วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความประสานสอดคล้องระหว่าง งานด้านการพัฒนา และ งานด้านความมั่นคง โดยต้องให้สามารถสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นระบบ

 23 ก.ย. 2560 19:11 น. | อ่าน 1041
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related