วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านป่าตาเขียว จ.ปัตตานี

 14 ก.ค. 2560 15:02 น. | อ่าน 1052
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพและแหล่งจ้างงานให้กับเกษตรได้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง โดยมีกิจกรรมด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงแพะเนื้อ แพะนม กวาง โคที่มาจากโครงการไถ่ชีวิต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกิจกรรมด้านพืชเศรษฐกิจ

Comment
Related