วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

"การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...รัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนี้ ลงไปเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้มีผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าหมายจะต้องลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ได้ มากกว่าร้อยละ 60"

 17 ก.ค. 2560 13:14 น. | อ่าน 167
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related