วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ เม.ย. ๖๐

 10 พ.ค. 2560 17:28 น. | อ่าน 1800
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๑ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๗ เทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐)
        ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) โจรใต้บึ้มจุดไฟเผาซ้ำ ๖ ทหารดับ ปล้นชิงปืนไป, ๒) มันข้ามฝั่งมาแล้ว หน.โจรใต้จ้องป่วนใหญ่สะบ้าย้อย และ ๓) ปัตตานียังป่วน!ชาวบ้านถูกยิงดับ ๑ เจ็บ ๒ จนท.คุมเข้มหวั่นเกิดเหตุซ้ำอีก) และ อาชญากรรมในพื้นที่ (ฆ่าปาดคอหนุ่ม ทิ้งศพข้างมัสยิดในเมืองปัตตานี คาดขัดแย้งยาเสพติด)
        ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ กีฬา (กรมพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้), วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์), ยาเสพติด (ปส .สกัดยาบ้าล้านเม็ดลำเลียงส่งใต้), ความร่วมมือของประชาชน (อาสาสมัครอำเภอจะนะฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน), การเมือง (ได้แก่ ๑) บิ๊กป้อม ย้ำ!ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เร่งแก้ปัญหาก่อเหตุใน ๓ จชต., และ ๒) เผยชาวใต้เชื่อมั่นรัฐบาล-คสช. ถกปม พลังงานไฟฟ้า), การช่วยเหลือประชาชน (ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้), การบำรุงขวัญกำลังพล (ผบ.ทบ.ลงพื้นที่นราธิวาสให้กำลังใจเจ้าหน้าที่) และ การพูดคุยเพื่อสันติสุข (ดร.ปณิธาน กล่าว รัฐบาลไทยยังตั้งใจพูดคุยกับทุกกลุ่มทั้งที่เปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัว)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มลดลงร้อยละ ๑๒ ในช่วงปลายสัปดาห์ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิด และยิงทหารพรานเสียชีวิต ๖ นาย ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว

  ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ สรุปได้ดังนี้
        เหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดและรุมยิงอาสาสมัครทหารพรานบนถนนสายริแง ในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ นราธิวาส เป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต ๖ คน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน เป็นประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการนำเสนอข่าวโดยสำนักข่าวต่างประเทศและสื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากที่สุด ประกอบด้วย Reuters, AFP , VOA สื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐ , Xinhua สื่อของรัฐบาลจีน, Daily Mail สื่ออังกฤษ รวมทั้งสื่อภาษาอังกฤษในมาเลเซียหลายแห่ง และ Straits Times สื่อสิงคโปร์ เนิ้อหาของรายงานข่าวนอกจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผกร.ลอบโจมตีทหารพรานแล้ว รายงานข่าวหลายสำนักเชื่อมโยงการลอบโจมตีกับวาระครบรอบ๑๓ ปีเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๓๒ คน และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสถานการณ์ความรุนแรงใน จชต.หลายคนที่เชื่อว่า การก่อเหตุรุนแรงนับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเหตุการณ์ลอบโจมตีทหารพรานที่อ.จะแนะ เป็นฝีมือของสมาชิกชบวนการบีอาร์เอ็น เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านกระบวนการพูดคุยสันติสุข

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 5.7439ln(x) + 5.236) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 1.0521ln(x) + 1.107) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐)

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
              เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

       ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)    

  2017-04-15

  5

  1

  5.00

  2017-04-16

  8

  1

  8.00

  2017-04-17

  11

  3

  3.67

  2017-04-18

  10

  2

  5.00

  2017-04-19

  15

  4

  3.75

  2017-04-20

  21

  4

  5.25

  2017-04-21

  17

  2

  8.50

  ค่าสัดส่วนเฉลีย

  5.60

  2017-04-22

  19

  5

  3.80

  2017-04-23

  22

  4

  5.50

  2017-04-24

  12

  1

  12.00

  2017-04-25

  30

  4

  7.50

  2017-04-26

  15

  1

  15.00

  2017-04-27

  15

  6

  2.50

  2017-04-28

  18

  4

  4.50

  ค่าสัดส่วนเฉลีย

  7.26

  หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จำนวน ๒ ข่าว จากที่ไม่มีเลยในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ดร.ปณิธาน กล่าว รัฐบาลไทยยังตั้งใจพูดคุยกับทุกกลุ่มทั้งที่เปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัว เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ นายภุมรัตน ทักษาติพงศ์ อดีต ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กล่าว เหตุการณ์รุนแรง ๒ เหตุการณ์เพื่อกดดันให้ไทยสนใจบีอาร์เอ็น เป็นต้น

        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้บึ้มจุดไฟเผาซ้ำ ๖ ทหารดับ ปล้นชิงปืนไป, ๒) มันข้ามฝั่งมาแล้ว หน.โจรใต้จ้องป่วนใหญ่สะบ้าย้อย และ ๓) ปัตตานียังป่วน!ชาวบ้านถูกยิงดับ ๑ เจ็บ ๒ จนท.คุมเข้มหวั่นเกิดเหตุซ้ำอีก

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้  ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ได้แก่ ๑) บิ๊กป้อม ย้ำ!ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เร่งแก้ปัญหาก่อเหตุใน ๓ จชต., และ ๒) เผยชาวใต้เชื่อมั่นรัฐบาล-คสช.ถกปม พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.7313ln(x) + 1.3984) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบฯ มีแนวโน้มต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ฯ ได้แก่ ๑) ผบ.ทบ.ล่องใต้ ดันประชารัฐ แก้พื้นที่สีแดง, ๒) ยกย่อง ๖ ทหารกล้าสละชีพ เชื่อคนร้ายหวังลบความเชื่อมั่นภาครัฐ, ๓) มทภ.๔ นั่ง ฮ.รับผู้ต้องหาก่อความไม่สงบ จชต.ที่ขอมอบตัว นับเป็นรายที่ ๘, ๔) ประชาชนเบื่อหน่ายคนร้ายซุ่มยิงทหารดับ ๖ ศพที่นราฯ, ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ รวบมือระเบิดเสาไฟฟ้า อ.มายอ พร้อมออกหมายจับอีกหลายราย และ ๖) เจอแล้ว!!!กระบะดำทะเบียนสตูล แหกด่านปะทะจนท.คนร้ายหนีแต่เจ็บ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  กอ.รมน.ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ จึงจะได้ชัยชนะในการดับไฟใต้ เป็นต้น

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.1867ln(x) - 0.0502) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: รับเบอร์ซิตี้ ไทย-มาเลย์ เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยวใต้วูบ โอดทัวร์ผ่านแดนเกิน ๒ ครั้งต้องทำวีซ่ากระทบกลุ่มสิงคโปร์ อินโดฯ เป็นต้น

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              
  ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              
  ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 
        
  ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นเชิงลบ สรุปได้ดังนี้

  1. เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้บึ้มจุดไฟเผาซ้ำ ๖ ทหารดับ ปล้นชิงปืนไป, ๒) มันข้ามฝั่งมาแล้ว หน.โจรใต้จ้องป่วนใหญ่สะบ้าย้อย และ ๓) ปัตตานียังป่วน!ชาวบ้านถูกยิงดับ ๑ เจ็บ ๒ จนท.คุมเข้มหวั่นเกิดเหตุซ้ำอีก
  2. อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ ฆ่าปาดคอหนุ่ม ทิ้งศพข้างมัสยิดในเมืองปัตตานี คาดขัดแย้งยาเสพติด
  ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  1. กีฬา ได้แก่ กรมพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้
  2. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์
  3. ยาเสพติด ได้แก่ ปส.สกัดยาบ้าล้านเม็ดลำเลียงส่งใต้
  4. ความร่วมมือของประชาชน ได้แก่ อาสาสมัครอำเภอจะนะฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
  5. การเมือง ได้แก่ ๑) บิ๊กป้อม ย้ำ!ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เร่งแก้ปัญหาก่อเหตุใน ๓ จชต., และ ๒) เผยชาวใต้เชื่อมั่นรัฐบาล-คสช. ถกปม พลังงานไฟฟ้า
  6. การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้
  7. การบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ ผบ.ทบ.ลงพื้นที่นราธิวาสให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
  8. การพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้แก่ ดร.ปณิธาน กล่าว รัฐบาลไทยยังตั้งใจพูดคุยกับทุกกลุ่มทั้งที่เปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัว

        ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)
        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว โดยในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มค่อนช้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิด และยิงทหารพรานเสียชีวิต ๖ นาย ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกลดลงร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับช่วงต้นสัปดาห์

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย.๖๐
        เหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดและรุมยิงอาสาสมัครทหารพรานบนถนนสายริแง ในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ นราธิวาส เป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต ๖ คน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน เป็นประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการนำเสนอข่าวโดยสำนักข่าวต่างประเทศและสื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากที่สุด ประกอบด้วย Reuters, AFP , VOA สื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐ , Xinhua สื่อของรัฐบาลจีน, Daily Mail สื่ออังกฤษ รวมทั้งสื่อภาษาอังกฤษในมาเลเซียหลายแห่ง และ Straits Times สื่อสิงคโปร์
        เนื้อหาของรายงานข่าวนอกจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผกร.ลอบโจมตีทหารพรานแล้ว รายงานข่าวหลายสำนักเชื่อมโยงการลอบโจมตีกับวาระครบรอบ๑๓ ปีเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๓๒ คน และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสถานการณ์ความรุนแรงใน จชต.หลายคนที่เชื่อว่า การก่อเหตุรุนแรงนับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเหตุการณ์ลอบโจมตีทหารพรานที่อ.จะแนะ เป็นฝีมือของสมาชิกชบวนการบีอาร์เอ็น เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านกระบวนการพูดคุยสันติสุข

        ๕.๑ เนื้อหาอธิบายนัยยะการลอบโจมตีของผกร. มีรายละเอียดดังนี้
        สำนักข่าว benarnews.org สำนักข่าวที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ อ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนอธิบายเหตุรุนแรงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ว่า เป็นปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลที่ส่งผลให้กองกำลังความมั่นคงของรัฐเสียชีวิตมากที่สุดในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

  (Suspected insurgents killed six soldiers in a roadside ambush Thursday in the Thai Deep South, authorities said, in the single deadliest attack on the region’s security forces in at least two years./ benarnews.org)

        สำนักข่าว Reuters ระบุว่า เหตุรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนวาระครบรอบ ๑๓ ปีเหตุการณ์นองเลือด ที่เป็นชนวนทำให้เหตุการณ์รุนแรงลุกลามขยายตัว

  (Insurgents in restive Muslim-majority southern Thailand killed five rangers in an ambush on Thursday, police and the military said, a day before the 13th anniversary of a bloody 2004 attack that led to an escalation in the violence./ Reuters)

        สำนักข่าว AFP ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลมักจะก่อเหตุโจมตีในช่วงวาระครบรอบเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะและเหตุการณ์อื่นๆที่มีความหมายในเชิงสัญญลักษณ์

  (Thursday's attack comes a day before the anniversary of a bloody 2004 army raid on a mosque in neighbouring Pattani province that left 32 insurgents dead and stoked the rebellion in the region. Militants often time their attacks to strike around anniversaries and other symbolic events.)

        สำนักข่าว benarnews อ้างความเห็นพลเอกสำเร็จ ศรีหร่าย พูดถึงการก่อเหตุรุนแรงของผกร.ระลอกนี้ว่าเป็นฝีมือของสมาชิกขบวนการบีอาร์เอ็น
        เหตุการณ์ครั้งนี้ เกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนวันคล้ายวันครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนติดอาวุธ ถูกสังหารเสียชีวิตในตัวมัสยิดรวม 32 คน ส่วนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนอกมัสยิดสองนาย
        ทางด้าน พลเอกสำเร็จ ศรีหร่าย อดีตรองแม่ทัพ กองทัพภาคที่ 4 กล่าวแก่เบนาร์นิวส์ว่า ปกติบีอาร์เอ็น มีนโยบายก่อเหตุใหญ่และมักจะทำพร้อมๆ กัน ในหลายพื้นที่ทุกๆ รอบสามเดือนอยู่แล้ว
        “เหตุวันนี้ เป็นเป้าหมายอันดับที่หนึ่งของเขา คือ ทหาร เป็นเป้าหมายหลัก แสดงว่าในพื้นที่จะแนะ มีการจ้องมานานแล้ว... บีอาร์เอ็น มีนโยบายว่าสามเดือนจะก่อเหตุการณ์ใหญ่พร้อมกันหนึ่งครั้ง แต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องตรงกับวันสำคัญเสมอไป” พลเอกสำเร็จ กล่าวแก่เบนาร์นิวส์ทางโทรศัพท์

        สำนัก VOA (Voice of America) อ้างความเห็นของ Matthew Wheeler นักวิเคราะห์แห่ง International Crisis Group ว่า การโจมตีระลอกนี้เป็นเสมือนการส่งสารคัดค้านแผนการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย พร้อมทั้งขยายความว่าการที่กลุ่มติดอาวุธโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นการแสดงศักยภาพแม้ว่าฝ่ายรัฐจะมีมาตรการรักษาความสงบอยู่ก็ตาม

  (Matthew Wheeler, an analyst with the International Crisis Group (ICG), in emailed comments, said a recent spate of attacks across the region appeared “to be a statement of opposition” to the proposed framework agreement on safety zones. “The militants continue to demonstrate that they have the capabilities to launch attacks across the region despite of the security measures by the Thai state,” Wheeler said./VOA)
  แหล่งที่มาข้อมูล ; http://www.voanews.com/a/thai-military-steps-up-security-in-restive-muslim-border-provinces/3829479.html
  http://uk.reuters.com/article/uk-thailand-south-idUKKBN17T1UO
  http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4451604/Five-rangers-killed-ambush-Thailands-restive-deep-south.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
  http://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-killing-04272017134957.html​
  http://www.benarnews.org/english/news/thai/rangers-ambush-04272017124107.html​
  http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/27/c_136241253.htm​
  http://www.themalaymailonline.com/world/article/four-thai-rangers-killed-by-bomb-in-restive-south​
  http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/six-thai-rangers-killed-in-ambush-in-restive-south​

  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

Comment