วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "เพื่อเชื่อมโยงทางยุทศาสตร์ ระหว่าง 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย, 8 รัฐของมาเลเชีย และ 10 จังหวัดในเกาะสุมาตราของอินโดนีเชีย กับห่วงโซืมูลค่าในระดับอาเซียน"

 04 ก.ค. 2560 16:56 น. | อ่าน 4798
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment