วันพุธที่ 03 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Promoting occupation for people in the 3 southern-border provinces is a part of bringing happiness from having good quality of life. Hulubalang Herb Community Enterprise or Hulubalang Herb of Puyud Sub-district, Mueang District, Pattani province, is an exemplary group that has strengths. They process local herbal raw materials with local wisdom inherited from generation to generation until it becomes various quality cosmetic products such as goat milk yogurt soap which is a famous product of the...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Thailand has been aging society since 2005, and will become aged society in 2021, that is, there are elderly people more than 20% of all populations. It is anticipated that in 2031, Thailand will be the super aged society, that is the number of elderly people will be more than 28 % of all populations. An important challenge is to raise awareness about importance of the elderly people in dimension of values, and benefits they bring to the society. How can we handle when entering aging society wit...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Poverty is a main problem of life quality development of people the society. Pattani is a province that is facing such issue an amidst poverty, there are potentials and opportunity for development. It is fortunate for Saiburi people to have capitals including quality human resources, fertile marine and land nature including seashore fishery, fish raising in brackish water, and agricultural tourist attractions. The visitors can learn about agriculture and product processing. The community leaders...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Ban Trang Community in Ban Trang Sub-district, Mayo District, Pattani Province, has this name since the era of early Rattanakosin. At that time, most villagers were rice farmers and they had rice straws or stubbles piled in the center of the village. Originally, this village was called Kongsang Village or Sang Village, but at present, it was changed to Ban Trang, well known for Juan Tani-patterned cloth or Lima Cloth products, which are handicraft arts on these cotton cloths that reflect unique ...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Local food of each community is a kind of language that tells stories of culture and living ways tastefully and straightforwardly. “Local Aroi” is a social enterprise believing in this concept and having a goal to produce local chefs by presenting delicious local dishes from the communities to urban people to taste unique food and embrace various food cultures from local people. Local Aroi is extended from Local Alike, a social enterprise in form of sustainable Community-Based Tou...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“Taejai Dot Com” is a center for people who would like to participate in helping society. This website is originated from need of helping groups of persons who would like to do good things for the society including non-profit organizations, groups of people and social enterprises. With this, they can do good things to truly happen and extend the results. Therefore, foundation for “Thai people” and Change Fusion Institute jointly created a center of generosity that members...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

At Budo-Su-ngai Padi National Park which is the forest having area in 3 southern-border provinces: Pattani, Yala and Narathiwat, the area is 200,000 Rai and it is a jungle covering all mountains with large and rare plants, wildlife and many kinds of bird are endanger including “hornbill”, which plays an important role in balancing ecosystem of the tropical jungle, and spreading plant seeds. In the past, most societies did not have much knowledge about importance of hornbill, and the ...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Chulabhorn Pattana 12 Village, Sukhirin Sub-district, Sukhirin District, Narathiwat Province is a Thai-Malaysian Border Islamic village. In the past, the 10th Malayan people army fought for independence of Malaya and became people jointly developing Thailand after signing in a trilateral peace agreement of Thai government, Malaysian government and Malaya Communist Party in 1989. They jointly established a village named Rattanakitti 4 Village. Later, Her Royal Highness Princess Chulabhorn visited...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“Putting gold leaves continuously until they appear at front of Buddha image” is a royal word of His majesty the King Bhumibol Adulyadej, which is inspiration for work operations of Pidthong Langphra Foundation under the Royal Initiative and Pidthong Langphra Activity Promotion and Development Institute under the Royal Initiative to apply and extend approximately 4,810 royal projects with the principles of operations following the royal footstep including understanding, accessin...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืช ทั้งพืชชั้นสูง และพืชชั้นต่ำ ประมาณได้กว่า 15,000 ชนิด หลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ หลายชนิดเป็นยาสมุนไพร ทรัพยากรด้านพืช ทวีความสำคัญขึ้นทุกวันในอนาคต    งานด้านอนุรักษ์พรรณพืชโดยเฉพาะงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ จึงเกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2534 โดยมี      การจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ นำมาปลูก ขยายพันธุ์ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น ไม้หายาก และไม้ที่กำล...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ