วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

โมเดลประเทศไทย 4.0

 26 มิ.ย. 2560 14:49 น. | อ่าน 3363
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ความมั่นคงของชาติ
- ประเทศไทย 1.0 เกษตรกรรม ประเทศรายได้ต่ำ ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากร
- ประเทศไทย 2.0 อุตสาหกรรมเบา ประเทศรายได้ปานกลาง ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ
 - ประเทศไทย 3.0 อุตสาหกรรมหนัก ประเทศรายได้สูง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
- ประเทศไทย 4.0 ?

Comment
Related