วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

การดำเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 12 ก.ค. 2560 12:11 น. | อ่าน 596
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เป้าหมายและทิศทาง
- ระยะที่ 1 การพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (Confidence building)
- ระยะที่ 2 การบรรลุข้อตกลงแนวปฏบัติสองฝ่าย (Code of Conduct) นำไปสู่การลดการเผชิญหน้
ยุติการใช้ความรุนแรง
- ระยะที่ 3 การบรรลุฉันทามติของทางออก (Road Map) จากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

Comment
Related