วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๒๖ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๖๑

 04 มิ.ย. 2561 11:24 น. | อ่าน 986
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      รายงานข่าวที่มีประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้พบเฉพาะในสื่อมาเลเซีย และส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวหน่วยงานดูแลรักษาความสงบภายในประเทศมาเลเซียจึงเตรียมปรับปรุงแนวรั้วกั้นเขตแดนมาเลเซีย-ไทย บริเวณบูกิตกายูฮิตัม - ปาดังเบซาร์ ในรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส พร้อมนำเทคโนโลยีเช่น อากาศยานไร้คนขับ และกล้องวงจรปิด มาใช้รักษาความมั่นคงตลอดแนวชายแดนในรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส

Comment