วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ผลการสำรวจการรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ของประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558

 18 มี.ค. 2559 14:32 น. | อ่าน 1294
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผลการสำรวจการรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 

ของประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558

Comment
Related