วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาต้องยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์ดุลของการแก้ไขปัญหา โดยแผนงาน/โครงการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 23 ก.ย. 2560 19:11 น. | อ่าน 503
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related