ.บต. เฟ้นหาเด็กใต้ฝีเท้าดี เข้าร่วมอคาเดมี), ความร่วมมือของภาคประชาชน (…๑) บททดสอบจิตอาสาประชารัฐ, ๒) คนไทยไม่ทิ้งกัน! นราธิวาสเปิดศูนย์รับบริจาค ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวอีสาน และ ๓) สร้างฝายถวายรำลึกเสด็จประพาส), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (…๑) ส่อง “สุไหงโก-ลก” เมืองต้นแบบ ก้าวสู่ “ค้าชายแดนระหว่างประเทศ” ๔,๕๐๐ ล้าน, ๒) ขาใหญ่ชีวมวลแดนใต้, ๓) ๔ ค่ายยักษ์สื่อสารแบ่งเค้ก เน็ตชายขอบ ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน, ๔) สงขลา ทุ่ม ๖๐ ล้าน ขยาย ๖ เส้นทางถนนยางพารา และ ๕) สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถกขุดคลองเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน กระตุ้น ศก.), เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (วงจรปิดจับภาพ ๔ คนร้าย ใช้ จยย.บึ้มโกลก! เผยใช้รถแจ้งหายที่ตากใบ ก่อเหตุ), การเมือง (…๑) ครม.ไฟเขียว กฟภ.ลงทุน ๔ พันล้าน พัฒนาไฟฟ้าเขต ศก.พิเศษ และ ๒) ศชต. เหลือแค่ตำนาน), วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (…๑) แข่งขันบทเพลงอนาซีด และ ๒) วธ.ประกาศ ป่าคำชะโนด-ตะเคียนพันปีต้นไม้สำคัญชาติ), การศึกษา (…๑) แวดวงการศึกษา บิ๊กน้อย รุกงานศึกษามุ่ง ๔.๐ และ ๒) เด็กไทยกวาด ๑๑ ทอง แข่งคณิตศาสตร์ที่อินเดีย)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐) เล็กน้อย

  ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ สรุปได้ดังนี้
       
  พบว่า มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย ที่รายงานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับเส้นทางการค้ายาเสพติดไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีจุดลักลอบผ่านแดน ที่อำเภอสะเดา จ.สงขลา และ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส รวมทั้งการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ ๓ คน ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการลักลอบขนยาเสพติดไอซ์ น้ำหนัก ๔๐๐ กิโลกรัม เข้าประเทศมาเลเซีย
        สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรมาเลเซีย เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยชื่อชาวมาเลเซีย ๓ คน ที่เป็นผู้ต้องหาคดีมนุษย์พัวพันกับค่ายกักกันเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาที่ชายแดนรัฐเปอร์ลิสติดกับ อ.สะเดา ซี่งขณะนี้ ผู้ต้องหาชาวมาเลเซียทั้ง ๓ คน ถูกดำเนินคดีในประเทศไทย

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐  ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -5.721ln(x) + 21.365) เฉลี่ยลดลง ร้อยละ ๕๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๖๖  (y = -3.071ln(x) + 10.026) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
              เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

     ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)                

  2017-07-22

  18

  4

  4.50

  2017-07-23

  23

  12

  1.92

  2017-07-24

  15

  14

  1.07

  2017-07-25

  13

  5

  2.60

  2017-07-26

  13

  6

  2.17

  2017-07-27

  12

  4

  3.00

  2017-07-28

  12

  2

  6.00

   

  15.14

  6.71

  3.04

  2017-07-29

  4

  2

  2.00

  2017-07-30

  2

  1

  2.00

  2017-07-31

  6

  4

  1.50

  2017-08-01

  14

  0

  14.00

  2017-08-02

  14

  7

  2.00

  2017-08-03

  7

  2

  3.50

  2017-08-04

  2

  0

  2.00

   

  7.00

  2.29

  3.86

        หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว


  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

              ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข
        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.219ln(x) + 4.3364) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐) ภาพข่าว ได้แก่ ๑) กลุ่มชายฉกรรจ์จับมัด-ยิงคนเก็บของป่าเจ็บ ๒ ราย, ๒) ลอบบึ้มรถทหารพราน ฉก.๔๘ เจ็บ ๑นาย และ ๓) โจรใต้ป่วนนราธิวาส จยย.บอมบ์ ๒ ลูก กลางเมืองสุไหงโก-ลก

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐  ทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐) ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวเชิงลบ สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ได้แก่ ๑) ครม.ไฟเขียว กฟภ.ลงทุน ๔ พันล้าน พัฒนาไฟฟ้าเขต ศก.พิเศษ และ ๒) ศชต. เหลือแค่ตำนาน

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -2.221ln(x) + 5.8528) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ทหารยิงใส่รถชาวบ้าน เจ็บ ๓ เข้าใจผิดว่า เป็นคนร้ายขับผ่านด่านตรวจ และ ๒) ครอบครัวถูกทหารยิงพลาด จ่อฟ้องให้รับผิดชอบผู้บริสุทธิ์

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐  ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.0941ln(x) + 1.1878) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาหนี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ส่อง “สุไหงโก-ลก” เมืองต้นแบบ ก้าวสู่ “ค้าชายแดนระหว่างประเทศ” ๔,๕๐๐ ล้าน, ๒)  ขาใหญ่ชีวมวลแดนใต้, ๓) ๔ ค่ายยักษ์สื่อสารแบ่งเค้ก เน็ตชายขอบ ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน, ๔) สงขลาทุ่ม ๖๐ ล้าน ขยาย ๖ เส้นทางถนนยางพารา และ ๕) สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถกขุดคลองเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน กระตุ้น ศก. เป็นต้น

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นเชิงลบ สรุปได้ดังนี้
  เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) กลุ่มชายฉกรรจ์จับมัด-ยิงคนเก็บของป่าเจ็บ ๒ ราย, ๒) ลอบบึ้มรถทหารพราน ฉก.๔๘ เจ็บ ๑นาย และ ๓) โจรใต้ป่วนนราธิวาส จยย.บอมบ์ ๒ ลูก กลางเมืองสุไหงโก-ลก
  การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) ทหารยิงใส่รถชาวบ้านเจ็บ ๓ เข้าใจผิดว่า เป็นคนร้ายขับผ่านด่านตรวจ และ ๒) ครอบครัวถูกทหารยิงพลาด จ่อฟ้องให้รับผิดชอบผู้บริสุทธิ์
  อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ รัว ๕ นัด ก่อนยิงกรอกปาก ชาวระแงะ บนเส้นทางเปลี่ยว คาดขัดแย้งธุรกิจมืด
  ประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  การสร้างความเข้าใจและสมานฉันท์ ได้แก่ ถ่ายทอดสด "โมโนทเวนตี้ไนน์ท็อปคิงเวิลด์ ซีรีส์ ๒๐๑๗ " ศึกมวยไทยระดับโลก จากสนามกีฬามหาราช จ.นราธิวาส
  การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ นราธิวาส ขุดคูคลองรอบเมือง เตรียมรับมือน้ำท่วมหนัก/ผู้ว่าฯ สั่ง ๑๓ อำเภอพร้อม ๒๔ ชม.
  การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ เปิดประสบการณ์กับมหัศจรรย์พันธุ์บัว งดงามหาชมยากในประเทศไทย
  การบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ตะกร้าสิ่งของ มอบให้ทหารบาดเจ็บระเบิดเจาะไอร้อง
  กีฬา ได้แก่ ปราสาทสายฟ้า-ศอ.บต. เฟ้นหาเด็กใต้ฝีเท้าดี เข้าร่วมอคาเดมี
  ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) บททดสอบจิตอาสาประชารัฐ, ๒) คนไทยไม่ทิ้งกัน! นราธิวาสเปิดศูนย์รับบริจาค ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวอีสาน และ ๓) สร้างฝายถวายรำลึกเสด็จประพาส
  เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) ส่อง “สุไหงโก-ลก” เมืองต้นแบบ ก้าวสู่ “ค้าชายแดนระหว่างประเทศ” ๔,๕๐๐ ล้าน, ๒)  ขาใหญ่ชีวมวลแดนใต้, ๓) ๔ ค่ายยักษ์สื่อสารแบ่งเค้ก เน็ตชายขอบ ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน, ๔) สงขลาทุ่ม ๖๐ ล้าน ขยาย ๖ เส้นทางถนนยางพารา และ ๕) สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถกขุดคลองเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน กระตุ้น ศก
  เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. ได้แก่ วงจรปิดจับภาพ ๔ คนร้ายใช้ จยย.บึ้มโกลก! เผยใช้รถแจ้งหายที่ตากใบ ก่อเหตุ
  การเมือง ได้แก่ ๑) ครม.ไฟเขียว กฟภ.ลงทุน ๔ พันล้าน พัฒนาไฟฟ้าเขต ศก.พิเศษ และ ๒) ศชต. เหลือแค่ตำนาน
  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) แข่งขันบทเพลงอนาซีด และ ๒) วธ.ประกาศป่าคำชะโนด-ตะเคียนพันปีต้นไม้สำคัญชาติ
  การศึกษา ได้แก่ ๑) แวดวงการศึกษา บิ๊กน้อย รุกงานศึกษามุ่ง ๔.๐, ๒) เด็กไทยกวาด ๑๑ ทองแข่งคณิตศาสตร์ที่อินเดีย

        ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว โดยในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.2464ln(x) + 1.1059) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว เล็กน้อย

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐
       
  พบว่า มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย ที่รายงานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับเส้นทางการค้ายาเสพติดไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีจุดลักลอบผ่านแดน ที่อำเภอสะเดา จ.สงขลา และ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส รวมทั้งการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ ๓ คน ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการลักลอบขนยาเสพติดไอซ์ น้ำหนัก ๔๐๐ กิโลกรัม เข้าประเทศมาเลเซีย
        สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรมาเลเซีย เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยชื่อชาวมาเลเซีย ๓ คน ที่เป็นผู้ต้องหาคดีมนุษย์พัวพันกับค่ายกักกันเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาที่ชายแดนรัฐเปอร์ลิสติดกับ อ.สะเดา ซี่งขณะนี้ ผู้ต้องหาชาวมาเลเซียทั้ง ๓ คน ถูกดำเนินคดีในประเทศไทย
        ๕.๑ สำนักข่าว Bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของไทย ระบุว่า อ.สะเดา และ อ.สุไหงโกลก เป็นเส้นหลักที่ขบวนการค้ายาเสพติดที่มีเครือข่ายระหว่างประเทศใช้ลำเลียงยาเสพติดหลากหลายประเภทเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย
        แหล่งข่าวระบุว่า อ.สะเดา ซึ่งมีที่ตั้งติดกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ลักลอบขนยาเสพติดที่ผลิตจากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น Ice , Crystal, เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า

        ขณะที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ติดกับรัฐกลันตัน เป็นเส้นทางหลักที่ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ลำเลียงยาบ้า เนื่องเพราะมีแม่น้ำโกลกเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ เป็นระยะทาง ๙๕ กิโลเมตร ประกอบกับพรมแดนด้านนี้ อยู่ใกล้กับรัฐที่มีผู้เสพยาบ้าอยู่เป็นจำนวนมาก คือ กลันตัน ตรังกานู และปาหัง ส่วน อ.สะเดา เป็นเส้นทางลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศมาเลเซีย เพื่อผ่านไปยังประเทศปลายทางที่อออสเตรเลีย ไต้หวัน ยุโรป และอเมริกาเหนือ เนื่องจาก อ.สะเดา ตั้งอยู่ใกล้เมืองท่าสำคัญ ในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะปีนัง

  (Sadao and Sungai Golok are the two most popular drug smuggling routes by internationally-linked syndicates to bring various types of drugs into Malaysia, according to a high ranking drug enforcement source in Thailand. According to him, intelligence information showed drug syndicates utilised the Sadao and Sungai Golok routes to smuggle certain types of drugs into Malaysia. “Usually Sadao which borders Bukit Kayu Hitam in Kedah would be the preferred route for syndicates known to deal with synthetic drugs like ‘Ice’ and ‘Crystal’ Methaphetamine as well as heroin, cannabis and Yaba (Crazy pill),” he told Bernama recently. Whereas, Sungai Golok which separates Narathiwat province in Thailand and the state of Kelantan in Malaysia has been identified as the “favoured” route for drug syndicates specialising in smuggling “Yaba” in Thailand or “Pil Kuda” as it is known in Malaysia.
  The source said the 95-km long Sungai Golok (Golok River) which also serves as a natural boundary between Malaysia and Thailand was the preferred route for “Yaba” syndicates because of the popularity of the drugs among users in certain Malaysian states.
  The geographical location of Sungai Golok viz-a-viz Kelantan and east coast Malaysian states has made it the favoured route for syndicates specialising in the smuggling of “pil kuda,” a low-quality and inexpensive Methaphetamine-type drug.
  “Yaba (pil kuda) is very popular among users in Kelantan, Terengganu and Pahang. That explains why Yaba syndicates use Sungai Golok as their preferred route, as it is nearer to reach the end user,” he said.
  The source who wanted to remain anonymous due to the sensitivity of the information he shared also disclosed that, Sadao was also a  favoured smuggling route as it is nearer to Malaysia’s port facilities as most of the methaphetamine-type drugs smuggled into the country would be re-exported to other countries.
  “Australia, Taiwan, Europe and North America are among the final destinations of the drugs,” he said adding that, Thai and Malaysian drug enforcement authorities are working together to cripple transnational drug syndicates.)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/thai-police-sadao-sungai-golok-are-preferred-drug-smuggling-routes-into-mal#oIKSd8XOHBZxUYbo.97
  http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1377273

        ๕.๒ สำนักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม อ้างคำให้สัมภาษณ์ของ พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า มีการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ ๓ คน ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ได้ของกลางเป็นยาเสพติดประเภท Ice น้ำหนัก ๔๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๘๐๔ ล้านบาท ที่เตรียมลักลอบขนส่งเข้าประเทศมาเลเซีย
        ผู้ต้องหาทั้งสามคน เป็นผู้หญิงสองคนและผู้ชายหนึ่งคน มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ใช้เส้นทาง อ.สุไหงโกลก ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศมาเลเซีย มีพฤติการณ์เดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียเป็นประจำ

        ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด บอกว่า ตำรวจพบยาเสพติดบรรจุอยู่ในซองผลิตภัณฑ์ชา ในรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เตรียมลำเลียงเข้าประเทศมาเลเซีย ซึ่งยาเสพติดเหล่านี้ มีต้นทางมาจากประเทศลาว

  (Thai police busted an attempt to smuggle 400 kilogrammes of 'Ice' (form of methamphetamine) to Malaysia estimated to be worth 804 million Baht (RM100 million) with the arrest of 11 syndicate members, including three women, on July 28 and 31.
  Three of the suspects, two sisters, aged 20 and 28, and a 43-year-old male companion who were regular travellers to Malaysia were arrested in Hatyai on July 31.
  "The three suspects were part of the syndicate which specialises in smuggling drugs using Sungai Golok. From their travel documents obtained by the authorities, the three were regular travellers to Malaysia," Narcotics Suppression Bureau (NSB) chief, Lt Gen Sommai Kongvisaisuk told Bernama, here, today.
  According to him, the three suspects arrested in Hatyai were from Narathiwat and played a key role in facilitating the smuggling of drugs into Malaysia.
  Sommai said the drug, neatly packaged as tea product, was stuffed inside a four-wheel-drive vehicle before being smuggled into Thailand from Laos.....)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1378555

        ๕.๓ The Star สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย จาก Batu Kawan ชื่อ Kasthuri Patto แถลงข่าวที่อาคารรัฐสภา เรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยรายชื่อผู้ต้องหา ๓ คน ที่พัวพันในฐานความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ที่ค่ายกักกันชาวโรฮีนจา Wang Kelian รัฐเปอร์ลิส ที่เจ้าหน้าที่พบหลุมฝังศพ ๑๓๙ ศพ เมื่อ ๒ ปีก่อน
        ส.ส.มาเลเซียคนนี้ อ้างว่า ดาโต๊ะอาหมัด ซาฮิด ฮามิดี รัฐมนตรีมหาดไทยแถลง เมื่อเดือนมิถุนายนว่า รัฐบาลมาเลเซียอยู่ระหว่างดำเนินการขอตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนจากรัฐบาลไทย ให้ส่งตัวมาดำเนินคดีในประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งอ้างว่าพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมร่วมมาเลเซีย-ไทยว่า ผู้ต้องหาทั้งสามคน เป็นตัวการสำคัญในคดีค้ามนุษย์
        ส.ส.มาเลเซีย ตั้งคำถามในการดำเนินการขอตัวผู้ต้องหาข้ามแดนว่า รัฐบาลมาเลเซียดำเนินการไปถึงไหนแล้ว รวมทั้งขอให้เปิดเผยชื่อผู้ต้องหาทั้งสามคนรวมทั้งพฤติการณ์ในการกระทำความผิดให้สภาผู้แทนราษฎร์ได้ทราบรายละเอียด

  A DAP lawmaker has asked the Home Ministry to disclose the names of the three Malaysian suspects involved in the Wang Kelian human trafficking case.  

  Batu Kawan MP Kasthuri Patto (pix) said it has been two years since the incident where 139 bodies were found in 28 detention camps in Perlis.  
  "In June, Home Minister Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi had said that Malaysia was in the process of getting the three main suspects involved in the human trafficking case extradited from Thailand prison.  
  "He said initially, there were 10 names on the list of suspects, but his Thai counterpart Gen Prawit Wongsuwan, who is also the Defence Minister, confirmed at their meeting that three of them were 'sharks' in the syndicate.  
  "The question is, why are these three Malaysian suspects not convicted and charged in Malaysia," she told a press conference in Parliament on Thursday.  
  The DAP lawmaker questioned whether Malaysia lacked the expertise to handle the case. "Or is it easier to just hand over the case to the Thai criminal courts to handle. 
  "It has been two months since his statement about extraditing the three suspects, but to date, there have been no updates and we do not know the whereabouts of the suspects.  
  "So we hope the Deputy Prime Minister would do the needful and openly disclose the names and details of the three suspects and explain what happened to them. 
  "He should also explain why the three have not been tried in Malaysian courts," she said.  In May 2015, Malaysian police discovered 139 graves of human trafficking victims in 28 detention camps deep in the jungle of Perlis near the Thai border.
  ที่มาข้อมูล ; http://thestar.com.my/news/nation/2017/08/03/give-details-of-wang-kelian-human-trafficking-suspects/

  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

Comment