วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2560 "รัฐบาลไทยมีความจริงใจ และมีความพร้อมในการดำเนินการทุกเรื่อง รวมทั้งภาคประชาชนในพื้นที่ก็ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรการ ในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพราะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ทั้งนี้หากกลุ่มผู้เห็นต่างฯ ยังไม่มีความพร้อม ก็จะทำให้โอกาสที่ภาคประชาชน จะเข้ามามีส่วนร่วมต้องล่าช้าออกไป"

 20 ก.ย. 2560 12:31 น. | อ่าน 1310
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related