วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

แนวคิดการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการข่าวสาร สำหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แต่อ่อนโยนกับประชาชนทุกคนไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา

 24 ก.ย. 2560 02:25 น. | อ่าน 3430
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment