วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓

 14 ธ.ค. 2563 11:53 น. | อ่าน 489
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สื่อมาเลเซีย ประเด็นหลักคือ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ในรอบ ๑๐ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ ลดลงเกือบร้อยละ ๑๕ เทียบกับช่วงเดียวกันปี ๒๕๖๒ โดยอ้างคำแถลงของนายกีรติ รัชชาโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า การค้าชายแดนไทย-มาเลเซียในรอบ ๑๐ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ มีมูลค่ารวม ๑๙๘,๐๖๕ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑๔.๖๗ เทียบกับ ๑๐ แรกเดือนของปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้มีสาเหตุจากการปิดพรมแดนของทั้งสองประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๔ ทำให้การค้าชายแดนหยุดชะงัก และเป็นที่น่าสังเกตุว่า การค้าชายแดนไทย-มาเลเซียได้รับผลกระทบมากที่สุดเทียบกับการค้าชายแดนโดยรวมกับเมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ ๙.๘๗ ด้วยมูลค่าการค้ารวม ๖๒๓,๐๒๒ ล้านบาท

Comment