วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          สถาบันการศึกษาปอเนาะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่เปรียบเสมือนหัวใจของสังคมชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านศาสนาแล้วจึงเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมประจำถิ่นอีกด้วย แต่ก่อนเด็กๆ ที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองส่งไปศึกษาที่นี่ก็จะได้เล่าเรียนเฉพาะวิชาศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ว่าปัจจุบันนี้มีครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ครูอาสาปอเนาะ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของทางกระทรวงศึกษาธิ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่ทำให้นักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษา เช่นเดียวกันกับ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในฐานะผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์และยังพัฒนายาอีกหลายชนิด ทำให้ผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยก็สามารถเข้าถึงยารักษาต้านไวรัสเอดส์อย่างเท่าเทียม ผู้ที่เคยได้รับรางวัลรามอนแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะในปี พ.ศ. ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นหมายถึงจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีรูปแบบการจัดการศึกษาไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆในประเทศ โดยที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาที่เยาวชนมากมายไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาในภาคบังคับและยังขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งภาครัฐได้มีการปรับรูปแบบการศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนของทางภ...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          หากพูดถึงคำว่า “ธุรกิจ” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงในเรื่องราวของ “เงินๆ ทองๆ” หรือ “การทำกำไร” ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่มีทัศนคติไม่ค่อยดีกับการทำธุรกิจ เช่น เป็นเรื่องของคนที่เห็นแก่เงิน เป็นเรื่องของการเอาเปรียบ เงินทำให้คนเรามีความโลภไม่รู้จักพอ เงินไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มีความสุข หรือ เงินซื้อความสุขไม่ได้ และ อื่นๆ อะไรประมาณนี้           อย่างไรก็ตามในโลกยุคดิจิทัล แนวความคิด หรือ ทัศนคติแบบลบๆ เกี่ยวก...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ปัจจุบัน เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจรวมกลุ่มกัน แล้วก็ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กันมากขึ้น โดยพวกเขานั้นจะชักชวนเพื่อนและคนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ดังเช่น กลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่ากลุ่มยังยิ้ม  ในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560–2561 ประเภทกลุ่มเยาวชน ซึ่งชื่อ “ยังยิ้ม” ดูเหมือนจะเป็นความจงใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ที่อ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          มะพร้าวนั้นถือว่าเป็นพืชที่มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมาก ในปัจจุบันมะพร้าวได้ถูกนำมาผลิตเป็นอาหารและแปรรูปเป็นของใช้ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ในประเทศไทยของเรามีแหล่งปลูกมะพร้าวอยู่ที่ภาคกลางและภาคใต้ และที่ตำบลบ้านแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเองนั้น        ก็เป็นแหล่งการปลูกมะพร้าวดั้งเดิมของภาคใต้ตอนล่าง แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาอาชีพการทำสวนมะพร้าวในพื้นที่แห่งนี้ได้กำลังถูกกลืนห...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เมื่อเราพูดถึงคำว่า “นักรบ” เรามักจะนึกถึงภาพ “นักรบสีเขียว” แต่งกายชุดสีเขียว และมีอาวุธประจำกาย ที่พร้อมจะมอบกายถวายชีวิตให้กับการป้องกันภยันตรายจากอริราชศัตรู...แต่หากพูดถึง “นักรบสีน้ำเงิน” ผู้คน    ก็อาจจะรู้สึกแปลก ๆ ว่า เอ....“นักรบสีน้ำเงิน” มันเป็นอย่างไรกันหนอ           “นักรบสีน้ำเงิน” จริง ๆ ก็มีพื้นฐานมาจาก “นักรบสีเขียว” และก็มีห...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง “การรบทัพจับศึก” แต่จริงๆ แล้ว คำว่า ความมั่นคง มีความหมายมากมายหลากหลาย อาทิเช่น ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านการเมือง และ ในด้านอื่นๆ  ในทำนองเดียวกัน หากพูดถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง “ทหาร” ที่มีหน้าที่หลักในเรื่อง “การรบทัพจับศึก” นั่นคือ ภาพของ “ทหาร” ในอดีตที่อยู่ภายใต...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          สตรีทอาร์ตถือเป็นศิลปะแขนงใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม มีการสร้างสรรค์ขึ้นหลากหลายจุดประสงค์ ในประเทศไทยมีการนำสตรีทอาร์ตเข้ามาเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชุมชน สะท้อนผ่านภาพชีวิตของผู้คน ภาพบุคคลและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหากศิลปินสามารถหลอมรวมเรื่องราวในบริบทของท้องถิ่นเข้ากับผลงานได้อย่างน่าสนใจ ผลงานสตรีทอาร์ตก็จะสามารถเข้าถึงจิตใจและได้รับความนิยมจากผู้คนในพื้นที่  อีกทั้งดึงดูดนั...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ต้นหยีเป็นเป็นพืชพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานี เป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งขนาดใหญ่สูงใหญ่คล้ายต้นยางนา มีอายุยืนนับร้อยปีและสามารถเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติ ในอดีตการปลูกต้นหยีมักปลูกเพื่อแสดงแนวเขตที่ดินหรือที่สวน ของตนเอง หรือนำไม้มาสร้างบ้าน ในอำเภอยะรังมีต้นหยีอายุเกินร้อยปีอยู่เกือบร้อยต้น มีต้นหยีรุ่นลูกรุ่นหลานรวม 3 พันกว่าต้น ซึ่งในจำนวนนี้มีต้นที่ออกผลอยู่พันกว่าต้น ความพิเศษของต้นหยีก็คือ นับจากวันที่เริ่มปลูกจนถึงวันที่ออกผลนั้นต้องใช้เวลายาวนานราว 30 ...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 26 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 255 รายการ