วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงานรำลึก คุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรม ชี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อน้อมลำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน

 01 ก.ย. 2560 18:01 น. | อ่าน 2059
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment