วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๓๐ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓

 08 มิ.ย. 2563 12:02 น. | อ่าน 308
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      รายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสื่อมวลชนต่างประเทศ เป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงทั้งสองประเทศมีการเพิ่มกำลังในห้วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อป้องกันการลักลอบใช้ช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้าประเทศไทยโดยไม่ผ่านการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลมาเลเซียยกเลิกมาตรการล็อคดาวน์ ไม่มีการจำกัดเสรีภาพการเดินทาง คาดว่าจะมีคนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกันทางด้านมาเลเซีย รองผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการร่วมป้องกันชายแดน (AKSEM) ตรวจการปฏิบัติงานชายแดนด้านอำเภอปาเสมัส และเปิดเผยว่า มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ (drone units) เพื่อตรวจตราตามแนวชายแดนทั้ง ๔ รัฐ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศ พร้อมทั้งนำรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อมาใช้ลาดตระเวนตามแนวชายแดนที่ทุรกันดาร

Comment