วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔

 22 มิ.ย. 2564 11:47 น. | อ่าน 964
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำเสนอโดยสื่อต่างประเทศมีเพียง ๒ ประเด็นซึ่งรายงานโดยสื่อมวลชนมาเลเซีย คือ กองเรือภาคที่ ๓ ตรวจพบยาเสพติดเฮโรอีน และยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า ๑.๒ ตัน มูลค่าประมาณ ๑ พันล้านบาท ในลังพลาสติกใส่ผลไม้คลุมด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ซุกซ่อนในป่าชายเลนที่คลองตามะลัง อ.เมือง สตูล และ ข่าวอดีตปลัดกระทรวงการคลังมาเลเซียเสนอให้ทบทวนมาตรการชดเชยอุดหนุนราคาขายปลีกสินค้าจำเป็น ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันพึช เนื่องจากทำให้ราคาสินค้ากลุ่มนี้ในมาเลเซียมีราคาถูกกว่าราคาสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน สร้างแรงจูงใจให้มีการลักลอบขนข้ามแดนไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวก ที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงจาก ๒.๔๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) เป็น ๐.๙๕ ในสัปดาห์นี้

Comment