วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ค. - ๓ มิ.ย.๕๙

 05 มิ.ย. 2559 20:39 น. | อ่าน 2797
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
          ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นมาก แต่ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มลดลงในระดับหนึ่ง
          ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (พ.สต. ๔ จว.ใต้โวยขอเบี้ยเสี่ยงภัยบ้าง หลัง สธ. แจกหมอเภสัชกร-พยาบาลฮือร้อง-ปลัดฯแจง) และ  ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (โจรใต้ลอบบึ้ม-ยิงถล่มซ้ำทหารพรานพลีชีพ ๒ นาย)
          ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวใน ประเด็นการเมือง (บิ๊กตู่ยันไม่ขุดคอคอดกระ), ประเด็นเศรษฐกิจฯ (กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้), ประเด็นวัฒนธรรมฯ (ลีลาไม่เบา...สาวน้อย ๙ ขวบโชว์ทำโรตีสร้างจุดขายคล่องแคล่ว), ประเด็นการศึกษา (บิ๊กน้อยเชิญศึกษาธิการ ๑๐ จว.ภาคใต้ ถกพัฒนาแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล), ประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (กำลังผสมวิสามัญคนร้ายตาย ๔ ทหารเสียชีวิต ๑ ที่จะแนะ), ประเด็นการสร้างความเข้าใจ (วธ.ประกาศตามหา ๗ บุคคลในภาพถ่ายถวายงานในหลวง), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (เตือนหลายจังหวัดน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๒ เมตร), ประเด็นความร่วมมือภาคประชาชน (๓ จชต. จัดกิจกรรมสร้างสันติสุข), ประเด็นการเยียวยา (รับร่างไร้วิญญาณ อส.ทพ.อนุศักดิ์ฯ วีรบุรุษสละชีพภาคใต้ อย่างสมเกียรติ), ประเด็นยาเสพติด (ทะลายแก๊งค้ายาต่างด้าว พบของกลางอาวุธ-ยาบ้าอื้อ), ประเด็นสิทธิมนุษยชน (แนะสื่อประเมินผลกระทบรอบด้าน ก่อนเสนอข่าวจังหวัดชายแดนใต้), และ ประเด็นกีฬา (การแข่งขันกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒/๕๙)
          จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ประเด็นที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  ทำให้แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูรุนแรงลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
          ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนอาเซียนรายงานในรอบสัปดาห์นี้ สำนักข่าวเบอนามาของทางการมาเลเซีย รายงานเหตุเจ้าหน้าที่ทหารและ อส.ทหารพราน ปฏิบัติการพิสูจน์ทราบฐานที่มั่นอาร์เคเค บนเทือกเขาไอร์กรอส อ.จะแนะ และเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธสงครามสังหาร อส.ทหารพราน ๒ นายเสียชีวิตที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
        ขณะที่เวปไซต์ New Straits Times รายงานปฏิบัติการตรวจค้น จับกุมคนต่างชาติลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตในรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย มีคนไทยถูกจับกุมทั้งหมอ ๙ คนบนเกาะปีนัง และที่เมืองสุไหงเปตานี ในรัฐเคดาห์

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นมาก (y = 2.1481ln(x) + 12.063)
ในขณะที่ข่าวเชิงลบ (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มลดลงในระดับหนึ่ง (y = -1.062ln(x) + 4.197) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙)
 

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-05-21

14

6

2.33

2016-05-22

18

1

18.00

2016-05-23

13

1

13.00

2016-05-24

8

2

4.00

2016-05-25

12

6

2.00

2016-05-26

15

2

7.50

2016-05-27

21

1

21.00

ค่าสัดส่วนฯ เฉลี่ย

9.69

2016-05-28

15

3

5.00

2016-05-29

12

5

2.40

2016-05-30

22

0

22.00

2016-05-31

14

2

7.00

2016-06-01

17

2

8.50

2016-06-02

24

1

24.00

2016-06-03

18

0

18.00

ค่าสัดส่วนฯ เฉลี่ย

12.41


หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙
     ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข
         ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข
     ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน


        ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลง(y = -0.297ln(x) + 0.8204) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นนี้ได้แก่  โจรใต้ลอบบึ้ม-ยิงถล่มซ้ำทหารพรานพลีชีพ ๒ นาย ป็นต้น
 

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง (y = 0.8942ln(x) - 0.2518) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (y = -0.066ln(x) + 0.6898) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙) ภาพข่าวเชิงได้แก่ บิ๊กตู่ยันไม่ขุดคอคอดกระ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ โรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินที่ จ.นราธิวาส เป็นต้น ในภาพรวมข่าวในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับจชต. มีความถึ่ค่อนข้างต่ำ
 

     ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

       ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง (y = 0.6594ln(x) + 1.0992) ในขณะที่ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  กำลังผสมวิสามัญคนร้ายตาย ๔ ทหารเสียชีวิต ๑ ที่จะแนะ เป็นต้น
 

     ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.3901ln(x) + 2.0123) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (y = 0.0636ln(x) + 0.0284) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙) โดยข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ มีความถี่ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  กฟผ. ชี้หมดช่วงไฟพีกหลังฝนเริ่มมา ห่วงโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เกิด สำรองต่ำ เป็นต้น
 

     ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
     
ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ ๑ ประเด็น ได้แก่ พ.สต. ๔ จว.ใต้โวยขอเบี้ยเสี่ยงภัยบ้าง หลัง สธ. แจกหมอเภสัชกร-พยาบาลฮือร้อง-ปลัดฯแจง
     ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
       ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
     ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
       ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
     ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
       ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
     ๓.๑๐ สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. จากเว็บไซด์สำคัญ ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙
     ๓.๑๐.๑  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ (www.aljazeera.com)
     ๓.๑๐.๒  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ OIC (www.oic-oci.org)
     ๓.๑๐.๓ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ United Nations (http://www.un.org/news)
     ๓.๑๐.๔ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ คณะกรรมการกาชาดฯ ICRC (http://www.icrc.or.th/)  
     ๓.๑๐.๕ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Human Right Watch (https://www.hrw.org/asia/thailand)
๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
    ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

เมื่อนำข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่ปรากฏในพื้นที่ข่าวมาวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อการรับรู้ สามารถสรุปประเด็นข่าวที่มีระดับผลกระทบสูง ดังนี้
ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (พ.สต. ๔ จว.ใต้โวยขอเบี้ยเสี่ยงภัยบ้าง หลัง สธ. แจกหมอเภสัชกร-พยาบาลฮือร้อง-ปลัดฯแจง) และ  ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (โจรใต้ลอบบึ้ม-ยิงถล่มซ้ำทหารพรานพลีชีพ ๒ นาย)
          ประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวใน ประเด็นการเมือง (บิ๊กตู่ยันไม่ขุดคอคอดกระ), ประเด็นเศรษฐกิจฯ (กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้), ประเด็นวัฒนธรรมฯ (ลีลาไม่เบา...สาวน้อย ๙ ขวบโชว์ทำโรตีสร้างจุดขายคล่องแคล่ว), ประเด็นการศึกษา (บิ๊กน้อยเชิญศึกษาธิการ ๑๐ จว.ภาคใต้ ถกพัฒนาแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล), ประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (กำลังผสมวิสามัญคนร้ายตาย ๔ ทหารเสียชีวิต ๑ ที่จะแนะ), ประเด็นการสร้างความเข้าใจ (วธ.ประกาศตามหา ๗ บุคคลในภาพถ่ายถวายงานในหลวง), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (เตือนหลายจังหวัดน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๒ เมตร), ประเด็นความร่วมมือภาคประชาชน (๓ จชต. จัดกิจกรรมสร้างสันติสุข), ประเด็นการเยียวยา (รับร่างไร้วิญญาณ อส.ทพ.อนุศักดิ์ ฯ วีรบุรุษสละชีพภาคใต้ อย่างสมเกียรติ), ประเด็นยาเสพติด (ทะลายแก๊งค้ายาต่างด้าว พบของกลางอาวุธ-ยาบ้าอื้อ), ประเด็นสิทธิมนุษยชน (แนะสื่อประเมินผลกระทบรอบด้าน ก่อนเสนอข่าวจังหวัดชายแดนใต้), และ ประเด็นกีฬา (การแข่งขันกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒/๕๙)

 
 ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

             จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้เชิงบวก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสารให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.4048ln(x) + 1.3923) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ มีระดับความรุนแรงลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙
       
ประเด็นหลักที่สื่อมวลชนมาเลเซียรายงานมี ๒ ประเด็น คือ เหตุการณ์กำลังทหารหลักและอาสาสมัครทหารพรานเข้าพิสูจน์ทราบบนเทือกเขา บ้านไอร์กรอส อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงานในสถานบันเทิง ในรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ใกล้กับพรมแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้หญิงไทยถูกจับกุมด้วย
    ๕.๑ สำนักข่าวเบอนามาของทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ว่า ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุลอบวางระเบิดและใช้อาวุธสงครามยิงปะทะกัน ๒ จุด ในจังหวัดนราธิวาส
    พันเอกพสิษฐ์ ชาญเลขา ผบ.กรมทหารพรานที่ ๔๖ เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ้าหน้าที่ทหารและอาสาสมัครทหารพรานได้สนธิกำลังเข้าพิสูจน์ทราบบนเทือกเขาบ้านไอร์กรอส อ.จะแนะ นราธิวาส มีสมาชิกอาร์เคเคเสียชีวิต ๓ คน และอส.ทหารพราน ๑ คน หลังจากปะทะกันเจ้าหน้าที่ทหารได้ติดตามจับกุมคนร้าย ในพื้นที่ใกล้เคียงและมีการยิงต่อสู้กัน ทำให้สมาชิกอาร์เคเค เสียชีวิตอีก ๑ คน ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเล็กน้อย คือ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดอาสาสมัครทหารพราน ที่อ.ระแงะ ก่อนที่จะใช้อาวุธปืนกราดยิงซ้ำ เป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ๒ คน
ที่มาข้อมูล ;http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1251709
    ๕.๒ เวปไซต์หนังสือพิมพ์ New Straits Times รายข่าว ปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงานในรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ๒ ครั้งในรอบสัปดาห์ คือ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และวันที่ ๓ มิถุนายน ปฏิบัติการครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองสุไหงเปตานี ในรัฐเคดาห์ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียได้เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงตอนกลางดึก จับกุมผู้หญิงต่างชาติ ๑๓ คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนไทย ๘ คน ที่เหลือเป็นคนเวียดนาม พม่าและลาว ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาติ โดยที่ทั้งหมดเข้ามาเลเซียโดยใช้วีซ่าประเภท Social Visit ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานปฏิบัติการครั้งที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียได้เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงในเมืองจอร์จทาวน์ เมืองเอกบนเกาะปีนัง จับกุมผู้หญิงต่างชาติลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจำนวน ๑๙ คน ในจำนวนนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วย ๑ คน

เกณฑ์ในการอ่านกราฟเส้น 

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

 

Comment