วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (ภายใต้กรอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

 04 ก.ค. 2560 09:55 น. | อ่าน 2333
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วิสัยทัศน์ 
"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  หรือคติพจน์ประจำชาติว่า "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

Comment
Related