วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

13 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาร้ายแรงระดับโลก จากภาพข่าวแต่ละครั้งที่เปิดเผยให้เห็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกัน ถือเป็นโศกนาฏกรรมของมนุษยชาติ ร้ายแรงไม่แพ้สงครามเลยทีเดียว และหากจะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์ ล้วนเกี่ยวข้องกับทั้งบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างแยกกันไม่ออก สิ่งหนึ่งเกี่ยวพันและส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้ คือ ปัญหาการค้ามนุษย์นั้น มีลักษณะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่...

..อ่านต่อ
06 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ ความรุนแรง ส่งผลกระทบในเชิงโครงสร้างทั้งต่อสังคม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา รวมไปถึงด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่ยังอยู่ในวังวนสถานการณ์ ครูถูกฆ่า โรงเรียนถูกเผา ยังไม่พูดถึงการขาดโอกาสในแง่นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ แต่นับจากปี 2547 เป็นต้นมา ได้มีความพยายามสร้างสรรค์พื้นที่ในการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิต ท...

..อ่านต่อ
02 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ที่ก่อเค้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และเริ่มมีปริมาณฝนตกอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ดำเนินมาต่อเนื่องยาวนานจนย่างเข้าปีใหม่ ช่วงเวลาที่ควรเป็นเทศกาลรื่นเริงของชาวใต้ ต้องแปรเปลี่ยนเป็นความระทมทุกข์ แบบที่ยังไม่มีใครตั้งตัวได้ทัน จนรัฐบาลต้องประกาศยกระดับการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ให้เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ ระดับ 3 โดยได้จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าขึ้น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาก...

..อ่านต่อ
05 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประธานสมัชชาสหประชาชาติ เริ่มกล่าวสดุดีเป็นคนแรก และตามด้วยผู้แทนภูมิภาคต่างๆ ขึ้นกล่าวสดุดี ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษ ที่มีขึ้นไม่บ่อยนัก       นายปีเตอร์ ทอมสัน ประธานสมัชชาสหประชาชาติ (UN) กล่าว สดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าขอแสดงความอาลัยต่อประเทศไทย และสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ และกล่าวว่า การครองราชย์กว่า 70...

..อ่านต่อ
18 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      นับแต่ค่ำวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประชาชนชาวไทยทุกฐานถิ่น ตั้งแต่เหนือไปจนจรดชายแดนใต้ปกคลุมไปด้วยความโศกสลด และเสียงร่ำไห้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ...จนถึงวันนี้ พสกนิกรไทยทั้งมวลสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ไม่มีพื้นที่ไหนที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง       เป็นเวลายาวนานถึง  70 ปี ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงงานอย่างหนัก ณ ที่แห่งหนตำบลใดประชาชนอยู่อาศัยกันด้วยความยากลำบาก พระองค์มิท...

..อ่านต่อ
13 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในอดีตตลอดแนวริมแม่น้ำปัตตานี มีบ้านเรือนของคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก ส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมง ทำแพปลา ขายข้าวสารและเครื่องยาจีน ในขณะที่อีกฝั่งของแม่น้ำ จะเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยมุสลิม ทำมาหากิน แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตกันอย่างสันติ  โดยมีชุมชนหัวตลาด เป็นย่านชุมชนชาวจีนเก่าแก่ และมีความสำคัญยิ่งของปัตตานีที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจีนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ปรากฏให้เห็นจากร่องรอยที่อยู่อาศัย เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนกำแพงเมืองเก่า รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ เนื่องจากเคยเป็นท่าเทียบเรือชา...

..อ่านต่อ
04 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      SOCIAL ENTERPRISE หรือกิจการเพื่อสังคม อาจจะเป็นคำใหม่แต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมโลก จากเดิมองค์กรทางสังคมมีการแยกชัดว่าเป็นองค์กรภาครัฐ - องค์กรภาคเอกชน และในส่วนองค์กรภาคเอกชน ยังแบ่งชัดเจนว่าเป็นองค์กรธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลกำไรเข้าองค์กร เจ้าของธุรกิจ-ผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือจะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งทำงานพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลกำไร แต่ก็ต้องทำการระดมทุนหรือหาแหล่งทุนสนับสนุน กิจการเพื่อสังคม คือองค์กรที่อยู่ระหว่างกลางของทั้งสองด้านนี้ คือเป็นองค์กรที่ดำเนินการทางธุรกิจโดยมี...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ไม่มีใครไม่รู้จัก โนรา ดิเกร์ฮูลู แต่หากกล่าวถึง มะโย่ง หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อการแสดงนี้มาก่อนเลย ทั้งๆ ที่เป็นการแสดงที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายศตวรรษ  มะโย่ง หรือ เมาะโย่ง เป็นสำเนียงภาษามาลายูถิ่นปัตตานี หรือ มะโย่ง ที่เรียกกันทั่วไป เป็นศิลปะการร่ายรำ ที่ผสมผสานทางพิธีกรรมความเชื่อ การละคร นาฏศิลป์  และดนตรีเข้าด้วยกัน จัดเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านชั้นเลิศของวัฒนธรรมท้องถิ่นมลายู โดยเฉพาะแถบชายแดนภาคใต้ขอ...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หัวเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณแหลมมลายูนั้น ได้ถูกแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็น ๒ อาณาเขต คือ หัวเมืองปักษ์ใต้ ได้แก่ หัวเมืองที่อยู่บริเวณทางชายทะเลอ่าวสยาม คือ มณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลปัตตานี และ หัวเมืองทะเลตะวันตกหรือหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ได้แก่ บรรดา หัวเมืองซึ่งอยู่ชายทะเลอ่าวเบงกอล คือ มณฑลภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีหัวเมืองมลายูประเทศราช คือ เมืองไทรบุรี เมืองกลันตัน เมืองตรังกานู ซึ่งหัวเมืองต่างๆ เหล่านี้เดินทางไปได้ยาก ตามพงศาวดารตั้งแต่ค...

..อ่านต่อ
12 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มีประกาศจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ว่า วันที่ 1 ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559 จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ชาวไทยมุสลิม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิ...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 13 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 121 รายการ