วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ค. ๖๐

 31 ก.ค. 2560 15:55 น. | อ่าน 1620
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ ก.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว
        ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (หนุ่มเทศกิจเมืองสะเดา ยิงคู่กรณีดับ หลังสางปัญหาเรื่องที่ดินไม่จบสิ้น), เหตุร้ายรายวัน (...๑) โจรใต้ป่วน!! ลอบบึ้มรถ จนท.ศูนย์คดีพิเศษ อ.รือเสาะ-ไร้เจ็บ, ๒) ป่วน! วัยรุ่นลอบวางระเบิดแผงขายเสื้อผ้า ในระแงะ ร้านค้าผวาปิดร้านหนี, ๓) ฆ่าปิดปาก เจ้าของกระบะ เหยื่อปล้น ไปถล่มฐานทหารใต้ หมกศพเบาะหลังรถ และ ๔) วันเดียวฆ่า ๒ ศพ! จ่อยิงหัว อส. คาร้านน้ำชา – ถล่มพ่อค้าเร่ดับอนาถ) และ การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน (ดราม่า อส. จับ ตร.ชายแดนใต้ พกปืน ปมถูกต้อง-เห็นใจ)
        ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ การเมือง (…๑) เติม ตชด. ๓ พันนาย ลงใต้ ยุบ ศชต.-กู้บึ้ม รวมภาค ๙, ๒) “อุดมเดช”พอใจ ความคืบหน้า ๗ กลุ่มงานคณะผู้แทนพิเศษ, ๓) โยก ขรก. ล็อตใหญ่ เด้ง ๒ ปลัดเข้ากรุ, และ ๔) ม.๔๔ เด้ง ๗๐ ขรก.สอบเอี่ยวทุจริต), ความร่วมมือของภาคประชาชน (บิ๊กเจี๊ยบ ปธ.เปิดกิจกรรม ๓ สถาบัน วิ่ง-ปัน ปันน้ำใจ),  กระบวนการยุติธรรม (ย้อนรอย ๑๓ ชม. มาราธอนตัดสินคดีค้ามนุษย์โรฮีนจา), กีฬา (สตูลเฉือนปัตตานียังนำโซนใต้), ยาเสพติด (จับ ส.ต.ต. ค้ายาบ้า! ยึดของกลาง ๕๐ เม็ด กลางเมืองนราธิวาส), การศึกษา (...๑)​ เติมกึ๋นครู กศน. ๕ จว.ชายแดนใต้ ติวเขียนข่าวเชิงบวกสู่สาธารณชน และ ๒) บิ๊กตู่ ตีปี๊บห้องเรียนอาชีพ), วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (เปิดตัว ๑๑ บุคคล ภูมิใจสุดในชีวิต ถวายงาน ร.๑๐), การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (..๑) บิ๊กแอ้ นำ ๓๗ ปท.มุสลิมทั่วโลก เปิดสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ และ ๒)​ ทรงพระเจริญกึกก้อง พสกนิกรทั้งแผ่นดิน ถวายพระพรชัย ร.๑๐), การบำรุงขวัญกำลังพล (ในหลวงพระราชทานกระเช้า ตร.สายบุรี), เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ (...๑) วานีตา ธุรกิจคืนกำไรให้สังคม, ๒) เกษตรฯ สงขลาจับมือ ม.รัฐ ยกระดับผลิตสินค้าแปรรูป, ๓) มูฮัมหมัดฮากิมลูปูซี ยุวเกษตรกรต้นแบบชายแดนภาคใต้ และ ๔) ‘คนชายขอบ’เฮ! กสทช.ชงนายกฯเปิดใช้เน็ตฟรี ๓ เดือน) และ การช่วยเหลือประชาชน (เกษตรกรไทย ใต้ร่มพระบารมี)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มลดลงร้อยละ ๑๗ ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ ก.ค.๖๐) เพียงเล็กน้อย

  ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ สรุปได้ดังนี้
       
  ประเด็นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผยแพร่กว้างขวางที่สุดเป็นประเด็นเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ชาวมุสลิมโรฮีนจา อันสืบมาเนื่องมาจากการค้นพบโศกนาฏกรรมที่ค่ายกักกันชาวโรฮีนจา ณ ชายแดนทิศเหนือของมาเลเซียติดกับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา เมื่อปี ๒๕๕๘ โดยประเด็นที่สื่อมวลชนนำเสนอในสัปดาห์นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของ พลโทมนัส คงแป้น กับขบวนการค้ามนุษย์ชาวมุสลิมโรฮีนจา ตามที่บรรยายในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
        ประเด็นอื่นๆ มีเพียงข่าวหะยีสะมะแอ ท่าน้ำ เดินทางกลับมาพักที่บ้านในจังหวัดปัตตานี ภายหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียควบคุมตัวเป็นเวลา ๒๖ วัน เพื่อสอบสวนในฐานะผู้ต้องสงสัยพัวพันกับการลักลอบนำอาวุธปืนเข้าประเทศมาเลเซีย และข่าวกระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์และการบริโภคร่วมมือกับกองทัพมาเลเซียปราบปราม การลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าหนีภาษีที่ชายแดนมาเลเซีย-ไทย
        ในรอบสัปดาห์นี้ ไม่พบรายงานข่าวการก่อเหตุไม่สงบและ/หรือ เหตุร้ายรายวัน ในสื่อระหว่างประเทศและอาเซียน

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.593ln(x) + 18.509) เฉลี่ยลดลง ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ ก.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๒  (y = 0.0527x + 5.033) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
              เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

    ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)               

  2017-07-15

  17

  9

   1.89

  2017-07-16

  13

  6

   2.17

  2017-07-17

  24

  1

   24.00

  2017-07-18

  13

  3

   4.33

  2017-07-19

  21

  4

   5.25

  2017-07-20

  17

  3

   5.67

  2017-07-21

  8

  3

   2.67

   

   16.14

   4.14

   6.57

  2017-07-22

  18

  4

   4.50

  2017-07-23

  23

  12

   1.92

  2017-07-24

  15

  14

   1.07

  2017-07-25

  13

  5

   2.60

  2017-07-26

  13

  6

   2.17

  2017-07-27

  12

  4

   3.00

  2017-07-28

  12

  2

   6.00

   

   15.14

   6.71

   3.04

        หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว

  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

              ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข
        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.0234x2 - 0.392x + 4.1758) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ ก.ค.๖๐) ภาพข่าว ได้แก่ ๑) โจรใต้ป่วน!! ลอบบึ้มรถ จนท.ศูนย์คดีพิเศษอ.รือเสาะ-ไร้เจ็บ, ๒) ป่วน! วัยรุ่นลอบวางระเบิดแผงขายเสื้อผ้า ในระแงะ ร้านค้าผวาปิดร้านหนี, ๓) ฆ่าปิดปาก เจ้าของกระบะ เหยื่อปล้น ไปถล่มฐานทหารใต้ หมกศพเบาะหลังรถ และ ๔) วันเดียวฆ่า ๒ ศพ! จ่อยิงหัว อส. คาร้านน้ำชา - ถล่มพ่อค้าเร่ดับอนาถ

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 1.1663ln(x) - 0.8129) กล่าวคือ ในสัปดาห์นี้มีข่าวเชิงบวก จำนวน ๑๖ ข่าว จากที่มีเพียง ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ ก.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.2156ln(x) - 0.245) กล่าวคือ ในสัปดาห์นี้ มีข่าวเชิงลบจำนวน ๒ ข่าว จากที่ไม่มีเลยในสัปดาห์ที่แล้ว ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ได้แก่ ๑) เติม ตชด. ๓ พันนาย ลงใต้ ยุบ ศชต.-กู้บึ้ม รวมภาค ๙, ๒) “อุดมเดช”พอใจ ความคืบหน้า ๗ กลุ่มงานคณะผู้แทนพิเศษ, ๓) โยก ขรก.ล็อตใหญ่ เด้ง ๒ ปลัดเข้ากรุ, และ ๔) ม.๔๔ เด้ง ๗๐ ขรก.สอบเอี่ยวทุจริต ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คูปองครู: โครงการผลาญงบประมาณของชาติ

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.453ln(x) + 4.0429) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๖๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ ก.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ( y = 1.1156ln(x) - 0.436) กล่าวคือ มีข่าวเชิงลบ จำนวนถึง ๒๐ ข่าว จากที่มีเพียง ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ ก.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ฯ ได้แก่ ๑) มทภ.๔ รื้อโครงการ พาคนกลับบ้าน ดึงโมเดล ๖๖/๒๓ – ใช้ ผรท. เป็นวิทยากร, และ ๒) ทหารตรวจซาเล้งที่ระแงะ เจอซองกระสุนเอ็ม ๑๖ ซุกกระสอบ ๗๒ อัน เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ดราม่า อส. จับ ตร.ชายแดนใต้ พกปืน ปมถูกต้อง-เห็นใจ

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.781ln(x) + 3.9046) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ ก.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาหนี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) วานีตา ธุรกิจคืนกำไรให้สังคม, ๒) เกษตรฯ สงขลาจับมือ ม.รัฐ ยกระดับผลิตสินค้าแปรรูป, ๓) มูฮัมหมัดฮากิมลูปูซี ยุวเกษตรกรต้นแบบชายแดนภาคใต้ และ ๔) ‘คนชายขอบ’เฮ! กสทช.ชงนายกฯ เปิดใช้เน็ตฟรี ๓ เดือน เป็นต้น

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นเชิงลบ สรุปได้ดังนี้
  อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ หนุ่มเทศกิจเมืองสะเดา ยิงคู่กรณีดับ หลังสางปัญหาเรื่องที่ดินไม่จบสิ้น
  เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้ป่วน!! ลอบบึ้มรถจนท.ศูนย์คดีพิเศษอ.รือเสาะ-ไร้เจ็บ, ๒) ป่วน! วัยรุ่นลอบวางระเบิดแผงขายเสื้อผ้า ในระแงะ ร้านค้าผวาปิดร้านหนี, ๓) ฆ่าปิดปาก เจ้าของกระบะ เหยื่อปล้น ไปถล่มฐานทหารใต้ หมกศพเบาะหลังรถ และ ๔) วันเดียวฆ่า ๒ ศพ! จ่อยิงหัว อส. คาร้านน้ำชา – ถล่มพ่อค้าเร่ดับอนาถ
  การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ ดราม่า อส. จับ ตร.ชายแดนใต้ พกปืน ปมถูกต้อง-เห็นใจ
  ประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  การเมือง ได้แก่ ๑) เติม ตชด. ๓ พันนาย ลงใต้ ยุบ ศชต.-กู้บึ้ม รวมภาค ๙, ๒) “อุดมเดช”พอใจ ความคืบหน้า ๗ กลุ่มงานคณะผู้แทนพิเศษ, ๓) โยก ขรก.ล็อตใหญ่ เด้ง ๒ ปลัดเข้ากรุ, และ ๔) ม.๔๔ เด้ง ๗๐ ขรก.สอบเอี่ยวทุจริต
  ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ บิ๊กเจี๊ย ปธ.เปิดกิจกรรม ๓ สถาบัน วิ่ง-ปัน ปันน้ำใจ
  กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ย้อนรอย ๑๓ ชม. มาราธอนตัดสินคดีค้ามนุษย์โรฮีนจา
  กีฬา ได้แก่  สตูลเฉือนปัตตานียังนำโซนใต้
  ยาเสพติด ได้แก่ จับ ส.ต.ต. ค้ายาบ้า! ยึดของกลาง ๕๐ เม็ดกลางเมืองนราธิวาส
  การศึกษา ได้แก่ ๑)​ เติมกึ๋นครู กศน. ๕ จว.ชายแดนใต้ ติวเขียนข่าวเชิงบวกสู่สาธารณชน และ ๒) บิ๊กตู่ ตีปี๊บห้องเรียนอาชีพ
  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ เปิดตัว ๑๑ บุคคล ภูมิใจสุดในชีวิต ถวายงาน ร.๑๐
  การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) บิ๊กแอ้ นำ ๓๗ ปท.มุสลิมทั่วโลก เปิดสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ และ ๒)​ ทรงพระเจริญกึกก้อง พสกนิกรทั้งแผ่นดิน ถวายพระพรชัย ร.๑๐
  การบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ ในหลวงพระราชทานกระเช้า ตร.สายบุรี
  เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) วานีตา ธุรกิจคืนกำไรให้สังคม, ๒) เกษตรฯ สงขลาจับมือ ม.รัฐ ยกระดับผลิตสินค้าแปรรูป, ๓) มูฮัมหมัดฮากิมลูปูซี ยุวเกษตรกรต้นแบบชายแดนภาคใต้ และ ๔) ‘คนชายขอบ’เฮ! กสทช.ชงนายกฯ เปิดใช้เน็ตฟรี ๓ เดือน
  การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ เกษตรกรไทย ใต้ร่มพระบารมี

        ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว โดยในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง (y = -0.082ln(x) + 1.6777) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ ก.ค.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว เพียงเล็กน้อย

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ค.๖๐
        
  ประเด็นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผยแพร่กว้างขวางที่สุด เป็นประเด็นเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ชาวมุสลิมโรฮีนจา อันสืบมาเนื่องมาจากการค้นพบโศกนาฏกรรมที่ค่ายกักกันชาวโรฮีนจา ณ ชายแดนทิศเหนือของมาเลเซียติดกับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา เมื่อปี ๒๕๕๘ โดยประเด็นที่สื่อมวลชนนำเสนอในสัปดาห์นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของ พลโทมนัส คงแป้น กับขบวนการค้ามนุษย์ชาวมุสลิมโรฮีนจา ตามที่บรรยายในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
        ประเด็นอื่นๆ มีเพียงข่าว หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ เดินทางกลับมาพักที่บ้านในจังหวัดปัตตานี ภายหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียควบคุมตัวเป็นเวลา ๒๖ วัน เพื่อสอบสวนในฐานะผู้ต้องสงสัยพัวพันกับการลักลอบนำอาวุธปืนเข้าประเทศมาเลเซีย และข่าวกระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์และการบริโภคร่วมมือกับกองทัพมาเลเซียปราบปราม การลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าหนีภาษีที่ชายแดนมาเลเซีย-ไทย
  ในรอบสัปดาห์นี้ ไม่พบรายงานข่าวการก่อเหตุไม่สงบและ/หรือ เหตุร้ายรายวัน ในสื่อระหว่างประเทศและอาเซียน
        ๕.๑ สำนักข่าว AFP เผยแพร่รายงาน “Rise and fall of Thailand’s top trafficker” เรื่องราวของพลโทมนัส คงแป้น เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ชาวมุสลิมโรฮีนจา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากค้นพบค่ายกักกันเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ที่ชายแดนประเทศมาเลเซียด้านที่ติดกับอำเภอสะเดา จ.สงขลา เมื่อปี ๒๕๕๘
        รายงานชิ้นนี้ ถูกนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อมาเลเซีย คือ The Star, The malaymailonline และสื่อสิงคโปร์ Straits Times
        เนื้อหาตอนหนึ่งของรายงานชิ้นนี้ บรรยายว่า การค้ามนุษย์ในช่วงเวลาก่อนที่รัฐบาลไทยจะลงมือปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาในปี ๒๕๕๘ มีเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์นับหมื่นคน ถูกค้าหาประโยชน์ คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ ๒๕๐ ล้านดอลลาร์ เหยื่อขบวนการค้ามนุษย์จำนวนไม่น้อยถูกล่อลวงมาจากพื้นที่ชายแดนพม่า-บังกลาเทศ โดยนายหน้าหลอกว่า จะจัดหางานให้ และมีจำนวนไม่น้อยถูกลักพาตัวจับลงเรือ ก่อนที่จะถูกนำไปกักกันไว้ที่ค่ายพักกลางป่า เพื่อรอเงินค่าไถ่จากญาติในต่างประเทศ ซึ่งผู้คุมค่ายกักกันจะโทรศัพท์ไปข่มขู่ว่า หากไม่ส่งเงินมาไถ่ตัว เหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ก็จะถูกฆ่า
        รายงานข่าวชิ้นนี้ อ้างข้อมูลจากองค์กรเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ชื่อว่า Freeland ระบุว่า เหยื่อที่เป็นคนหนุ่มสาว ร่างกายแข็งแรง จะถูกขายเป็นทาสแรงงานในสวนปาล์มในประเทศมาเลเซีย หรือเป็นแรงงานบนเรือประมง

  (The trafficking operation flourished until the crackdown, with tens of thousands of victims traded for an estimated sum of US$250mil (RM1.07bil) dollars.
  Many were lured from the Myanmar-Bangladesh border by brokers who promised jobs, while others were violently kidnapped and forced onto the boats.
  The big money was made in Thailand, where jungle camp wardens phoned relatives of the weakest migrants and threatened to kill them if they didn’t send more cash.
  The young and strong were sold off as labour to Malaysian palm oil plantations or fishing boats, according to Freeland.)

  ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/regional/2017/07/24/rise-and-fall-of-thailands-top-trafficker-army-big-shot-gained-a-fortune-as-his-syndicate-abused-and/
  http://www.themalaymailonline.com/features/article/rise-and-fall-of-general-manas-thailands-top-human-trafficker#1G3Rc0MzbeUHdU3x.97
  http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/rise-and-fall-of-general-manas-thailands-top-trafficker​

        ๕.๒ สำนักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ว่า หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ อดีตผู้นำขบวนการพูโล เดินทางกลับมาที่บ้านในจังหวัดปัตตานีแล้ว ภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากตำรวจมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม นายสะมะแอ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวจากร้านอาหารของเขาในรัฐเปรัค เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม เนื่องจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่า เกี่ยวพันกับการลักลอบนำอาวุธปืนเข้าประเทศมาเลเซีย
        นายสะมะแอเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า วันที่เขาถูกควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นร้านอาหารของเขา เป็นเวลา ๒ ชั่วโมง แต่ก็ไม่พบอาวุธปืนและสิ่งผิดกฏหมายใดๆ หลังจากนั้นตำรวจ จึงนำเขาไปควบคุมไว้ที่ Baling ในรัฐเคดาห์
        เขาบอกว่าในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา ๒๖ วัน เขาได้รับการปฏิบัติจากเจ้หาน้าที่ตรวจเป็นอย่างดี ได้รับอนุญาติให้พบกับญาติที่เดินทางไปเยี่ยมและสามารถประกอบศาสนกิจได้ดังประสงค์

  (Former Pattani United Liberation Organisation (PULO) senior leader Ismail Ternang has returned to his family here after being released by the Royal Malaysia Police on July 13. The man, in his 60s, was detained at his family-owned restaurant in Perak on June 18 to assist a probe into the smuggling of firearms. Ismail said he was treated well by the Malaysian authorities throughout his 26-day detention, and was allowed to receive visits by his family members and to fulfil religious obligations. "The police came to my premises about 2pm that day after (they) suspected me to have been involved in firearms smuggling. However, they did not find anything after two hours of searching," he told Bernama at his house here recently. Ismail said although the weapons had not been found, he was still detained by the police and was taken to Baling, Kedah.....)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1375948​

        ๕.๓ สำนักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ว่า กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์ และการบริโภค จับมือทำงานร่วมกับกองทัพมาเลเซีย ปราบปรามการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย

  (The Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism (KPDNKK) has linked up with the Malaysian Armed Forces (ATM) under the National Blue Ocean Strategy to combat smuggling activities especially along the Malaysia-Thailand border.)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1376120

  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

   

Comment