วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑

 19 พ.ย. 2561 11:25 น. | อ่าน 459
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เป็นรอบสัปดาห์ที่แทบไม่ปรากฏรายงานข่าว และบทความเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เลย มีเพียงประเด็นเดียว คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และมาเลเซียมีฉันทามติร่วมกันว่าจะร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทย และมาเลเซีย ด้วยการบังคับใช้กฎหมายการถือครองสัญชาติของทั้งสองประเทศอย่างเคร่งครัด คือ อนุญาติให้ถือครองได้เพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ประเด็นข่าวรัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซียเตรียมนำเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอให้มีการออกกฎหมายห้ามปลูกพืชกระท่อม ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกในภาคเหนือของมาเลเซียเพื่อลักลอบส่งออกไปยังประเทศไทย การออกกฎหมายนี้จึงน่าส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนจากยาเสพติดในภาคใต้ของประเทศไทย

Comment
Related