วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

28 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย และในวันนี้ยังเป็นประเทศที่ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ จึงทำให้อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ และส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับช่วงปี 2553 ราคายางพารามีราคาสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้มีการขยายเนื้อที่การปลูกยางพารากันมากขึ้น ปัจจุบันจึงมีผลผลิตยางพาราออกมาจำนวนมาก จนเกินความต้องการของตลาด แม้ว่าประเทศไทยจะเป็น...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Design Award) เป็นเวทีระดับประเทศเพื่อแสดงความสามารถของเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นเวทีน้องใหม่ในวงการศิลปะ โดยมีการจัดประกวดครั้งแรกในปี 2560 มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการออกแบบในระดับเยาวชน ในสาขาต่าง ๆ สู่มืออาชีพ และให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสถาบันศิลปะการออกแบบของไทยได้ใช้ความรู้ความสามารถให้การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอสู่สาธารณะ และที่สำคัญคือการใช้องค์ความรู้เหล่าน...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับสังคมใดก็ตาม มักจะมีการมองต่างมุมอยู่เสมอในกระบวนการเปลี่ยนแปลงมุมมอง และทัศนคติ หนึ่งในเรื่องราวแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืนเกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ บ้านเกาะแลหนัง อ.เทพา จ.สงขลา และขยายสู่พื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีจุดเริ่มจากชายคนหนึ่งที่หลายคนมองว่า “เพี้ยน” ไม่มีใครคาดคิดว่าการกระทำของเขาจะนำมาซึ่งความสำเร็จของชุมชน  จากการเลี้ยงตัวชันโรงที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นแมลงน่ารำคาญ วันนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างผลิต...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากปัญหายางพาราตกต่ำ ที่ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยทั่วทุกภูมิภาค รัฐบาลได้ออกมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกตํ่า ว่า มี 2 แนวทาง ได้แก่ ต่อยอดการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้ประโยชน์ในประเทศให้ได้มากที่สุด และอีกแนวทางหนึ่ง คือ การลดการผลิตยาง โดย การปลูกพืชทดแทน หรือ แซมในสวนยาง ซึ่งพืชที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ โกโก้ โดยประเมินจากสภาวะตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการผลผลิตโกโก้เพิ่มขึ้น มีการนำเข้าโกโก้ในปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 1,761 ล้านบาท     &nbs...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ผมไปดำน้ำที่ไรผมจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างบนบก เพื่อต้องการใช้ชีวิตใต้น้ำแล้วสัมผัสบรรยากาศใต้น้ำ หายใจเข้าหายใจออก เตะขา ดูปะการัง ดูสัตว์ใต้น้ำที่สวยงาม แหวกว่ายกับฝูงปลา มันรู้สึกดีมากเป็นความสุขที่อธิบายยาก”        ฮาฟิตซ์ เจ๊ะแม ครูใต้น้ำ หรือครูสอนดำน้ำแห่งโรงเรียน Muscle Diver อ.เมือง จ.นราธิวาส     ก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่เรียนจบ และมุ่งสู่การทำงานในเมือง ฮาฟิตซทำงานเป็นครูสอนฟิตเนส    ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลที่ฟิ...

..อ่านต่อ
31 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Banor drum performance is a valuable traditional art and culture in the southern-border provinces, and it is a play that is popular in rural villages. It is played to produce sound for villagers in neighborhood to hear and perceive that there is an activity in that village. It is to tell everyone that they should join an event. This drum is played in ceremonies of the villages such as Sunat (circumcision) ceremony and wedding etc. Normally, Banor Drum is not aimed for competition, but it is play...

..อ่านต่อ
31 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“Tha Sap Town near Pattani River has good background and stories           To remember that it is a town of fertility.  Tha Sap Town has convenient and rapid transportation system, progressive sub-district Advanced education and we love and care about everyone Nowhere is as happy as this place                     &nb...

..อ่านต่อ
31 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Folklore is one of cultural heritages, transmitted with word of mouth, called as pulpit. It brings knowledge, enjoyment, morality and imagination to audiences with reflection of local living way of villagers in the past interestingly. In southern-border provinces, there are numerus folklores and most of them reflect living way of Thai-Muslim people in the southern-border provinces, followed by living ways of Thai Buddhist people and Thai-Chinese people. The features of these folklores are narrat...

..อ่านต่อ
31 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

According to the study of “future of business” with cooperation between Facebook, World Bank and organizations for cooperation and economic development, jointly surveying millions of small businesses all over the world that use Facebook, 51 % of the business leaders in Thailand that completed a survey was female, and 40 % said that they wanted to be self-employed. Furthermore, these female leaders mentioned important roles of social media in their business. 90% believed that social m...

..อ่านต่อ
31 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Melayu Route: Open a new route with the heart of Melayu is the first Manga-style comic book in Thailand, related to Melayu cultures in three southern-border provinces.  It is the work created from lesson learned derived from years of work experience in southern border areas of the author “Jirask Audnoon” and “Kittikhun Kittiamornkul”, members of media production department of Ramajitti Institute who draw cartoons making the stories of “root” and “pa...

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ