วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔

 14 มิ.ย. 2564 13:12 น. | อ่าน 824
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกชิ้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปัญหาภัยแทรกซ้อนการลักลอบขนสินค้าข้ามพรมแดน ทั้งการจับกุมสินค้าลักลอบข้ามพรมแดน การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียได้เสริมกำลังอากาศยานไร้คนขับใช้ตรวจการณ์ลาดตระเวนตามแนวพรมแดนติดประเทศไทยด้านรัฐกลันตัน และรัฐบาลมาเลเซียคุมเข้มสั่งห้ามนำเข้าโค และกระบือจากประเทศไทยเพี่อป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกินโคกระบือในประเทศมาเลเซีย
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มี ต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๑๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) เป็น ๒.๔๒ ในสัปดาห์นี้

Comment