วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ เม.ย. ๖๐

 29 เม.ย. 2560 16:54 น. | อ่าน 1680
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว
        ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การพูดคุยเพื่อสันติสุข (แกะรอย: ภาพลวงตาไฟใต้), เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (รายงานพิเศษ I ใครอยู่เบื้องหลังหน้ากาก CCTV), และเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ฝีมือสมาชิกรุ่นใหม่ ป่วนใต้โชว์ศักยภาพ, ๒) วางบึ้ม-ถล่มเอ็ม ๗๙ –ซุ่มยิง ใต้ระส่ำหนักป่วนใหญ่ ๑๓ เหตุ-๓ จังหวัด และ ๓) สรุปเหตุไฟใต้!! นราธิวาส-ปัตตานี-สงขลา ป่วน ๒๑ จุด
        ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ยาเสพติด (ป.ป.ส.แถลงยุทธการตัดวงจรเงิน เครือข่ายไอซ์ข้ามชาติ ยึดทรัพย์ ๗๐ ล้าน), กระบวนการยุติธรรม (๑๖ เยาวชนแหกสถานพินิจเมืองนราฯ รวบได้ ๑๒ จนท.ตามล่าอีก ๔),การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) ผบ.ทบ. เชื่อก่อเหตุป่วนใต้ ๑๓ จุด แสดงศักยภาพ เผย นายกฯ ห่วงประชาชน, ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ตั้งโต๊ะแถลงป่วนใต้ ๒ ผู้ก่อเหตุดับ-ปชช.บาดเจ็บ ๘ ราย และ ๓) ผู้เห็นต่างระดับแกนนำมอบตัว หนีซุกมาเลย์กว่า ๑๑ ปี ทนคิดถึงบ้านไม่ไหว) และการช่วยเหลือประชาชน (โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มลดลงร้อยละ ๒ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

  ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ สรุปได้ดังนี้
        การก่อเหตุไม่สงบ ๑๓ จุด ในพื้นที่ ๑๑ อำเภอของจังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันของวันที่ ๑๙ เมษายน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนได้รับบาดเจ็บ ๘ คน ขณะที่ผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิต ๒ คน จากระเบิดแสวงเครื่องที่คาดว่าเตรียมนำมาใช้ก่อเหตุไม่สงบ ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นประเด็นหลักที่สื่อระดับโลก คือ Aljazeera, Reuters และ AFP รวมทั้งสื่อในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะสื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ รายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์นี้อย่างกว้างขวาง โดยมีการอ้างความเห็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เชื่อว่า การก่อเหตุไม่สงบพร้อมกันในหลายพื้นที่ เป็นความพยายามของขบวนการบีอาร์เอ็น ที่ใช้ความรุนแรงสร้างอำนาจต่อรองกับฝ่ายรัฐ เพื่อนำไปสู่การดึงบีอาร์เอ็นเป็นคู่เจรจากับรัฐไทย ขณะเดียวกันก็เป็นการสะท้อนศักยภาพของบีอาร์เอ็นในการระดมคนหนุ่มเข้าร่วมขบวนการในฐานะนักรบรุ่นใหม่

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.438ln(x) + 14.073) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

       ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)    

  2017-04-08

  11

  6

   1.83

  2017-04-09

  20

  1

   20.00

  2017-04-10

  11

  3

   3.67

  2017-04-11

  19

  3

   6.33

  2017-04-12

  19

  1

   19.00

  2017-04-13

  12

  0

   12.00

  2017-04-14

  7

  3

   2.33

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

   9.31

  2017-04-15

  5

  1

   5.00

  2017-04-16

  8

  1

   8.00

  2017-04-17

  11

  3

   3.67

  2017-04-18

  10

  2

   5.00

  2017-04-19

  15

  4

   3.75

  2017-04-20

  21

  4

   5.25

  2017-04-21

  17

  2

   8.50

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

   5.60

  หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มคงที่ ในสัปดาห์นี้ และสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) มีข่าวเชิงลบ สัปดาห์ละ ๑ ข่าว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ แกะรอย: ภาพลวงตาไฟใต้

        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ฝีมือสมาชิกรุ่นใหม่ ป่วนใต้โชว์ศักยภาพ, ๒) วางบึ้ม-ถล่มเอ็ม ๗๙ –ซุ่มยิง ใต้ระส่ำหนักป่วนใหญ่ ๑๓ เหตุ-๓ จังหวัด และ ๓) สรุปเหตุไฟใต้!! นราธิวาส-ปัตตานี-สงขลา ป่วน ๒๑ จุด

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 1.2675ln(x) - 0.9235) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ได้แก่ ๑) บิ๊กป้อมยันไทยไม่เกี่ยวก่อการร้าย หลังรัสเซียประกาศเตือน, และ ๒) เผยชาวใต้เชื่อมั่นรัฐบาล-คสช.ถกปม พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี เตือน บิ๊กตู่ อย่าอยู่ยาว เป็นต้น

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.435ln(x) + 3.2834) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) ไม่มี ข่าวเชิงลบฯ ในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ฯ ได้แก่ ๑) ผบ.ทบ. เชื่อก่อเหตุป่วนใต้ ๑๓ จุด แสดงศักยภาพ เผย นายกฯ ห่วงประชาชน, ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ตั้งโต๊ะแถลงป่วนใต้ ๒ ผู้ก่อเหตุดับ-ปชช.บาดเจ็บ ๘ ราย และ ๓) ผู้เห็นต่างระดับแกนนำมอบตัว หนีซุกมาเลย์กว่า ๑๑ ปี ทนคิดถึงบ้านไม่ไหว เป็นต้น

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.173ln(x) + 4.9686) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๕๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) กยท.เดินหน้าแผนจัดการไม้ยาง สร้างมาตรฐานซื้อขายเป็นธรรม, ๒) ​สถานีพัฒนาที่ดินยะลา กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเปิดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์, และ ๓) เขตเศรษฐกิจพิเศษไทยเนื้อหอม เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ร้องดีเอสไอถูกหลอกลงทุน แชร์เหมืองทอง สูญ ๕๐๐ ล้าน เป็นต้น

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
  ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
  ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
  ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต. ๑ ประเด็น ได้แก่ รายงานพิเศษ I ใครอยู่เบื้องหลังหน้ากาก CCTV
  ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
  ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ สรุปได้ดังนี้
  ๑) การพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้แก่แกะรอย: ภาพลวงตาไฟใต้
  ๒) เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. ได้แก่ รายงานพิเศษ I ใครอยู่เบื้องหลังหน้ากาก CCTV
  ๓) เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ฝีมือสมาชิกรุ่นใหม่ ป่วนใต้โชว์ศักยภาพ, ๒) วางบึ้ม-ถล่มเอ็ม ๗๙ –ซุ่มยิง ใต้ระส่ำหนักป่วนใหญ่ ๑๓ เหตุ-๓ จังหวัด และ ๓) สรุปเหตุไฟใต้!! นราธิวาส-ปัตตานี-สงขลา ป่วน ๒๑ จุด
  ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  ๑) ยาเสพติด ได้แก่ ป.ป.ส.แถลงยุทธการตัดวงจรเงิน เครือข่ายไอซ์ข้ามชาติยึดทรัพย์๗๐ ล้าน
  ๒) กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ๑๖ เยาวชนแหกสถานพินิจเมืองนราฯ รวบได้๑๒ จนท.ตามล่าอีก ๔
  ๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) ผบ.ทบ. เชื่อก่อเหตุป่วนใต้๑๓ จุด แสดงศักยภาพ เผย นายกฯ ห่วงประชาชน, ๒) กอ. รมน.ภาค ๔ สน.ตั้งโต๊ะแถลงป่วนใต้๒ ผู้ก่อเหตุดับ-ปชช.บาดเจ็บ ๘ ราย และ ๓) ผู้เห็นต่างระดับแกนนำมอบตัว หนีซุกมาเลย์กว่า ๑๑ ปีทน คิดถึงบ้านไม่ไหว
  ๔) การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

        ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผล กระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล ่าว โดย ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง เฉลี่ยลดลง ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ เม.ย.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ลดลง จากสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ เม.ย.๖๐
        การก่อเหตุไม่สงบ ๑๓ จุด ในพื้นที่ ๑๑ อำเภอของจังหวัดสงขลา ปัตตานีและนราธิวาส ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันของวันที่ ๑๙ เมษายน เป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนได้รับบาดเจ็บ ๘ คน ขณะที่ผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิต ๒ คน จากระเบิดแสวงเครื่องที่คาดว่าเตรียมนำมาใช้ก่อเหตุไม่สงบ ที่อ. สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นประเด็นหลักที่สื่อระดับโลก คือ Aljazeera, Reuters และ AFP รวมทั้งสื่อในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะสื่อมาเลเซียและ สิงคโปร์รายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์นี้อย่างกว้างขวาง โดยมีการอ้างความเห็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เชื่อว่า การก่อเหตุไม่สงบพร้อมกันในหลายพื้นที่ เป็นความพยายามของขบวนการบีอาร์เอ็นที่ใช้ความรุนแรงสร้างอำนาจต่อรองกับฝ่ายรัฐ เพื่อนำไปสู่การดึงบี อาร์เอ็นเป็นคู่เจรจากับรัฐไทย ขณะเดียวกันก็เป็นการสะท้อนศักยภาพของบีอาร์เอ็นในการระดมคนหนุ่มเข้าร่วมขบวนการในฐานะนักรบรุ่นใหม่

        ๕.๑ รายงานข่าวการก่อเหตุไม่สงบพร้อมกัน ๑๓ จุด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และบทวิเคราะห์นำเสนอโดยสำนักข่าวระดับโลก ๒ แห่ง คือ Reuters และ AFP ซึ่งถูกนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อมาเลเซีย สิงคโปร์และอัลจาซีรา
        รายงานข่าวของ Reuters วันที่ ๒๐ เมษายน พาดหัวว่า การโจมตีด้วยอาวุธปืนและระเบิดพร้อมกันหลายจุดในพื้นที่จชต.เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๒ คน สะท้อนความตึงเครียดในกระบวนการพูดคุย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติความรุนแรงในภูมิภาค โดยอ้างความเห็นของนักวิชาการจากกลุ่มติดตาม สถานการณ์ความขัดแย้ง ซึ่งเตือนให้ระวังการโจมตีแบบเดียวกันนี้ในอนาคต

  (A string of gun and grenade attacks in southern Thailand that killed two people reflects tension over talks aimed at ending violence there, a conflict monitoring group said on Thursday, warning against similar attacks in future.)

        รายงานข่าวของ Reuters ระบุว่า การโจตีครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลไทยปฏิเสธข้อเสนอการเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขอย่างมีเงื่อนไขของขบวนการบีอาร์เอ็น
        อ.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี ผอ.สถาบันเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนใต้ ให้ความเห็นว่า การก่อความรุนแรงเป็นวิธีการของบีอาร์เอ็น ที่ต้องการแสดงว่าพวกเขามีศักยภาพในการก่อเหตุรุนแรงอย่างสอดประสานกันในหลายๆ จุด เพื่อผลักดันกระบวนการพูดคุยสันติสุขให้รุดหน้าภายใต้เงื่อนไขที่บีอาร์เอ็นประสงค์
        อ.ศรีสมภพ เชื่อว่า บีอาร์เอ็นจะก่อเหตุโจมตีเช่นนี้เป็นระยะๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยในระยะยาว
        ทางด้านรุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิชาการอิสระให้ความเห็นว่า ปฏิบัติการโจมตีของบีอาร์เอ็น เป็นการแสดงให้เห็นว่า พวกเขาเป็นคู่เจรจาที่เหมาะสม เพราะเป็นองค์กรที่มีอำนาจสั่งการบังคับบัญชานักรบในพื้นที่

  (The attacks follow the Thai government's rejection of a conditional offer for peace talks made this month by one of the main insurgent groups, the Barisan Revolusi Nasional (BRN). The violence was the BRN's way of showing it is capable of coordinated strikes as a way to push for peace talks, said Srisompob Jitpiromsri, head of independent monitoring group Deep South Watch. "This reflects attempts to create conditions for peace talks in the future," Srisompob, whose group tracks violent incidents in the region, told Reuters. "The group is expected to carry out similar attacks periodically, which will likely affect peace dialogues in the long run." "The BRN is showing that it is the right negotiating partner, which can control and command the fighters on the ground," Rungrawee Chalermsripinyorat, an independent researcher who monitors the conflict, told Reuters.)

  ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/world/2017/04/20/southern-thailand-attacks-reflect-tension-over-peace-talks-conflict-monitor-says/​
  http://www.themalaymailonline.com/world/article/southern-thailand-attacks-reflect-tension-over-peace-talks1​
  http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/southern-thailand-attacks-reflect-tension-over-peace-talks-conflict-monitor-says​

              ๕.๑.๑ บทวิเคราะห์ของ Tan Hui Kee ผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคของ Straits Times ก็มีเนื้อหาสอดคล้องกับ Reuters คือ การใช้กองกำลังติดอาวุธโจมตีกองกำลังฝ่ายรัฐ และสาธารณูปโภค ในเวลาไล่เลี่ยกันหลายจุดทั่วพื้นที่ จชต. มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลปรับเงื่อนไขการพูดคุยตามความต้องการของบีอาร์เอ็น
        รายงานของ Straits Times เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน อ้างนักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันว่า ปฏิบัติการโจมตีระลอกนี้ของบีอาร์เอ็นบ่งชี้ว่า บีอาร์เอ็นยังมีศักยภาพในการระดมนักรบรุ่นใหม่ และพวกเขายังมีศักยภาพในการโจมตีอย่างสอดประสานกันในหลายพื้นที่
        รุ่งระวี เฉลิมภิญโญรัช นักวิจัยอิสระ ให้ความเห็นกับ Straits Times ว่า เป็นเรื่องปกติของกลุ่มติดอาวุธที่ใช้ความรุนแรง เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง พร้อมกับตั้งข้อสังเกตุว่า การปฏิบัติการทางทหารของบีอาร์เอ็นสอดประสานกับห้วงเวลาการออกแถลงการณ์ทางการเมือง
        ทาง ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี ผอ.สถาบันเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภาคใต้ พูดถึงการโจมตีระลอกนี้ของบีอาร์เอ็นว่า เป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ และกล่าวเสริมว่า บีอาร์เอ็นยังคงเปิดประตูพร้อมเจรจากับฝ่ายรัฐบาล
        ส่วน Matthew Wheeler แห่ง International Crisis Group ไม่เชื่อว่าบีอาร์เอ็นจะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนกลยุทธการเจรจาของรัฐบาลไทยได้ พร้อมกับให้เหตุผลว่า รัฐบาลไทยเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธมานานกว่าทศวรรษแล้ว ดังนั้นจึงไม่เหตุผลที่จะทำให้มีการทบทวนกระบวนการพูดคุยที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้


  (Several analysts say, however, that the attacks demonstrated the ability of the BRN to recruit new militants and stage coordinated hits. "It is common for armed groups to use violence to increase their bargaining power," independent analyst Rungrawee Chalermsripinyorat told The Straits Times. She added that the BRN appears to have timed its military operation to coincide with its political statement. Similarly, Dr Srisompob Jitpiromsri, head of the Deep South Watch group which monitors the violence in the south, called the wave of attacks "a symbolic expression" by the BRN. He told The Straits Times: "It is still keeping the door open for negotiations with the Thai government." But it is unlikely to lead to any change in the Thai government's strategy.
  "The government has absorbed such attacks for more than a decade," said International Crisis Group senior analyst Matthew Wheeler. "And officials have given no reason to believe that they are prepared to review the current dialogue process or entertain BRN's conditions.")
  ที่มาข้อมูล ; http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/insurgents-attacks-in-thai-south-a-likely-tactical-move​
   

  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

Comment