วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

 08 ก.ย. 2560 15:50 น. | อ่าน 1470
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related