วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2560 "การพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เป็นแนวทางสันติวิธีที่ต้องใช้เวลา และขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย ที่จะร่วมมือกัน โดยคณะพูดคุยฯ ได้ก้าวข้ามปลงานของตัวเองไปแล้ว แต่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ คือการที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง และไม่มีการสูญเสียในพื้นที่เป็นสำคัญ"

 20 ก.ย. 2560 19:32 น. | อ่าน 2097
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related