วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๔

 07 มิ.ย. 2564 09:44 น. | อ่าน 765
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รายงานโดยสื่อมวลชนต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้ทุกชิ้นเป็นรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการห้ามประชาชนชาวมาเลเซียเดินทางออกนอกเคหะสถานโดยไม่จำเป็นในช่วงระหว่างวันที่ ๑-๑๔ มิถุนายน ส่งผลให้รันเตาปันยัง เมืองชายแดนปลอดภาษีของมาเลเซียติด อ.สุไหงโกลก เงียบเหงาร้านค้าส่วนใหญ่หยุดประกอบการ
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อ สถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๓๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) เป็น ๒.๑๙ ในสัปดาห์นี้

Comment